Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc Giải Toán lớp 6 trang 68 – Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang tìm hiểu về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 hữu ích với bạn.

1. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc Giải Toán lớp 6 trang 68 – Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, trả lời các câu hỏi Luyện tập, cũng như các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 trang 67, 68 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với toàn bộ lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 15 Chương III. Vậy mời các em cùng theo dõi để chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như các bài tập cô giáo giao về nhà:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống – Luyện tập

Luyện tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) (-385 + 210) + (385 – 217);

b) (72 – 1 956) – (-1 956 + 28).

Gợi ý đáp án:

a) (-385 + 210) + (385 – 217)

= – 385 + 210 + 385 – 217 (bỏ ngoặc tròn)

= (- 385 + 385) – (217 – 210)

= 0 – 7

= – 7

b) (72 – 1 956) – (-1 956 + 28)

= 72 – 1 956 + 1 956 – 28 (bỏ ngoặc tròn)

= (1 956 – 1 956) + (72 – 28)

= 0 + 44

= 44

Luyện tập 2

Tính một cách hợp lí:

a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17;

b) (35 – 17) – (25 – 7 + 22).

Gợi ý đáp án:

a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17

= (12 – 15) + (13 – 16) + (14 – 17)

= (-3) + (-3) + (-3)

= – (3 + 3 + 3)

= – 9

b) (35 – 17) – (25 – 7 + 22)

= 35 – 17 -25 + 7 – 22

= (35 – 25) – (17 – 7) – 22

= 10 – 10 – 22

= 0 – 22

= – 22.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 68 tập 1

Bài 3.19

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) -321 + (-29) – 142 – (-72)

b) 214 – (-36) + (-305)

Gợi ý đáp án:

a) -321 + (-29) – 142 – (-72) = -321 – 29 – 142 + 72 = -420

b) 214 – (-36) + (-305) = 214 + 36 – 305 = -55

Bài 3.20

Tính một cách hợp lí:

a) 21 – 22 + 23 – 24

b) 125 – (115 – 99)

Gợi ý đáp án:

a) 21 – 22 + 23 – 24 = (21 – 22) + (23 – 24) = (-1) + (-1) = -2

b) 125 – (115 – 99) = 125 – 115 + 99 = (125 – 115) + 99 = 10 + 99 = 109

Bài 3.21

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (56 – 27) – (11 + 28 – 16)

b) 28 + (19 – 28) – (32 – 57)

Gợi ý đáp án:

a) (56 – 27) – (11 + 28 – 16) = 56 – 27 – 11 – 28 + 16 = 6

b) 28 + (19 – 28) – (32 – 57) = 28 + 19 – 28 = 19

Bài 3.22

Tính một cách hợp lí:

a) 232 – (581 + 132 – 331)

b) [12 + (-57)] – [-57 – (-12)]

Gợi ý đáp án:

a) 232 – (581 + 132 – 331)

= 232 – 581 – 132 + 331

= (232 – 132) – (581 – 331)

= 100 – 250 = -150

b) [12 + (-57)] – [-57 – (-12)]

= 12 – 57 + 57 – 12 = 0

Bài 3.23

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (23 + x) – (56 – x) với x = 7

b) 25 – x – (29 + y – 8) với x = 13, y = 11

Gợi ý đáp án:

a) Với x = 7

(23 + x) – (56 – x) = (23 + 7) – (56 – 7) = 30 – 49 = -19

b) Với x = 13, y = 11

25 – x – (29 + y – 8) = 25 – 13 – (29 + 11 – 8) = 12 – 32 = -20

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444
Lượt xem: 64446444

2. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ VNExpress

VNExpress
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

3. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

4. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

5. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

6. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

7. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

8. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ soha.vn

soha.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

9. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

10. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

11. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

12. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

13. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ vov.vn

vov.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

14. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

15. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

16. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

17. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

18. Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 từ facebook.com

facebook.com
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

Câu hỏi về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1

Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
cách Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
hướng dẫn Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1
Bài 15 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 miễn phí

Scores: 4.2 (129 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn