Top 18+ Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Bạn đang tìm hiểu về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Axit amino axetic (NH₂-CH₂-COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. Na₂SO₄

B. NaCl.

C. NaNO₃

D. HCl.

Đáp án: D. HCl

Giải thích

Phương trình phản ứng giữa axit amino axetic diễn ra như sau

HCl + H₂NCH₂COOH → ClH₃NCH₂COOH

Câu hỏi liên quan

1. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy bởi nhiệt?

A. NaHCO₃

B. NaCl.

C. Na₂SO₄

D. Na₂CO₃

Đáp án: A. NaHCO₃

Xem giải thích đáp án câu 1: Muối nào dễ bị phân hủy bởi nhiệt

2. Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Etan.

B. Toluen.

C. Benzen.

D. Buta-1,3-đien.

Đáp án: D. Buta-1,3-đien.

Chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là Buta-1,3-đien.

Trên đây đáp án cho câu hỏi Axit amino axetic tác dụng được với dung dịch nào sau đây? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

——–

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777
Lượt xem: 67776777

2. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ VNExpress

VNExpress
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch rồi nhỉ? Nội dung Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

3. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

4. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

5. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch rồi nhỉ? Nội dung Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

6. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ tienphong.vn

tienphong.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

7. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

8. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ soha.vn

soha.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch rồi nhỉ? Nội dung Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

9. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

10. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ kenh14.vn

kenh14.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

11. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ zingnews.vn

zingnews.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch rồi nhỉ? Nội dung Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

12. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

13. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ vov.vn

vov.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

14. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ afamily.vn

afamily.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch rồi nhỉ? Nội dung Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

15. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

16. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

17. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ coccoc.com

coccoc.com
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch rồi nhỉ? Nội dung Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

18. Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch từ facebook.com

facebook.com
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

Câu hỏi về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch

Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
cách Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
hướng dẫn Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch
Axit Amino Axetic Tác Dụng Được Với Dung Dịch miễn phí

Scores: 4.6 (144 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Dãy Nào Sau Đây Chỉ Gồm Các Polime Tổng Hợp Số polime tổng hợp có trong dãy chất sau là ?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn