5+ video hướng dẫn xuất video aegisub – Cách xuất video trong Aegisub bằng Format FactoryBài viết hướng dẫn chi tiết cách xuất video trong Aegisub bằng Format Factory từng bước, dễ dàng thực hiện. Click xem ngay!

hướng dẫn xuất video aegisub – Cách xuất video trong Aegisub bằng Format Factory, hướng dẫn xuất video aegisub – Cách xuất video trong Aegisub bằng Format Factory, hướng dẫn xuất video aegisub – Cách xuất video trong Aegisub bằng Format Factory

Scores: 5 (100 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn
    3 thoughts on “5+ video hướng dẫn xuất video aegisub – Cách xuất video trong Aegisub bằng Format Factory

    1. Dadan Tamago says:

      format factory bản cũ có chế độ tắt font, bây giờ không biết làm sao để tắt font. font mình đã xử lý trên aegisub sach đẹp rồi, giờ xuất qua factory mất hết luôn =)))

    Comments are closed.