800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z 800 Phrasal Verbs thông dụng

Bạn đang tìm hiểu về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z hữu ích với bạn.

1. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z 800 Phrasal Verbs thông dụng

800 Phrasal Verbs thông dụng

What are phrasal verbs?

1. A phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb.

Example:
I ran into my teacher at the movies last night. run + into = meet
He ran away when he was 15. run + away = leave home

2. Some phrasal verbs are intransitive. An intransitive verb cannot be followed by an object.

Example:
He suddenly showed up. “show up” cannot take an object

3. Some phrasal verbs are transitive. A transitive verb can be followed by an object.

Example:
I made up the story. “story” is the object of “make up”

4. Some transitive phrasal verbs are separable. The object is placed between the verb and the preposition. In this Phrasal Verb Dictionary, separable phrasal verbs are marked by placing a * between the verb and the preposition / adverb.

Example:
I talked my mother into letting me borrow the car.
She looked the phone number up.

5. Some transitive phrasal verbs are inseparable. The object is placed after the preposition. In this Phrasal Verb Dictionary, inseparable phrasal verbs are marked by placing a + after the preposition / adverb.

Example:
I ran into an old friend yesterday.
They are looking into the problem.

6. Some transitive phrasal verbs can take an object in both places. In this Phrasal Verb Dictionary, such phrasal verbs are marked with both * and + .

Example:
I looked the number up in the phone book.
I looked up the number in the phone book.

7. WARNING! Although many phrasal verbs can take an object in both places, you must put the object between the verb and the preposition if the object is a pronoun.

Example:
I looked the number up in the phone book.
I looked up the number in the phone book.
I looked it up in the phone book. correct
I looked up it in the phone book. incorrect

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
Lượt xem: 54445444

2. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ VNExpress

VNExpress
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z rồi nhỉ? Bài viết 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

3. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

4. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

5. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z rồi nhỉ? Bài viết 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

6. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ tienphong.vn

tienphong.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

7. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

8. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ soha.vn

soha.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z rồi nhỉ? Bài viết 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

9. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ 24h.com.vn

24h.com.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

10. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ kenh14.vn

kenh14.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

11. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ zingnews.vn

zingnews.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z rồi nhỉ? Bài viết 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

12. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

13. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ vov.vn

vov.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

14. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ afamily.vn

afamily.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z rồi nhỉ? Bài viết 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

15. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

16. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

17. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ coccoc.com

coccoc.com
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z rồi nhỉ? Bài viết 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

18. 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z từ facebook.com

facebook.com
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

Câu hỏi về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z

800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
cách 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
hướng dẫn 800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z
800 Phrasal Verb Thông Dụng Nhất Từ A – Z miễn phí

Scores: 4.6 (54 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn