Top 18+ Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 45 : Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bạn đang tìm kiếm về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 45 : Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Câu 1. Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì:

A. có thể là ảnh thật, có thể là ảnh ảo.

B. chỉ có thể là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến.

C. chỉ có thể là ảnh ảo, lớn hơn ngọn nến.

D. chỉ có thể là ảnh ảo, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn ngọn nến.

Câu 2. Ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì giống nhau ở chỗ:

A. đều cùng chiều với vật

B. đều ngược chiều với vật

C. đều lớn hơn vật

D. đều nhỏ hơn vật

Câu 3. Vật đặt ở vị trí nào trước thấu kính phân kì cho ảnh trùng với vị trí tiêu điểm:

A. Đặt trong khoảng tiêu cự.

B. Đặt ngoài khoảng tiêu cự.

C. Đặt tại tiêu điểm.

D. Đặt rất xa.

Câu 4. Một vật sáng được đặt tại tiêu điểm của thấu kính phân kì. Khoảng cách giữa ảnh và thấu kính là:

A. $fracf2$

B. $fracf3$

C. $2 f$

D.$f$

Câu 5. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của một thấu kính phân kì có tiêu cự f. Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thì ảnh ảo của vật sẽ:

A. càng lớn và càng gần thấu kính.

B. càng nhỏ và càng gần thấu kính.

C. càng lớn và càng xa thấu kính.

D. càng nhỏ và càng xa thấu kính.

Câu 6. Vật AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F. Ảnh A’B’ có độ cao là h’ thì:

A. h = h’

B. h = 2h’

C. h’ = 2h

D. h

Câu 7. Lần lượt đặt vật AB trước thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ. Thấu kính phân kì cho ảnh ảo A1B1, thấu kính hội tụ cho ảnh ảo A2B2 thì:

A. $A _1 B _1

B. $A _1 B _1= A _2 B _2$

C. $A_1 B_1>A_2 B_2$

D. $A _1 B _1 geq A _2 B _2$

Câu 8. Một người quan sát vật AB qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 8 cm thì thấy ảnh của mọi vật ở xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khoảng 64 cm trở lại. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì:

A. 40 cm

B. 64 cm

C. 56 cm

D. 72 cm

Câu 9. Đặt ngón tay trước một thấu kính, rồi đặt mắt sau thấu kính ta thấy một ảnh lớn hơn chính ngón tay đó cùng chiều với ngón tay đó. Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Thấu kính là hội tụ hay phân kì?

A. Ảnh đó là ảnh thật, thấu kính đó là thấu kính hội tụ

B. Ảnh đó là ảnh ảo, thấu kính đó là thấu kính hội tụ.

C. Ảnh đó là ảnh thật, thấu kính đó là thấu kính phân kì.

D. Ảnh đó là ảnh ảo, thấu kính đó là thấu kính phân kì

Câu 10. Đặt vật AB trước một thấu kính phân kì có tiêu cự f = 12cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm, A nằm trên trục chính. Biết vật AB = 6mm

A. 4,8cm

B. 4cm

C. 24cm

D. $frac403 cm$

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 45 : Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 A
Câu 2 A Câu 7 A
Câu 3 D Câu 8 C
Câu 4 A Câu 9 B
Câu 5 A Câu 10 A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555
Lượt xem: 15551555

2. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ VNExpress

VNExpress
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì rồi nhỉ? Nội dung Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

3. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

4. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

5. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì rồi nhỉ? Nội dung Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

6. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

7. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

8. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ soha.vn

soha.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì rồi nhỉ? Nội dung Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

9. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

10. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

11. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì rồi nhỉ? Nội dung Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

12. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

13. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ vov.vn

vov.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

14. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ afamily.vn

afamily.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì rồi nhỉ? Nội dung Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

15. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

16. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

17. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ coccoc.com

coccoc.com
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì rồi nhỉ? Nội dung Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

18. Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì từ facebook.com

facebook.com
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

Câu hỏi về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì

Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
cách Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
hướng dẫn Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì
Ảnh Của Một Ngọn Nến Qua Thấu Kính Phân Kì miễn phí

Scores: 4.7 (106 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn