Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy Hoá học 8 Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy Giải Hoá học lớp 8 trang 94

Bạn đang tìm hiểu về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy hữu ích với bạn.

1. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy Hoá học 8 Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy Giải Hoá học lớp 8 trang 94

Hoá 8 Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy giúp các em học sinh lớp 8 củng cố các kiến thức về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, sản xuất khí oxi trong công nghiệp. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 8 chương 4 trang 94.

Việc giải bài tập Hóa học 8 bài 27 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Giải bài tập Hóa 8 Bài 27 trang 94

Bài 1 trang 94 SGK Hóa 8

Những chất nào trong số các chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

a) Fe3O4.

b) KClO3.

c) KMnO4.

d) CaCO3.

e) Không khí.

g) H2O.

Gợi ý đáp án

Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:

b) KClO3. c) KMnO4.

2KClO3 holder 2KCl + 3O2

2KMnO4 holder K2MnO4 + MnO2 + O2

Bài 2 trang 94 SGK Hóa 8

Sự khác nhau về cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành?

Gợi ý đáp án

Phòng thí nghiệm Công nghiệp
Nguyên liệu KMnO4, KClO3 không khí, nước
Sản lượng đủ để làm thí nghiệm sản lượng lớn
Giá thành cao thấp

Bài 3 trang 94 SGK Hóa 8

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Dẫn ra 2 thí dụ để minh họa.

Gợi ý đáp án 

Phản ứng hóa hợp Phản ứng phân hủy
Chất tham gia Hai hay nhiều chất Một chất
Chất tạo thành Một chất Hai hay nhiều chất.

Phản ứng hóa hợp

4P + 5O2 → 2P2O5

Phản ứng phân hủy

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Bài 4 trang 94 SGK Hóa 8

Tính số mol và số gam kali clorat cần thiết để điều chế được:

a) 48g khí oxi.

b) 44,8 lít khí oxi (ở đktc).

Gợi ý đáp án

a) Phương trình phản ứng:

Phương trình phản ứng hóa học :

2KClO 3 → 2KCl + 3O 2

2 mol              3 mol

dfrac23 mol leftarrow 1 mol

Rightarrow n_{KCl{O_3}} = dfrac23n_{{O_2}}

a. Số mol oxi tạo thành : n_{O_2}=dfrac4832=1,5 (mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

n_{KClO_3}=dfrac23n_{O_2}=dfrac23.1,5= 1 (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

m_{KClO_3}= n.M = 1.(39 + 35,5 + 48) = 122,5 (g).

b) Số mol khí oxi tạo thành : n_{O_2}=dfrac44,822,4 = 2(mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

n_{KClO_3}=dfrac23n_{O_2}=dfrac23.2 ≈ 1,333 (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

m_{KClO_3}= n.M = 1,333.(39 + 35,5 + 48) = 163,3 (g)

Bài 5 trang 94 SGK Hóa 8

Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hóa học nào? Vì sao?

Gợi ý đáp án

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

CaCO3 holder CaO + CO2.

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng phân hủy vì từ một chất sinh ra hai chất mới.

Bài 6 trang 94 SGK Hóa 8

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

a) Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxi sắt từ?

b) Tính số gam kali pemanganat KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên, biết rằng khi nung nóng 2 mol KMnO4 thì thu được 1 mol O2.

Gợi ý đáp án

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

3Fe + 2O2 → Fe3O4.

nFe3O4 = frac2,32232 = 0,01 mol.

nFe = 3.nFe3O4 = 0,01 .3 = 0,03 mol.

nO2 = 2.nFe3O4 = 0,01 .2 = 0,02 mol.

mFe = 0,03.56 = 1,68g.

mO2 = 0,02.32 = 0,64g.

b) Phương trình phản ứng nhiệt phân KMnO4:

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

nKMnO4 = 2.nO2 = 0,02.2 = 0,04 mol.

mKMnO4 = 0,04 .158 = 6,32g.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555
Lượt xem: 35553555

2. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ VNExpress

VNExpress
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy rồi nhỉ? Nội dung Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

3. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

4. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

5. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy rồi nhỉ? Nội dung Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

6. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

7. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

8. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ soha.vn

soha.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy rồi nhỉ? Nội dung Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

9. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

10. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

11. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy rồi nhỉ? Nội dung Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

12. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

13. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ vov.vn

vov.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

14. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ afamily.vn

afamily.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy rồi nhỉ? Nội dung Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

15. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

16. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

17. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ coccoc.com

coccoc.com
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy rồi nhỉ? Nội dung Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

18. Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy từ facebook.com

facebook.com
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

Câu hỏi về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy

Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
cách Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
hướng dẫn Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy
Bài 27 Điều Chế Khí Oxi Phản Ứng Phân Hủy miễn phí

Scores: 4.7 (170 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn