Top 18+ 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Bạn đang tìm kiếm về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án), hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) hữu ích với bạn.

1. Top 18+ 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Câu 1. Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Panel

B. Control Desktop

C. Control Windows

D. Control System

Câu 2. Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách?

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

B. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

C. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

D. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột

B. Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu

C. Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 4. Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

A. Table – Split Cells

B. Table – Merge Cells

C. Tools – Split Cells

D. Table – Cells

Câu 5. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

A. Alt + Home

B. Shift + Home

C. Shift + Ctrl + Home

D. Ctrl + Home

Câu 6. Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

A. Microsoft Office

B. Control Panel

C. Accessories

D. Windows Explorer

Câu 7. Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện:

A. File – Save

B. Window – Save

C. Edit – Save

D. Tools – Save

Câu 8. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc” ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

A. #VALUE!

B. 2008

C. Tin hoc

D. Tin hoc2008

Câu 9. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím mũi tên di chuyển

B. Bấm phím Enter

C. Bấm phím Tab

D. Bấm phím Space

Câu 10. Virus tin học lây lan bằng cách nào?

A. Thông qua môi trường không khí – khi đặt những máy tính quá gần nhau

B. Thông qua hệ thống điện – khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc

C. Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính

D. Các câu trên đều sai

Câu 11. Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12. Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

A. Dấu hai chấm (:)

B. Dấu chấm hỏi (?)

C. Dấu đô la ($)

D. Dấu bằng (=)

Câu 13. Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím?

A. Alt_Del

B. Ctrl_Del

C. Shift_Del

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 14. Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, …, được gọi là:

A. Thanh công cụ vẽ

B. Thanh công cụ chuẩn

C. Thanh công cụ định dạng

D. Thanh công cụ bảng và đường viền

Câu 15. Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:

A. File – New, sau đó chọn Folder

B. Edit – New, sau đó chọn Folder

C. Tools – New, sau đó chọn Folder

D. Windows – New, sau đó chọn Folder

Câu 16. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:

A. Slide Show – View Show

B. File – View Show

C. Tools – View Show

D. Window – View Show

Câu 17. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả?

A. Tinhoc

B. HOC

C. TIN

D. 3

Câu 18. Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím Enter

B. Phím End

C. Phím Delete

D. Phím ESC

Câu 19. Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

A. Insert – Column

B. Format – Column

C. View – Column

D. Table – Column

Câu 20. Để nhìn thấy được các máy tính trong mạng nội bộ thì nháy đúp chuột vào biểu tượng có tên là gì?

A. My Document

B. My Computer

C. Network

D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl – Alt – Tab

Câu 21. Trong Windows 7, làm thế nào để chia sẻ thư mục trên mạng LAN?

A. Nhấp phải chuột trên desktop, chọn Share with

B. Nhấp phải chuột lên thư mục muốn chia sẻ, chọn Share with

C. Nháy chuột vào thư mục muốn chia sẻ, chọn Share with

D. Vào My Computer, chọn Share with

Câu 22. Trong Microsoft PowerPoint, để trình chiếu từ Slide hiện tại phải bấm tổ hợp phím nào?

A. Shift +F5

B. Alt + F5

C. Ctrl + F5

D. Shift +F7

Câu 23. Phần mềm nào sau đây không phải là trình duyệt web?

A. Internet Explorer

B. Google Chrome

C. Mozilla Firefox

D. Unikey

Câu 24. Trong kết nối mạng máy tính cục bộ, cấu trúc mạng được chia thành các loại nào?

A. Cấu trúc liên kết dạng vòng

B. Cấu trúc liên kết hình sao

C. Cấu trúc liên kết dạng tuyến

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 25. Trong Microsoft Wold, thực hiện thao tác nào để đánh số trang tự động vào văn bản?

A. Insert Page Numbers

B. File Page Setup

C. Insert Page Break

D. Insert Index and Tables

đáp án Trắc nghiệm Tin học thi công chức, viên chức đề số 34

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 14 B
Câu 2 D Câu 15 A
Câu 3 D Câu 16 A
Câu 4 A Câu 17 B
Câu 5 D Câu 18 D
Câu 6 D Câu 19 B
Câu 7 A Câu 20 B
Câu 8 A Câu 21 B
Câu 9 A Câu 22 A
Câu 10 D Câu 23 D
Câu 11 C Câu 24 D
Câu 12 D Câu 25 A
Câu 13 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ VNExpress

VNExpress
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ tienphong.vn

tienphong.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ soha.vn

soha.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ 24h.com.vn

24h.com.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ kenh14.vn

kenh14.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ zingnews.vn

zingnews.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ vov.vn

vov.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ afamily.vn

afamily.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ coccoc.com

coccoc.com
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) từ facebook.com

facebook.com
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)

243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
cách 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
hướng dẫn 243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án)
243 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức, Viên Chức Năm 2017 (Có Đáp Án) miễn phí

Scores: 4.2 (191 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn