Top 18+ Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là Cho ankan X có công thức cấu tạo: CH3(C2H5)CHCH2CH(CH3)2. Tên thay thế của X là

Bạn đang tìm kiếm về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là Cho ankan X có công thức cấu tạo: CH3(C2H5)CHCH2CH(CH3)2. Tên thay thế của X là

Cho ankan X có công thức cấu tạo: CH3(C2H5)CHCH2CH(CH3)2. Tên thay thế của X là 2,4-đimetylhexan

Cho ankan X có công thức cấu tạo: CH3(C2H5)CHCH2CH(CH3)2. Tên thay thế của X là hình ảnh

Ankan X có 2 nhánh -CH3 nên đánh số sao cho tổng chỉ số 2 nhánh này là nhỏ nhất.

Chọn mạch chính là mạch cacbon dài nhất là mạch có 6C (hexan).

→ Tên X đọc theo danh pháp IUPAC là: 2,4-đimetylhexan.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

2. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ VNExpress

VNExpress
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là rồi nhỉ? Bài viết Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

3. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

4. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

5. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là rồi nhỉ? Bài viết Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

6. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

7. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

8. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ soha.vn

soha.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là rồi nhỉ? Bài viết Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

9. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

10. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

11. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là rồi nhỉ? Bài viết Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

12. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

13. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ vov.vn

vov.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

14. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ afamily.vn

afamily.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là rồi nhỉ? Bài viết Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

15. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

16. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

17. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ coccoc.com

coccoc.com
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là rồi nhỉ? Bài viết Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

18. Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là từ facebook.com

facebook.com
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

Câu hỏi về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là

Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
cách Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
hướng dẫn Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là
Ankan X Có Ctct Là Ch3-Ch3 Có Tên Gọi Là miễn phí

Scores: 4.1 (124 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn