5+ video hướng dẫn cài đặt pycharm – Hướng dẫn cài đặt OpenCV 3.4 với Visual Studio 2017 để nhận diện khuôn mặtHướng dẫn cài đặt OpenCV phiên bản mới nhất.
OpenCV 3.4:
Link mã nguồn demo:
Đọc ảnh:
Nhận diện gương mặt:
Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ:
Facebook:

hướng dẫn cài đặt pycharm – Hướng dẫn cài đặt OpenCV 3.4 với Visual Studio 2017 để nhận diện khuôn mặt, hướng dẫn cài đặt pycharm – Hướng dẫn cài đặt OpenCV 3.4 với Visual Studio 2017 để nhận diện khuôn mặt, hướng dẫn cài đặt pycharm – Hướng dẫn cài đặt OpenCV 3.4 với Visual Studio 2017 để nhận diện khuôn mặt

Scores: 4.7 (140 votes)

Có thể bạn quan tâm  5+ video huong dan ve ngoi nha - HỌC VẼ PAINT // Hướng dẫn vẽ và tô màu ngôi nhà|| Em học vẽ Paint trên máy tính

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn
  23 thoughts on “5+ video hướng dẫn cài đặt pycharm – Hướng dẫn cài đặt OpenCV 3.4 với Visual Studio 2017 để nhận diện khuôn mặt

  1. Phương Trần says:

   bạn ơi mình dùng win7 . ở phần path thì mình edit thêm C:opencvbuildx64vc15bin vào cuối. còn lại mình làm giống bạn hết.
   mình bị lỗi opencv_world342d.dll missing from computer. bạn có thể chỉ cho mình cách sửa được không

  2. văn Sơn Nguyễn says:

   mình chạy chương trình bị lỗi api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
   ai chỉ mình cách fix nó cái thank nhiều

  3. Huy Nguyễn Đình says:

   Bạn ơi có thể giúp mình sử lỗi này được không? Mình làm hoàn toàn giống nhưng sau khi chạy thì hiện lỗi này?
   …..
   'Xulyanh.exe' (Win32): Loaded 'C:UsershuyngsourcereposXulyanhx64DebugXulyanh.exe'. Symbols loaded.
   'Xulyanh.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32ntdll.dll'. Cannot find or open the PDB file.
   'Xulyanh.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32kernel32.dll'. Cannot find or open the PDB file.
   'Xulyanh.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32KernelBase.dll'. Cannot find or open the PDB file.
   'Xulyanh.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32apphelp.dll'. Cannot find or open the PDB file.
   'Xulyanh.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32msvcp140d.dll'. Cannot find or open the PDB file.
   'Xulyanh.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32vcruntime140d.dll'. Cannot find or open the PDB file.
   'Xulyanh.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32ucrtbased.dll'. Cannot find or open the PDB file.
   The thread 0x1508 has exited with code -1073741515 (0xc0000135).
   The thread 0x3334 has exited with code -1073741515 (0xc0000135).
   The program '[1112] Xulyanh.exe' has exited with code -1073741515 (0xc0000135) 'A dependent dll was not found'.

  4. Tuấn Dương says:

   ah cho e hỏi ah có bài toán nhận diện hình chữ nhật hình tròn ko cho em xin với

  5. Linh Dinh says:

   Mình chạy thì hiện lỗi C4996, sau khi fix bằng thêm dòng #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS thì tiếp lỗi Unhandled exception thrown: read access violation. _Right was 0x273561EF000. phải fix s b

  6. Lùi Lại Lấy Đà says:

   Anh làm video về dùng nhận diện khuôn mặt để điểm danh đi

  7. Chia sẻ cuộc sống says:

   Cám ơn bạn. Minh bắt đầu tìm hiểu về OpenCV. Cái ví dụ nhận diện khuôn mặt của bạn mình chạy bị 2 lỗi
   – Severity Code Description Project File Line Suppression State
   Error (active) E0020 identifier "CV_HAAR_SCALE_IMAGE" is undefined DemoOpenCV
   – Severity Code Description Project File Line Suppression State

   Error (active) E0020 identifier "cvWaitKey" is undefined DemoOpenCV
   Bạn giúp mình với.

  8. Luông Nguyễn Tấn says:

   Mọi người vui lòng cài đúng phiên bản OpenCV 3.4 (có link tải về dưới phần mô tả được mình tải về từ trang chủ) sẽ chắc chắn thành công, còn nếu cài bản mới nhất thì có thể phát sinh lỗi…do phiên bản mới có nhiều thay đổi.

  9. an nguyen says:

   Chương trình nhận diện khuôn mặt đã chạy, nhưng sao webcam của laptop đen thui, nó báo " CyberLink YouCam5 Please Start Youcam" là sao ta?

  10. THÀNH NGUYỄN SINH says:

   'CV_HAAR_SCALE_IMAGE': undeclared identifier
   C3861 'cvWaitKey': identifier not found
   cho mình hỏi hai lỗi này thì mình sửa sao vậy ạ? Mình cảm ơn

  11. độ phan says:

   anh ơi em debug nó bị lỗi nay sửa thế nào vậy anh
   Error LNK1104 cannot open file 'opencv_world341d.obj'

  12. Cuong Dang Quang says:

   Lời đầu tiên em cảm ơn anh đã làm ra video này giúp mọi người.em cài như trong video nhưng em bị lỗi này anh
   the code execution cannot proceed because opencv_world341d.dll was not found.Reinstalling the program may fix this problem, fix lỗi này như nào hả anh

  13. QPCT says:

   em bị ntn Unhandled exception at 0x00007FFB8408A388 in ConsoleApplication1.exe: Microsoft C++ exception: cv::Exception at memory location 0x0000008B3C7DF500.

  14. Sang Nguyễn Thế says:

   mặc dù code thì đúng nhưng khi áp dụng code khác cũng thư viện thì như các cmt dưới là 0x00007FFB8408A388 in ConsoleApplication1.exe: Microsoft C++ exception: cv::Exception at memory location 0x0000008B3C7DF500.

  15. Sang Nguyễn Thế says:

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:UsersAdminsourcereposdemox64Debugdemo.exe'. Symbols loaded.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32ntdll.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32kernel32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32KernelBase.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:opencvbuildx64vc15binopencv_world346d.dll'. Symbols loaded.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32vcruntime140d.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32ucrtbased.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32ucrtbased.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Unloaded 'C:WindowsSystem32ucrtbased.dll'

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32msvcp140d.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32gdi32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32gdi32full.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32msvcp_win.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32ucrtbase.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32user32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32win32u.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32ole32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32combase.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32rpcrt4.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32bcryptprimitives.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32sechost.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32oleaut32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32comdlg32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32msvcrt.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32SHCore.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32shlwapi.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32shell32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32cfgmgr32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32windows.storage.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32advapi32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32kernel.appcore.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32profapi.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32powrprof.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32fltLib.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsWinSxSamd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.17134.885_none_f956463330922bbacomctl32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32mfplat.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32mf.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32mfreadwrite.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32d3d11.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32dxgi.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32concrt140d.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32mfcore.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32crypt32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32msasn1.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32ksuser.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32bcrypt.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32cryptbase.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32imm32.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   'demo.exe' (Win32): Loaded 'C:WindowsSystem32RTWorkQ.dll'. Cannot find or open the PDB file.

   The thread 0x30d0 has exited with code -1 (0xffffffff).

   The thread 0x4f8 has exited with code -1 (0xffffffff).

   The thread 0x8c0 has exited with code -1 (0xffffffff).

   The thread 0x1bb8 has exited with code -1 (0xffffffff).

   The program '[7068] demo.exe' has exited with code -1 (0xffffffff).

  16. Tiến Đạt says:

   Mn có code của nhận dạng khuôn mặt bằng đọc ảnh chứ k phải camera k cho mình xin với

  17. Huy Đỗ says:

   Lỗi "the code execution cannot proceed because opencv_world341.dll was not found"
   Làm thế nào đễ fix nhỉ?

  18. Khánh Lê Đắc says:

   anh ơi cho em hỏi là dùng visual studio 2019 thì cài có khác gì không ạ em cảm ơn

  19. Cậu Bảo says:

   2021 rồi ai chạy code đó thì cài opencv 3.4.1 thì mới chạy được nhé

  Comments are closed.