Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật Soạn Lý 9 trang 29, 30

Bạn đang tìm hiểu về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật hữu ích với bạn.

1. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật Soạn Lý 9 trang 29, 30

Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về biến trở và các loại biến trở thường dùng. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Vật lí 9 chương I trang 29, 30.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 10 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

1. Biến trở

– Biến trở là điện trở có thể thay đổi được trị số và có thể sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

– Cấu tạo gồm hai bộ phận chính:

+ Con chạy hoặc tay quay

+ Cuộn dây bằng hợp kim có điện trở suất lớn

– Kí hiệu

– Hoạt động: Khi di chuyển con chạy (hoặc tay quay) thì sẽ làm thay đổi chiều dài của cuộn dây có dòng điện chạy qua ⇒ làm thay đổi điện trở của biến trở.

2. Các loại biến trở thường dùng

Có nhiều cách phân loại biến trở:

– Phân loại biến trở theo chất liệu cấu tạo:

+ Biến trở dây quấn (B, C)

+ Biến trở than (A)

– Phân loại biến trở theo bộ phận điều chỉnh:

+ Biến trở con chạy (B)

+ Biến trở tay quay (A, C)

3. Các điện trở thường dùng trong kĩ thuật

a) Cấu tạo

Các điện trở được chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lõi cách điện (thường bằng sứ).

b) Nhận dạng cách ghi trị số điện trở

– Cách 1: Trị số được ghi trên điện trở

– Cách 2: Trị số được thể hiện bằng các vòng màu sơn trên điện trở

Cách tính toán giá trị điện trở:

+ Đối với điện trở 4 vạch màu:

  • Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ ba: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ 4: Chỉ giá trị sai số của điện trở

+ Đối với điện trở 5 vạch màu:

  • Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ ba: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ 4: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ 5: Chỉ giá trị sai số của điện trở

Giải bài tập Vật lí 9 trang 29, 30

Bài C2 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Bộ phận chính của các biến trở trên các hình 10.1a,b gồm con chạy (hoặc tay quay) C và cuộn dây dẫn bằng hợp kim có điện trở suất lớn (nikêlin hay nicrom), được quấn đều đặn dọc theo một lỏi bằng sứ. Nếu mắc hai đầu A, B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C, biến trở có tác dụng thay đổi điện trở không? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Trong trường hợp trên, đầu ra của con chạy C không sẽ không còn được kết nối với nguồn điện nên nếu dịch chuyển con chạy C thì dòng điện vẫn chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến trở. Khi đó con chạy sẽ không có tác dụng làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua, vì vậy biến trở không có tác dụng thay đổi điện trở tham gia vào mạch điện nữa.

Bài C3 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Biến trở được mắc nốì tiếp vào mạch điện, chẳng hạn với hai điểm A và N của các biến trở ở hình 10.la và b. Khi đó nếu dịch chuyển con chạy hoặc tay quay c thì điện trở của mạch có thay đổi không? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Trong trường hợp trên, nếu dịch chuyển con chạy hoăc tay quay C thì chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua sẽ thay đổi và điện trở của biến trở cũng thay đổi theo. Vì vậy điện trở của mạch điện cũng thay đổi.

Bài C4 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Trên hình 10.2 (SGK) vẽ các kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động của biến trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c.

Gợi ý đáp án

Khi dịch chuyển con chạy thì sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua và do đó làm thay đổi điện trở của biến trở.

Cụ thể nếu đầu con chạy dịch chuyển sang bên trái thì chiều dài phần điện trở tham gia vào mạch điện sẽ giảm dẫn đến điện trở của biến trở lúc này giảm theo. Nếu dịch con chạy sang bên phải thì điện trở của phần biến trở tham gia mạch điện sẽ tăng.

Bài C5 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Vẽ sơ đồ mạch điện như hình 10.3 (SGK).

Gợi ý đáp án

Sơ đồ của mạch điện như hình 10.1.

holder

Bài C6 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất của biến trở được sử dụng và cường độ lớn nhất của dòng điện cho phép chạy qua biến trở đó.

+ Mắc mạch điện theo hình 10.3. Đẩy con chạy C về sát điểm N để biến trở có điện trở lớn nhất.

+ Đóng công tắc rồi dịch chuyển con chạy C để đèn sáng hơn. Tại sao?

+ Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con chạy của biến trở tới vị trí nào? Vì sao?

Gợi ý đáp án

+ Để con chạy C ở điểm N thì biến trở có giá trị điên trở lớn nhất, vì khi đó dòng điện chạy qua tất cả cuộn dây của biến trở.

+ Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con trở của biến trở đến vị trí sao cho điện trở của biến trở là nhỏ nhất ( vì biến trở mắc nối tiếp với đèn trong mạch), đó là điểm M.

Khi con chạy đặt ở điểm M thì dòng điện hầu như không chạy qua cuộn dây của biến trở, điện trở của biến trở khi ấy là nhỏ nhất.

Bài C7 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Trong kĩ thuật, chẳng hạn trong các mạch điện của Radio, tivi… người ta cần sử dụng các điện trở có kích thước nhỏ với các trị số khác nhau, có thể tới vài trăm megavon (1MΩ = 106Ω ). Các điện trở này được chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lỏi cách điện (thường bằng sứ). Hãy giải thích vì sao lớp than hay lớp kim loại mỏng đó lại có điện trở lớn.

Gợi ý đáp án

Các điện trở này được chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lỏi cách điện (thường bằng sứ), nên khi áp điện vào hai đầu thì điện trở tham gia vào mạch sẽ có tiết diện S rất nhỏ (không được nhầm lẫn với tiết diện của lõi sứ)

Mặt khác mathrmR=rho cdot frac1mathrm{~S} nên khi S rất nhỏ thì R rất lớn, có thể lên đến cỡ MΩ

Bài C8 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Hãy nhận dạng hai cách ghi trị số các điện trở kĩ thuật nêu dưới đây.

Cách 1: Trị số được ghi trên điện trở (hình 10.4a)

Cách 2: Trị số được thể hiện bằng các vòng màu sơn điện trở (hình 10.4b và hình 2 ở bìa 3).

Gợi ý đáp án

Cách 1: Các điện trở có kích thước lớn thường được ghi trị số trực tiếp trên thân. Ví dụ như các điện trở công xuất, điện trở sứ.

Cách 2: Các điện trở có kích thước nhỏ được ghi trị số bằng các vạch màu theo một quy ước chung của thế giới (xem bảng 1 SGK. Trang 31).

Cách đọc: Điện trở thường được ký hiệu bằng 4 vòng màu, điện trở chính xác thì ký hiệu bằng 5 vòng màu

* Cách đọc trị số điện trở 4 vòng màu:

Vòng số 4 là vòng ở cuối luôn luôn có màu nhũ vàng hay nhũ bạc, đây là vòng chỉ sai số của điện trở, khi đọc trị số ta bỏ qua vòng này.

– Đối diện với vòng cuối là vòng số 1, tiếp theo đến vòng số 2, số 3

– Vòng số 1 và vòng số 2 là hàng chục và hàng đơn vị

– Vòng số 3 là bội số của cơ số 10.

– Trị số = (vòng 1)(vòng 2) x 10 (mũ vòng 3)

– Có thể tính vòng số 3 là số con số không “0” thêm vào

– Màu nhũ chỉ có ở vòng sai số hoặc vòng số 3, nếu vòng số 3 là nhũ thì số mũ của cơ số 10 là số âm.

holder

*Cách đọc trị số điện trở 5 vòng màu: (điện trở chính xác)

– Vòng số 5 là vòng cuối cùng, là vòng ghi sai số, trở 5 vòng màu thì màu sai số có nhiều màu, do đó gây khó khăn cho ta khi xác định đâu là vòng cuối cùng, tuy nhiên vòng cuối luôn có khoảng cách xa hơn một chút.

– Đối diện vòng cuối là vòng số 1

– Tương tự cách đọc trị số của trở 4 vòng màu nhưng ở đây vòng số 4 là bội số của cơ số 10, vòng số 1, số 2, số 3 lần lượt là hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị

– Trị số = (vòng 1)(vòng 2)(vòng 3) x 10 (mũ vòng 4)

– Có thể tính vòng số 4 là số con số không “0” thêm vào

Bài C9 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Đọc trị số của các điện trở kĩ thuật cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm

Gợi ý đáp án

Ví dụ đọc trị số điện trở như hình vẽ sau:

holder

R = 45 × 102 Ω = 4,5 KΩ

Bởi vì vàng tương ứng với 4, xanh lục tương ứng với 5, và đỏ tương ứng với giá trị số mũ 2. Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở có thể trong phạm vi 5% ứng với màu kim loại vàng.

Bài C10 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20Ω. Dây điện trở của biến trở là dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,5mm 2 và được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính 2cm. Tính số vòng dây của biến trở này.

Gợi ý đáp án 

Ta có: Tiết diện của dây dẫn: S = 0,5 mm2 = 0,5.10-6 m2

Tra bảng 1, SGK, tr26 ta tìm được dây nicrom có điện trở suất: ρ = 1,10.10-6 Ωm

Chiều dài của dây hợp kim là: I=fracRSp = 20.0,5.10-6/(1,1.10-6) = 9,09m

Vì dây được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính d = 2cm = 0,02m nên một vòng quấn sẽ chiếm một chiều dài bằng chu vi của lỏi: C = π.d (lấy π = 3,14)

Số vòng dây của biến trở là: mathrmN=fraclpi d=frac9,09pi cdot 0,02=145

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444
Lượt xem: 24442444

2. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ VNExpress

VNExpress
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

3. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

4. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

5. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

6. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

7. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

8. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ soha.vn

soha.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

9. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

10. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

11. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

12. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

13. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ vov.vn

vov.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

14. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ afamily.vn

afamily.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

15. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

16. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

17. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ coccoc.com

coccoc.com
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

18. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ facebook.com

facebook.com
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

Câu hỏi về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
cách Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
hướng dẫn Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật miễn phí

Scores: 4 (139 votes)

Có thể bạn quan tâm  Lac Long Quan Missed His Life In The Sea Tiếng Anh 8 Unit 6: A Closer Look 2 Soạn Anh 8 trang 61

Top 18+ Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bạn đang tìm kiếm về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222
Lượt xem: 42224222

2. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ VNExpress

VNExpress
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

3. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

4. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

5. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

6. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

7. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

8. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ soha.vn

soha.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

9. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

10. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

11. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

12. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

13. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ vov.vn

vov.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

14. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ afamily.vn

afamily.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

15. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

16. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

17. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ coccoc.com

coccoc.com
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật rồi nhỉ? Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

18. Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật từ facebook.com

facebook.com
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

Câu hỏi về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật

Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
cách Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
hướng dẫn Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật
Bài 10 Biến Trở Điện Trở Dùng Trong Kĩ Thuật miễn phí

Scores: 4 (173 votes)

Có thể bạn quan tâm  Luyện Tập Chương 1 Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ Giải Hoá học lớp 9 trang 43

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn