Artificial Intelligence: A Modern Approach là gì? Artificial Intelligence A Modern Approach Stuart Russell & Peter Norvig

Artificial Intelligence: A Modern Approach là một cuốn sách lập trình nổi tiếng về trí tuệ nhân tạo, nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản, các thuật toán và các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cuốn sách được viết bởi hai tác giả Russell và Norvig, là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Với phong cách viết trực quan, súc tích và dễ tiếp cận, cuốn sách không chỉ phù hợp với những người mới bắt đầu học về trí tuệ nhân tạo mà còn cung cấp các thông tin mới nhất về công nghệ cho các chuyên gia trong lĩnh vực này. Ngoài ra, cuốn sách cũng khám phá các ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo như ngôn ngữ tự nhiên, máy học, thị giác máy tính, v.v. Từ đó, nó trở thành một tài liệu tuyệt vời cho những ai quan tâm đến trí tuệ nhân tạo và muốn hiểu rõ hơn về nó.

Artificial Intelligence A Modern Approach Stuart Russell & Peter Norvig

Artificial Intelligence: A Modern Approach, written by Stuart Russell and Peter Norvig, is a comprehensive textbook on the field of artificial intelligence (AI). It covers a wide range of topics in AI, including problem-solving and search algorithms, knowledge representation and reasoning systems, machine learning, natural language processing, robotics, and intelligent agents.

The book is structured in a logical and easy-to-follow way, with each chapter building on the previous one. It starts with an introduction to AI and its history, followed by an overview of intelligent agents and their architecture. The book then delves into different types of search algorithms, heuristics, and game playing. It also explores various techniques for knowledge representation and reasoning, including logic, frames, and semantic networks.

One of the significant strengths of the book is its comprehensive coverage of machine learning, including supervised and unsupervised learning, decision trees, neural networks, and reinforcement learning. It also covers deep learning techniques such as convolutional neural networks and recurrent neural networks.

Natural language processing and robotics are two other essential areas of AI that are covered in detail. The authors explore how natural language processing techniques can be used to build intelligent systems that can understand and generate natural language texts. Similarly, they discuss how robotics can take advantage of AI techniques to build autonomous robots that can perceive, reason, plan, and act in the real world.

Overall, Artificial Intelligence: A Modern Approach is an excellent resource for anyone interested in learning about AI, from students and researchers to practitioners and professionals. It provides a comprehensive overview of the field and covers the latest research and developments in AI. The book is well-written, clear, and informative, making it an easy and enjoyable read even for those without a technical background.

Artificial Intelligence – A modern Approach – J.Russell and Peter Norvig

Artificial Intelligence: A Modern Approach

Artificial Intelligence: A Modern Approach
Thông tin sách
Tác giả Stuart J. Russell và Peter Norvig
Ngôn ngữ English
Thể loại Khoa học máy tính
Nhà xuất bản Prentice Hall
Ngày phát hành 2009 (ấn bản 3)
Số trang 1152 (ấn bản 3)
ISBN 0-13-604259-7
Số OCLC 359890490

Artificial Intelligence: A Modern Approach (AIMA) là sách giáo khoa đại học về trí tuệ nhân tạo, do Stuart J. Russell và Peter Norvig viết. Nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1995 và phiên bản thứ ba của cuốn sách được phát hành ngày 11 tháng 12 năm 2009. Nó được sử dụng trong hơn 1400 trường đại học trên toàn thế giới và được gọi là “sách giáo khoa trí tuệ nhân tạo phổ biến nhất thế giới”. Nó được coi là văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cuốn sách dành cho đối tượng đại học nhưng cũng có thể được sử dụng cho các nghiên cứu cấp độ sau đại học với đề xuất thêm một số nguồn chính được liệt kê trong thư mục mở rộng.

Tham khảo

Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Artificial_Intelligence:_A_Modern_Approach&oldid=64339525”

Scores: 4.4 (188 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn