5+ video hướng dẫn xác định chi phí phát triển – hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý và quy hoạch xây dựngTài lệu hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý và quy hoạch xây dựng gồm các phần

1. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2013:
– Hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng 2013
– Hướng dẫn quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật
2. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013:
– Quy định mới nhất hủy bỏ 169 tiêu chuẩn ngành xây dựng năm 2013
– Hướng dẫn quy chuẩn quốc gia công trình Thủy lợi
– Hướng dẫn quy chuẩn quốc gia, nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
– Hướng dẫn sử dụng vật liệu trong công trình xây dựng
3. HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP, THẨM ĐỊNH, XÁC ĐỊNH QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 2013:
– Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 2013
– Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng
– Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng 2013
– Quy định mới nhất về quản lý đầu tư phát triển đô thị
– Quy định về quản lý quy hoạch dự án công trình thủy điện-6. Quy định về thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

Có thể bạn quan tâm  Video HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ TƯƠNG TÁC TRONG EXCEL - hướng dẫn vẽ sơ đồ trong word 2010

4. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP CÔNG TRÌNH & QUẢN LÝ BẢO TRÌ TRONG XÂY DỰNG
– Quy định mới nhất về cấp giấy phép xây dựng năm 2013
– Hướng dẫn chi tiết cấp giấy phép xây dựng
– Hướng dẫn bảo trì công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị

hướng dẫn xác định chi phí phát triển – hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý và quy hoạch xây dựng, hướng dẫn xác định chi phí phát triển – hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý và quy hoạch xây dựng, hướng dẫn xác định chi phí phát triển – hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý và quy hoạch xây dựng

Scores: 4.2 (191 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn
    Mã giảm giá
    SHOPEE 100K