5+ video cách làm túi đựng quả thị – Cách đan túi lưới (công đoạn 1) – thân thiện môi trườngCÁCH ĐAN TÚI LƯỚI THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Chuẩn bị 8 sợi dây có độ dài như nhau. Làm theo các bước như hướng dẫn.

Túi phù hợp để sử dụng hàng ngày thay thế túi nilon, làm quà tặng cho tập thể…giúp giảm thiểu sử dụng túi nilon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường,…
Mua sản phẩm từ An Nhiên Shop, bạn đóng góp một phần cho quỹ từ thiện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Liên hệ An Nhiên Shop để đặt hàng số lượng lớn:

Hotline: 0938.678.286

cách làm túi đựng quả thị – Cách đan túi lưới (công đoạn 1) – thân thiện môi trường, cách làm túi đựng quả thị – Cách đan túi lưới (công đoạn 1) – thân thiện môi trường, cách làm túi đựng quả thị – Cách đan túi lưới (công đoạn 1) – thân thiện môi trường

Scores: 5 (159 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn
    2 thoughts on “5+ video cách làm túi đựng quả thị – Cách đan túi lưới (công đoạn 1) – thân thiện môi trường

    1. Richy Lam says:

      kính chúc qúi vi luôn manhkhõe bình an moi su nhu y Qúi vi sông vuivē vui Choi có cuôc sông dâydū hanhphúc nhûng viêc rât quan trong không nên quên lo nghī cho chính mình lo TU TÂM TU THÂN suy nghī cho kiêp sau nhé không uông phí kiêp nguoi.Sanh duoc có thân nguoi rât khó,sông hôm nay có ai biêt chåc ngày mai thê nào.Môt nåm kiêm môt núi tiên không bång môt phút tu.DÒI NÀY KHÔNG TU BIÊTDÒI NÀO MÓI TU? Hãy xem video clip trên kênh richylam sē hiêu duoc có quan trong không (xem100%có..AI DÁM NÓI KHÔNG CÓ LUÂT NHÂN QŪA)……

    Comments are closed.