Bộ đề thi và đáp án Hội thi tìm hiểu về ASEAN

Bạn đang tìm kiếm về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: hữu ích với bạn.

1. Bộ đề thi và đáp án Hội thi tìm hiểu về ASEAN

Bộ đề thi và đáp án Hội thi tìm hiểu về ASEAN 178 câu hỏi và đáp án tìm hiểu về ASEAN 178 câu hỏi và đáp án tìm hiểu về ASEAN 178 câu hỏi và đáp án tìm hiểu về ASEAN gồm phần trắc nghiệm và tự luận …

NỘI DUNG: 1 HIỆP HỘI ASEAN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (27 câu)

Câu 1. Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là gì?

 1. Association of Southeast Asian Nations
 2. Association of South and East Asian Nations
 3. Assembly of Southeast Asian Nations
 4. Alliance of Southeast Asian Nations

Câu 2. Các nước muốn gia nhập vào ASEAN phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí, trừ tiêu chí nào sau đây :

 1. Có vị trí nằm trong khu vực Đông Nam Á
 2. Được tất cả các nước thành viên ASEAN công nhận
 3. Có thể chế phù hợp
 4. Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương

Câu 3. ASEAN không nhằm đạt được mục tiêu nào sau đây:

 1. Duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực
 2. Xây dựng một thị trường chung và cơ sở sản xuất duy nhất
 3. Hình thành một khối phòng thủ chung
 4. Nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân ASEAN

Câu 4. Các quốc gia thành viên của ASEAN:

 1. Có quyền và nghĩa vụ bình đẳng
 2. Có quyền bình đẳng và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước
 3. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước.
 4. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm gia nhập ASEAN.

Câu 5. Trong biểu tượng của ASEAN, mười bó lúa tượng trưng cho:

 1. 10 quốc gia thành viên ASEAN
 2. Ưu tiên của ASEAN về hợp tác nông nghiệp
 3. Trọng tâm hợp tác của ASEAN là về sản xuất lúa gạo
 4. 10 mục tiêu hợp tác chính của ASEAN

Câu 6. Nguyên tắc nào sau đây không phải là một nguyên tắc hoạt động của ASEAN:

 1. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình; chỉ được phép sử dụng vũ lực khi được tất cả các nước thành viên nhất trí.
 2. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia thành viên
 3. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia thành viên ASEAN
 4. Tôn trọng các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, và đẩy mạnh công bằng xã hội.

Câu 7. Khẩu hiệu của ASEAN là gì?

 1. Một Tầm nhìn, một Bản sắc, một Cộng đồng
 2. Một Tầm nhìn, một Cộng đồng, một Khu vực
 3. Một Cộng đồng, một Tầm nhìn, một Tương lai
 4. Một Cộng đồng, một Bản sắc, một Tương lai

Câu 8. Phương thức ra quyết định chính của ASEAN là gì?

 1. Tham vấn và biểu quyết
 2. Tham vấn và đồng thuận
 3. Biểu quyết và bỏ phiếu
 4. Bỏ phiếu và đồng thuận

Câu 9. Khu vực ASEAN có khoảng bao nhiêu triệu người?

 1. 300
 2. 400
 3. 500
 4. 600

Câu 10. Năm 1967, 5 quốc gia nào đã tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

 1. Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan
 2. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thái Lan
 3. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Myanmar
 4. Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Philippines

Câu 11. Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017 là người quốc gia nào?

 1. Việt Nam
 2. Indonesia
 3. Thái Lan
 4. Myanmar

Câu 12. ASEAN + 3 là cơ chế hợp tác giữa ASEAN và ba quốc gia nào?

 1. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc
 2. Nhật Bản, Úc, Trung Quốc
 3. Nhật Bản, Anh, Trung Quốc
 4. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Câu 13. Chủ tịch ASEAN không đóng vai trò nào sau đây?

 1. Tích cực thúc đẩy và đề cao lợi ích cũng như quyền lợi của ASEAN
 2. Đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN
 3. Đảm bảo việc ứng phó một cách có hiệu quả và kịp thời các vấn đề cấp bách hoặc các tình huống khủng hoảng tác động đến ASEAN
 4. Đại diện cho ASEAN trong việc tang cường thúc đẩy các mỗi quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác bên ngoài

Câu 14. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 8/8/1967
 2. 8/8/1968
 3. 9/8/1967
 4. 8/9/1967

Câu 15. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức tại đâu?

 1. Kuala Lumpur, Malaysia
 2. Bali, Indonesia
 3. Singapore
 4. Bangkok, Thái Lan

Câu 16. Tổ chức ASEAN hiện nay có bao nhiêu thành viên?

 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12

Câu 17. Ủy ban các Đại diện Thường trực bên cạnh ASEAN không thực hiện chức năng, nhiệm vụ nào sau đây:

 1. Hỗ trợ công việc của Hội đồng Điều phối ASEAN và các cơ quan chuyên ngành Cấp Bộ trưởng ASEAN
 2. Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN Quốc gia và các cơ quan Chuyên ngành cấp Bộ trưởng khác của ASEAN
 3. Bổ nhiệm Tổng Thư ký ASEAN
 4. Hỗ trợ hợp tác giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài

Câu 18 Quốc ca ASEAN có tên gọi tiếng Anh là gì?

 1. ASEAN Dream
 2. ASEAN Song
 3. ASEAN Way
 4. Song of ASEAN

Câu 19. Nước Đông Nam Á nào sau đây không có biển?

 1. Myanmar
 2. Lào
 3. Campuchia
 4. Malaysia

Câu 20. Người đứng đầu Đại diện Thường trực của các nước thành viên tại ASEAN mang hàm cấp:

 1. Đại sứ
 2. Tham tán
 3. Vụ trưởng
 4. Thứ trưởng

Câu 21. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào và là thành viên gia nhập thứ mấy trong các quốc gia ASEAN?

 1. 28/8/1995, thành viên gia nhập thứ 10
 2. 27/8/1996, thành viên gia nhập thứ 9
 3. 27/8/1995, thành viên gia nhập thứ 8
 4. 28/7/1995, thành viên gia nhập thứ 7

Câu 22. Các màu chính hiển thị trong biểu tượng của ASEAN:

 1. Xanh da trời, vàng, trắng, đen
 2. Xanh da trời, đỏ, đen, trắng
 3. Đỏ, đen, vàng, trắng
 4. Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng

Câu 23. Quốc gia duy nhất nằm trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN là:

 1. Campuchia
 2. Đông Timor
 3. Myanmar
 4. Lào.

Câu 24. Ngày ASEAN là ngày nào?

 1. 8/8
 2. 15/12
 3. 20/11
 4. 1/8

Câu 25. Chủ tịch ASEAN sẽ được trao cho nước nào?

 1. Luân phiên theo thứ tự tên chữ cái đầu tiếng Anh của các nước thành viên
 2. Luân phiên theo thỏa thuận của các nước thành viên
 3. Theo quyết định của mỗi kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN năm trước
 4. Theo quyết định của nước Chủ tịch ASEAN năm trước

Câu 26. Các nước Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng trong sinh hoạt và sản xuất là do:

 1. Có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, đặc biệt là về khí hậu.
 2. Các nước trong khu vực có nhiều nét tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc.
 3. Vị trí địa lí thuận tiện cho việc giao lưu giữa các quốc gia.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 27. Quốc gia có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á là:

 1. Indonesia
 2. Thái Lan
 3. Malaysia
 4. Philippines

CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:

Câu 1. Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội ASEAN là gì?

Câu trả lời tham khảo:

* Cơ hội:

 • Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực
 • Tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển kinh tế.
 • Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực.
 • Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực.

* Thách thức:

 • Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu với các nước trong khu vực.
 • Sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực.
 • Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và truyền thống của dân tộc.

Câu 2. Học sinh sinh viên Việt Nam sẽ cần chuẩn bị những gì để hội nhập ASEAN?

Câu trả lời tham khảo:

 • Năng lực chuyên môn;
 • Kỹ năng mềm;
 • Khả năng Ngoại ngữ;
 • Kiến thức về văn hóa;
 • Thái độ chủ động, tự tin.

Câu 3. Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để đối mặt với sức ép cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư của các nước ASEAN?

Câu trả lời tham khảo:

 • Xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng và giá trị gia tăng cao;
 • Đẩy mạnh quan hệ liên kết và hợp tác giữa các doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong nước;
 • Đổi mới về quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh;
 • Có chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực chất lượng cao.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999
Lượt xem: 69996999

2. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ VNExpress

VNExpress
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: rồi nhỉ? Nội dung Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

3. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

4. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

5. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: rồi nhỉ? Nội dung Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

6. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ tienphong.vn

tienphong.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

7. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

8. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ soha.vn

soha.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: rồi nhỉ? Nội dung Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

9. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

10. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ kenh14.vn

kenh14.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

11. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ zingnews.vn

zingnews.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: rồi nhỉ? Nội dung Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

12. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

13. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ vov.vn

vov.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

14. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ afamily.vn

afamily.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: rồi nhỉ? Nội dung Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

15. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

16. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

17. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ coccoc.com

coccoc.com
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: rồi nhỉ? Nội dung Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

18. Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: từ facebook.com

facebook.com
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

Câu hỏi về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:

Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
cách Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
hướng dẫn Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây:
Asean Không Nhằm Đạt Được Mục Tiêu Nào Sau Đây: miễn phí

Scores: 4.8 (144 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn