Top 18+ A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Bạn đang tìm kiếm về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca), hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) hữu ích với bạn.

1. Top 18+ A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Có thể đề bài sẽ yêu cầu cần phải phân tích BĐT sau:

Bài toán 1. Chứng minh bất đẳng thức

 (a^3 + b^3 + c^3 – 3abc =(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca))

Bài toán 2. Nếu a² + b² + c² – ab – bc – ca = 0, em hãy chứng minh rằng a³ + b³ + c³ = 3abc

Bài toán 3.

Cho a + b + c = 0, chứng minh rằng a³ + b³ + c³ – 3abc = 0

Vậy để làm được các bài toán trên thì em hãy cùng Đọc tài liệu tham khảo cách phân tích đa thức này thành nhân tử nhé:

Cách 1

a³ + b³ + c³ – 3abc = a³ + 3ab(a + b) + b³ + c³ – 3abc – 3ab(a + b)

= (a + b)³ + c³ – 3ab(a + b + c)

= (a + b + c)(a² + 2ab + b² – ca – bc + c²) – 3ab(a + b + c)

= (a + b + c)(a² + b² + c² – ab – bc – ca)

Vậy a³ + b³ + c³ – 3abc = (a + b + c)(a² + b² + c² – ab – bc – ca)

Cách 2

a³ + b³ + c³ – 3abc = ( a³ + b³ ) + c³ – 3abc

= ( a + b)³ – 3ab( a + b) + c³ – 3abc

= ( a + b)³ – 3a²b – 3ab² + c³ – 3abc

= (a + b)³ + c³ -3a²b – 3ab² – 3abc

= ( a + b + c)³ – 3c(a + b)( a + b + c ) – 3ab(a + b+ c)

= (a + b + c) ( a + b + c)² -3c(a +b) – 3ab

= (a + b + c) a² + b² + c² +2ab +2bc+ 2ca -3ca – 3bc – 3ab

= (a + b + c)( a² + b² + c² – ab – bc – ca)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222
Lượt xem: 32223222

2. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ VNExpress

VNExpress
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) rồi nhỉ? Bài viết A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

3. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

4. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

5. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) rồi nhỉ? Bài viết A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

6. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ tienphong.vn

tienphong.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

7. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

8. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ soha.vn

soha.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) rồi nhỉ? Bài viết A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

9. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ 24h.com.vn

24h.com.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

10. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ kenh14.vn

kenh14.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

11. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ zingnews.vn

zingnews.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) rồi nhỉ? Bài viết A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

12. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

13. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ vov.vn

vov.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

14. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ afamily.vn

afamily.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) rồi nhỉ? Bài viết A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

15. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

16. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

17. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ coccoc.com

coccoc.com
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) rồi nhỉ? Bài viết A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

18. A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) từ facebook.com

facebook.com
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

Câu hỏi về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)

A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
cách A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
hướng dẫn A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca)
A^3+B^3+C^3-3Abc=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-Ab-Bc-Ca) miễn phí

Scores: 4.3 (152 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Đường Tròn Ngoại Tiếp Đường Tròn Nội Tiếp Lý thuyết đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn