Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân Toán 6 Bài 2: Các phép tính với số thập phân Giải Toán lớp 6 trang 36, 37 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Bạn đang tìm hiểu về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân hữu ích với bạn.

1. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân Toán 6 Bài 2: Các phép tính với số thập phân Giải Toán lớp 6 trang 36, 37 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Giải Toán 6 Bài 2: Các phép tính với số thập phân giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi phần Thực hành, Vận dụng cũng như 6 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 sách Chân trời sáng tạo trang 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Toàn bộ lời giải được trình bày khoa học, chi tiết, giúp các em rèn kỹ năng giải Toán, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Nhờ đó, sẽ ôn tập tốt Bài 2 Chương 6 – Số thập phân. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình nhé:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng

Thực hành 1

Thực hiện các phép tính:

a) 3,7 – 4,32;

d) 0,77 – 5,3333;

b) -5,5 + 90,67;

e) -5,5 + 9,007;

c) 0,8 – 3,1651;

g) 0,008 – 3,9999.

Gợi ý đáp án:

a) 3,7 – 4,32 = – (4,32 – 3,7) = 0,62

b) -5,5 + 90,67 = 90,67 – 5,5 = 85,17

c) 0,8 – 3,1651 = – (3,1651 – 0,8) = – 2,3651

d) 0,77 – 5,3333 = -(5,3333 – 0,77) = – 4,5633

e) -5,5 + 9,007 = 9,007 – 5,5 = 3,507

g) 0,008 – 3,9999 = – ( 3,9999 – 0,008) = -3,9919.

Vận dụng 1

Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa:

– Chất béo: 0,3 g

– Kali: 0,42 g.

Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là: 0,42 − 0,3 = 0,12

Thực hành 2

Thực hiện các phép tính sau:

a) 20,24.0,125;

c) 2,40.0,875;

b) 6,24:0,125;

d) 12,75: 2,125

Gợi ý đáp án:

a) 20,24 .0,125 = 2,53

c) 2,40. 0,875 = 2,1

b) 6,24 : 0,125 = 49,92

d) 12,75 : 2,125 = 6.

Vận dụng 2

Cho biết một quả chuối nặng 100g có chứa:

– Đường: 12,1g;

– Protein: 1,1 g.

Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng đường nhiều gấp mấy lần khối lượng protein?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng đường nhiều gấp số lần khối lượng protein là:

12,1 : 1,1 = 11

Thực hành 3

Thực hiện các phép tính sau:

a) (- 45,5). 0,4;

b) (- 32,2).( – 0,5);

c) (- 9,66): 3,22;

d) (- 88,24) : (-0,2).

Gợi ý đáp án:

a) (- 45,5) . 0,4 = – 18,2

c) (- 9,66) : 3,22 = -3

b) ( – 32,2) . (-0,5) = 16,1

d) (- 88,24) : (- 0,2) = 441,2.

Thực hành 4

Tính bằng cách hợp lí:

a) 4,38 – 1,9 + 0,62;

b) [(-100). (-1,6)] : (-2);

c) (2,4.5,55): 1,11;

d) 100. (2,01 + 3,99).

Gợi ý đáp án:

a) 4,38 – 1,9 + 0,62

= (4,38 + 0,62) – 1,9

= 5 – 1,9 = 3,1

c) (2,4.5,55) : 1,11

= 2,4. (5,55 : 1,11)

= 2,4. 5 =12

b) [(-100).(-1,6)]:(-2)

= 100.1,6 : (-2)

= 160 : (-2) = -80

d) 100. (2,01 + 3,99)

= 100. 6

= 600

Vận dụng 3

Tính diện tích S của một hình tròn có bán kính R = 10 cm theo Công thức S = πR2 với π 3,142.

Gợi ý đáp án:

Diện tích hình tròn là: S = 3,14.102 = 314cm2

Thực hành 5

Tính bằng cách hợp lí:

a) 14,7 +(-8, 4) + (-4,7);

b) (- 4,2). 5,1 + 5,1.(-5,8);

c) (- 0,4:0,04 + 10). (1,2.20 + 12.8).

Gợi ý đáp án:

a) 14,7 + (-8,4) + (-4,7) = (14,7 – 4,7) + (-8,4)

= 10 – 8,4 = 1,6

b) (-4,2).5,1 + 5,1.(-5,8) = 5,1. (- 4,2 – 5,8)

= 5,1. (-10) = -51

c) (-0,4: 0,04 + 10) . (1,2.20 + 12.8)

= (-10 + 10). (1,2.20 + 12.8)

= 0. (1,2.20 + 12.8) = 0.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 36, 37 tập 2

Bài 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) 32 – (-1,6)

c) (-2,3) + (-7,7)

b) (-0,5).1,23

d) 0,325 – 3,21

Gợi ý đáp án:

a) 32 – (-1,6) = 33 + 1,6 = 33,6

b) (-0,5).1,23 = 0,73

c) (-2,3) + (-7,7) = -2,3 – 7,7 = -10

d) 0,325 – 3,21 = -2,885

Bài 2

Thực hiện phép tính:

a) (-8,4).3,2

b) 3,176 – (2,104 + 1,18)

c) -(2,89 – 8,075) + 3,14

Gợi ý đáp án:

a) (-8,4).3,2 = -26,88

b) 3,176 – (2,104 + 1,18) = 3,176 – 3,284 = -0,108

c) – ( 2,89 – 8,075) + 3,14 = 5,158 + 3,14 = 8,298

Bài 3

Tính bằng cách hợp lí:

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6)

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4)

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9

Gợi ý đáp án:

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6) = [(-4,5) + 4,5] + [3,6 + (-3.6)] = 0 + 0 = 0

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9 = [2,1 + (-2,1)] + [(-7,9) + 7,9] + 4,2 = 0 + 0 + 4,2 = 4,2

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4) = 5,4. [-3,6 + (-6,4)] = 5,4. (-10) = – 54

Bài 4

Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 31,21 cm và chiều rộng 22,52 cm.

Gợi ý đáp án:

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

31,21 x 22,52 = 702,8492 (cm2)

Đáp số: 702,8492 (cm2)

Bài 5

Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là 0,045 g. Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp số lần trong quả cam là:

0,135 : 0,045 =3 (lần)

Đáp số: 3 lần

Bài 6

Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = 2 π R với π = 3,142

Gợi ý đáp án:

Chu vi của hình tròn đó là:

C=2pi R=2.3,142.1,25=7,855(m^2)

Đáp số: 7,855 m2

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777
Lượt xem: 97779777

2. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ VNExpress

VNExpress
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân rồi nhỉ? Nội dung Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

3. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

4. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

5. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân rồi nhỉ? Nội dung Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

6. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

7. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

8. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ soha.vn

soha.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân rồi nhỉ? Nội dung Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

9. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

10. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

11. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân rồi nhỉ? Nội dung Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

12. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

13. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ vov.vn

vov.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

14. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ afamily.vn

afamily.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân rồi nhỉ? Nội dung Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

15. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

16. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

17. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ coccoc.com

coccoc.com
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân rồi nhỉ? Nội dung Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

18. Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân từ facebook.com

facebook.com
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

Câu hỏi về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân

Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
cách Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
hướng dẫn Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân
Bài 2 Các Phép Tính Với Số Thập Phân miễn phí

Scores: 5 (169 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn