5+ video hướng dẫn sử dụng phần mềm r studio – Bài giảng 4: Cách đọc dữ liệu từ Excel vào RBài giảng 4, hướng dẫn 2 cách đọc dữ liệu lưu trữ trong Excel vào R.

hướng dẫn sử dụng phần mềm r studio – Bài giảng 4: Cách đọc dữ liệu từ Excel vào R, hướng dẫn sử dụng phần mềm r studio – Bài giảng 4: Cách đọc dữ liệu từ Excel vào R, hướng dẫn sử dụng phần mềm r studio – Bài giảng 4: Cách đọc dữ liệu từ Excel vào R

Scores: 4.7 (190 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn
  33 thoughts on “5+ video hướng dẫn sử dụng phần mềm r studio – Bài giảng 4: Cách đọc dữ liệu từ Excel vào R

  1. Lê Nguyễn Trần Huỳnh says:

   Thầy ơi cho em hỏi nếu dữ liệu là balanced panel thì câu lệnh như thế nào để R có thể hiểu ạ ? Ví dụ em đang phân tích tình trạng sức khỏe của 100 người, mỗi người đều quan sát trong 5 năm từ 2007 đến 2012 thì em phải nhập câu lẹnh như thế nào ? Em xin cảm ơn Thầy

  2. TrinhThiThuy Ngoc says:

   Chào thầy ạ, hiện em đang dùng R để ước lượng mô hình FF với code sau :

   # Fama-French Regression example in R
    
   # Load CSV file into R
   loadPath = "D:\Data\"
   ff_data <- read.table(loadPath,"ffdata.csv",header=TRUE,sep=",")
   ff_data = read.csv(file=paste(loadPath, "ffdata.csv", sep=""), 
                      header=TRUE, stringsAsFactors=FALSE)

   # Extract Fama-French Factors 
   rmrf <- ff_data[,2]
   smb <- ff_data[,3]
   hml <- ff_data[,4]
   rf <- ff_data[,5]
   rjrf <- ff_data[,7]
    
   # Calculate Excess Returns for Target fund
   rjrf <- rj – rf
    
   # Run Fama-French Regression
   ffregression <- lm(rjrf ~ rmrf + smb + hml)
    
   # Print summary of regression results
   print(summary(ffregression))
   ********************************************************8

   Với file dữ liệu dạng csv : tên file ffdata
   trong data gồm có các cột sau :
   rirf , rmrf,,SMB, HML,rf

   Thầy có thể cho em xin code để kiểm định mô hình được không ạ? Em muốn xin thầy hướng dẫn giúp em code sau ạ:

   Kiểm định tính dừng cho biến độc lập ( tiêu chuẩn Dickey-Fuller)
   Kiểm định đa cộng tuyến
   kiểm định phương sai thay đổi
   Kiểm định tự tương quan

  3. Hu Du says:

   thưa thầy thầy cho e hỏi e không hiểu vì sao nhập dữ liệu mà nó toàn hiện re error
   > Gioitinh=c(Nam,Nu,Nam,Nu,Nu,Nam,Nam,Nu)
   Error: object 'Nam' not found
   > Xeploaitotnghiep=c(K,K,TB,K,G,G,TB)
   Error: object 'K' not found
   là bị làm sao ạ ?

  4. Manh Trung Bui says:

   Em read.xls không được nhưng read.csv lại được. Em cảm ơn thầy rất nhiều mong thầy có thật nhiều sức khỏe ạ 🙂

  5. Manh Trung Bui says:

   Thầy và các anh chị ai biết làm ơn giúp em ạ. Lệnh head() đọc 6 dòng đầu nhưng em muốn đọc tất cả thì em phải dùng lệnh gì ạ??? em cảm ơn ạ.

  6. Hoài Nam Vũ says:

   Kính chào thầy ạ .
   Thầy có thể cho em xin links tải bộ slide hướng dẫn ứng dụng phần mềm R của thầy được không ạ ? Em cảm ơn
   gmail của e là vuhona@gmail.com ạ 😀

  7. Cong Tran Minh says:

   những bạn nào bị lỗi này :
   ulyfo = read.xls("D:\du lieu cua cuong\xu ly r\xu ly fo 2.xlsx", header=T)
   Error in findPerl(verbose = verbose) :
   perl executable not found. Use perl= argument to specify the correct path.
   Error in file.exists(tfn) : invalid 'file' argumentem
   Thì thay cái "\" thành "/" 1 sẹc thôi nhé là chạy ngon thay hết nhé

  8. Nguyễn Hữu Minh says:

   Thầy ơi hoặc mọi người ai biết chỉ em với, em cũng mới vừa bắt đầu học môn thống kê. Khi em read.csv thì khi gọi ra, thì phần dữ kiệu của em, mỗi cột chữ được ngăn cách bởi dấu chấm, còn số thì dấu ; có ai biết cách làm mất không chỉ em với. Vì e thấy đa số video trên youtube, cái nào thi read đều ra được 1 bảng rất đẹp, mà của em bị dấu đó nhìn khó quá. Em cảm ơn.

  9. Kate O'Hara says:

   Em chào thầy. Lệnh na.omit là xoá luôn cả hàng có chứa các NA chứ ko chỉ xoá các NA. Làm cách nào để chỉ omit các NA mà không bị xoá cả hàng đây ạ? Ước gì thầy đọc được comment này. Em cảm ơn thầy.

  10. An Ho says:

   Em chào Thầy!
   Em gặp lỗi khi chuyển dữ liệu từ file excel sang R cụ thể là em theo tấc cả bước của thầy hướng dẫn trong sách thì ok cả. Nhưng kết qua ra thì file.rda chỉ có 1 biến số trong khi file excel em nhập dữ liệu vào nào là biến id, age, sex, weight.. nhưng file chuyển qua R thì gôm tấc các biến trong excel thành 1 biến liền dài ngoằng gôm tấc cả các biến kia lại
   Mong thầy giải đáp giúp em với.

  11. Nguyễn Triều says:

   Em chào thầy, của em gặp lỗi:
   > fto=read.xlsx("/Users/user/Documents/do thi ham so.xls.xlsx, header=T")

   Ошибка в read.xlsx("/Users/user/Documents/do thi ham so.xls.xlsx, header=T") :

   не могу найти функцию "read.xlsx"

  12. Hồng May Phạm Thị says:

   Cho mình hỏi vs mn ơi, mình làm theo như giáo sư mà cứ ra lỗi như thế là lỗi gì, khắc phục sao ạ? Cám ơn mn
   NIR = read.xls("D:\BT\HK1 2018-1019\lu?n van\so lieu\Rawfishsauce.xls",head=T)
   Error in findPerl(verbose = verbose) :
   perl executable not found. Use perl= argument to specify the correct path.
   Error in file.exists(tfn) : invalid 'file' argument

  13. Giang Nguyen says:

   Dạ, em chào thầy và mọi người ạ. Em mới cài R và bắt đầu học. Khi em cài đặt packages thì R báo bị lỗi, thầy và mọi người có thể chỉ giùm em cách khắc phục không ạ?

   > library(gdata)
   Error: package or namespace load failed for 'gdata' in loadNamespace(j <- i[[1L]], c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[[j]]):
   there is no package called 'gtools'
   trying URL 'https://cran.cnr.berkeley.edu/bin/macosx/el-capitan/contrib/3.6/gdata_2.18.0.tgz&#39;
   Content type 'application/x-gzip' length 1223792 bytes (1.2 MB)
   ==================================================
   downloaded 1.2 MB

   tar: Failed to set default locale

   The downloaded binary packages are in
   /var/folders/yx/l4cm09wn5p78wpzfcscwwdlr0000gn/T//Rtmp5xeRok/downloaded_packages
   > library(gdata)
   Error: package or namespace load failed for 'gdata' in loadNamespace(j <- i[[1L]], c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[[j]]):
   there is no package called 'gtools'
   >

  14. Hiếu Trần says:

   Cách thứ 3 đọc dữ liệu từ Excel:
   B1: install.packages("readxl")
   #R sẽ bắt chọn gói ngôn ngữ, nên chọn gói US (tiếng anh)
   B2:
   # Loading

   library("readxl")

   # Nếu là xls files

   my_data <- read_excel("my_file.xls")

   # Nếu là xlsx files

   my_data <- read_excel("my_file.xlsx")

   Sau đó, làm như theo bài giảng của GS Tuấn để xem bảng đã đọc

  15. Linh Phan says:

   Em chào thầy ạ. Thưa thầy, khi đọc dữ liệu từ excel vào R thì các biến của em trong file excel bị thay đổi, ví dụ như ở excel có 3 biến là id, age, và insulin thì sang R nó còn 1 biến là id.age.insulin. Em vẫn chưa tìm được nguyên nhân nên rất mong thầy có thể giải đáp giúp em ạ. Em cảm ơn thầy ạ.

  16. Phương Chi Ngô Thị says:

   Thầy ơi cho em hỏi, cái gói "gdata" là mình dùng lệnh install.packages("gdata") để tải về hay làm thế nào để có được gói "gdata" để đưa dữ liệu excel và R ạ ?

  17. Quang Anh Do says:

   Em kính chào Thầy! Xin chào các anh chị. Mặc dù đã setwd(), install("gdata"), library(gdata), nhưng đến bước dưới đây thì bị báo lỗi ntn. Xin được nhờ Thầy và các anh chị chỉ giúp ạ.
   >Titanic = read.xls("D:/PhD_2nd semester/R_Self_Study/Bài tập_R/Titanic data", header=T)

   Error in findPerl(verbose = verbose) :

   perl executable not found. Use perl= argument to specify the correct path.

   Error in file.exists(tfn) : invalid 'file' argument

  18. Hà Nguyễn says:

   Em đang học môn này và đang đọc sách của Thầy nhưng em k hiểu gì cả vì em k phải khoa tin , em sắp trượt môn rồi huhuhu , ai cứu với 😭😭😭

  19. Quynh Ho Thi Phuong says:

   Chào thầy, làm hai cách đọc R báo lỗi như sau, nhờ thầy sửa lỗi dùm ạ!
   > load("D:\giang day\du lieu nang luc cong nghe.xlsx")

   Error in load("D:\giang day\du lieu nang luc cong nghe.xlsx") :

   bad restore file magic number (file may be corrupted) — no data loaded

   In addition: Warning message:

   file ‘du lieu nang luc cong nghe.xlsx’ has magic number 'PK '

   Use of save versions prior to 2 is deprecated

   > load("D:\giang day\du lieu nang luc cong nghe.csv")

   Error in load("D:\giang day\du lieu nang luc cong nghe.csv") :

   bad restore file magic number (file may be corrupted) — no data loaded

   In addition: Warning message:

   file ‘du lieu nang luc cong nghe.csv’ has magic number 'st'

   Use of save versions prior to 2 is deprecated

  Comments are closed.