Top 18+ 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất

Bạn đang tìm kiếm về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word hữu ích với bạn.

1. Top 18+ 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất

3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

able adj. /’eibl/ có năng lực, có tài
unable adj. /’ʌn’eibl/ không có năng lực, không có tài
about adv., prep. /ə’baut/ khoảng, về
above prep., adv. /ə’bʌv/ ở trên, lên trên
abroad adv. /ə’brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời
absence n. /’æbsəns/ sự vắng mặt
absent adj. /’æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
absolute adj. /’æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
absolutely adv. /’æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
absorb v. /əb’sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
abuse n., v. /ə’bju:s/ lộng hành, lạm dụng
academic adj. /,ækə’demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
accent n. /’æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
accept v. /ək’sept/ chấp nhận, chấp thuận
acceptable adj. /ək’septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
unacceptable adj. /’ʌnək’septəbl/
access n. /’ækses/ lối, cửa, đường vào
accident n. /’æksidənt/ tai nạn, rủi ro
by accident
accidental adj. /,æksi’dentl/ tình cờ, bất ngờ

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444
Lượt xem: 34443444

2. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ VNExpress

VNExpress
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word rồi nhỉ? Nội dung 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

3. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

4. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

5. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word rồi nhỉ? Nội dung 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

6. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ tienphong.vn

tienphong.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

7. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

8. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ soha.vn

soha.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word rồi nhỉ? Nội dung 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

9. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ 24h.com.vn

24h.com.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

10. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ kenh14.vn

kenh14.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

11. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ zingnews.vn

zingnews.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word rồi nhỉ? Nội dung 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

12. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

13. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ vov.vn

vov.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

14. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ afamily.vn

afamily.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word rồi nhỉ? Nội dung 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

15. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

16. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

17. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ coccoc.com

coccoc.com
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word rồi nhỉ? Nội dung 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

18. 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word từ facebook.com

facebook.com
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

Câu hỏi về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word

3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
cách 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
hướng dẫn 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word
3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất File Word miễn phí

Scores: 4.5 (184 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn