Top 18+ Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Bạn đang tìm hiểu về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Câu 1. Đất nào là đất trung tính:

A. pH

B. pH > 6.5

C. pH > 7.5

D. pH = 6.6 – 7.5

Câu 2. Đất kiềm là đất có pH là bao nhiêu?

A. pH

B. pH = 6,6 – 7,5

C. pH > 7,5

D. pH = 7,5

Câu 3. Đất nào giữ nước tốt?

A. Đất cát

B. Đất sét

C. Đất thịt nặng

D. Đất thịt

Câu 4. Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất?

A. Thành phần hữu cơ và vô cơ

B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng

C. Thành phần vô cơ

D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất

Câu 5. Độ phì nhiêu của đất là gì?

A. Là khả năng cung cấp nước, dinh dưỡng, oxy cho cây

B. Là khả năng cung cấp muối khoáng

C. Là khả năng cung cấp nước

D. Là khả năng làm cây trồng cho năng suất cao

Câu 6. Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát

B. Đất thịt nặng

C. Đất thịt nhẹ

D. Đất cát pha

Câu 7. Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là vì sao?

A. Nhờ đất chứa nhiều mùn, sét

B. Nhờ đất chứa nhiều cát, limon, sét

C. Nhờ các hạt cát, sét, limon và chất mùn

D. Tất cả ý trên

Câu 8. Có mấy loại đất chính?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 9. Độ chua và độ kiềm của đất được đo bằng gì?

A. Độ pH

B. NaCl

C. MgSO4

D. CaCl2

Câu 10. Để cây trồng có năng suất cao thì cần có đặc điểm gì?

A. Đất trồng có độ phì nhiêu

B. Giống tốt

C. Chăm sóc tốt và điều kiện thời tiết thuận lợi

D. Cả A, B, C đều đúng

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 A
Câu 2 C Câu 7 C
Câu 3 B Câu 8 B
Câu 4 D Câu 9 A
Câu 5 A Câu 10 D

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222
Lượt xem: 82228222

2. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ VNExpress

VNExpress
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng rồi nhỉ? Bài viết Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

3. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

4. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

5. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng rồi nhỉ? Bài viết Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

6. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

7. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

8. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ soha.vn

soha.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng rồi nhỉ? Bài viết Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

9. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

10. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

11. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng rồi nhỉ? Bài viết Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

12. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

13. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ vov.vn

vov.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

14. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ afamily.vn

afamily.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng rồi nhỉ? Bài viết Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

15. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

16. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

17. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ coccoc.com

coccoc.com
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng rồi nhỉ? Bài viết Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

18. Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng từ facebook.com

facebook.com
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

Câu hỏi về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng

Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
cách Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
hướng dẫn Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng
Bài 3 Một Số Tính Chất Chính Của Đất Trồng miễn phí

Scores: 4.5 (168 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn