Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Toán 6 Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính Giải Toán lớp 6 trang 29 – Tập 1 sách Cánh diều

Bạn đang tìm kiếm về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính hữu ích với bạn.

1. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Toán 6 Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính Giải Toán lớp 6 trang 29 – Tập 1 sách Cánh diều

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ giải các bài tập trong phần thực hành và bài tập cuối bài trong sách giáo khoa Cánh diều trang 29 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải Toán 6 bài 6 phần thực hành

I. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc

Câu 1 

Tính giá trị của biểu thức:

a) 507 – 159 – 59;

b) 180 : 6 : 3

Gợi ý đáp án

a) 507 – 159 – 59 = 348 – 59 = 289

b) 180 : 6 : 3 = 30 : 3 = 10

Câu 2

Tính giá trị của biểu thức:

18 – 4 . 3 : 6 + 12

Gợi ý đáp án

beginmatrix
 18 - 4.3:6 + 12 hfill \
  = 18 - 12:6 + 12 hfill \
  = 18 - 2 + 12 hfill \
  = 16 + 12 = 28 hfill \ 
endmatrix

Câu 3 

Tính giá trị biểu thức: 4^3:8.3^2 - 5^2 + 9

Gợi ý đáp án

beginmatrix
 4^3:8.3^2 - 5^2 + 9 hfill \
  = 64:8.9 - 25 + 9 hfill \
  = 8.9 - 25 + 9 hfill \
  = 72 - 25 + 9 hfill \
  = 56 hfill \ 
endmatrix

II. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc

Câu 4 

Tính giá trị của biểu thức:

15 + (39 : 3 – 8) . 4

Gợi ý đáp án

beginmatrix
 15 + left( 39:3 - 8 right).4 hfill \
  = 15 + left( 13 - 8 right).4 hfill \
  = 15 + 5.4 hfill \
  = 15 + 20 = 35 hfill \ 
endmatrix

Câu 5 

Tính giá trị của biểu thức:

35 – 5 .[(16 + 12) : 4 + 3] – 2 . 10

Gợi ý đáp án 

beginmatrix
 35 - left{5.left[ {left( {16 + 12 right):4 + 3} right] - 2.10} right} hfill \
  = 35 - left{5.left[ {28:4 + 3 right] - 20} right} hfill \
  = 35 - left{5.left[ {7 + 3 right] - 20} right} hfill \
  = 35 - left{5.10 - 20 right} hfill \
  = 35 - left{50 - 20 right} hfill \
  = 35 - 30 = 5 hfill \ 
endmatrix

Giải bài tập Toán 6 trang 29 phần Bài tập

Bài 1 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a) 2 370 – 179 + 21

b) 100 : 5 . 4

c) 396 : 18 : 2

Gợi ý đáp án:

a) 2 370 – 179 + 21

= 2 191 + 21

= 2 212

b) 100 : 5 . 4

= 20 . 4

= 8

c) 396 : 18 : 2

= 22 : 2

= 11

Bài 2 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a) 143 – 12 . 5

b) 27 . 8 – 6 : 3

c) 36 – 12 : 4 . 3 + 17

Gợi ý đáp án:

a) 143 – 12 . 5

= 143 – 60

= 83

b) 27 . 8 – 6 : 3

= 216 – 2

= 214

c) 36 – 12 : 4 . 3 + 17

= 36 – 3 . 3 + 17

= 36 – 9 + 17

= 27 + 17

= 44

Bài 3 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a)32 . 53 + 93

a)83 : 42– 52

c) 33 . 92 + 52.9 + 18 : 6

Gợi ý đáp án:

a)32 . 53 + 93

= 9 . 125 + 81

= 1 125 + 81

= 1 206

a)83 : 42– 52

512 : 16 – 25

= 32 – 25

= 7

c) 33 . 92 + 52.9 + 18 : 6

= 27 . 81 – 25 . 9 + 3

= 2 187 – 225 + 3

= 1 962 + 3

= 1 965

Bài 4 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a) 32-6 .left(8-2^3right)+18

b) (3-5-9)^3 cdot(1+2 cdot 3)^2+4^2

Gợi ý đáp án:

a) 32-6 .left(8-2^3right)+18

= 32 – 6 . (8 – 8) + 18

= 32 – 6 . 0 + 18

= 32 + 18

= 50

b) (3-5-9)^3 cdot(1+2 cdot 3)^2+4^2

= (15 – 9)3 . (1 + 6)2 + 42

= 63 . 72 + 42

= 216 . 49 + 16

= 10 584 + 16

= 10 600

Bài 5 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a) 9234:left[3.3 .left(1+8^3right)right]

b) 76-left{2 cdotleft[2 cdot 5^2-(31-2 cdot 3)right]right}+3 cdot 25

Gợi ý đáp án:

a) 9234:left[3.3 .left(1+8^3right)right]

= 9 234 : [3 . 3 . (1 + 512)]

= 9 234 : [3 . 3 . 513]

= 9 234 : 4617

= 2

b) 76-left{2 cdotleft[2 cdot 5^2-(31-2 cdot 3)right]right}+3 cdot 25

= 76 – 2 . [2 . 25 – (31 – 6)] + 75

= 76 – 2 . [50 – 25] + 75

= 76 – 2 . 25 + 75

= 76 – 50 + 75

= 101

Bài 6 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Trên 1 cm2  mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. (Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)

Tính tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá có diện tích lần lượt 7 cm2  và 15 cm2 .

Gợi ý đáp án:

Tổng số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích 7 cm2 là :

7 . 30 000 = 210 000 (lỗ khí)

Tổng số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích 15 cm2 là:

15 . 30 000 = 450 000 (lỗ khí)

Bài 7 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Anh Sơn vào siêu thị mua 2 chiếc áo phông giá 125 000 đồng/chiếc; 3 chiếc quần soóc giá 95 000 đồng/chiếc; 5 chiếc khăn mặt giá 17 000 đồng/chiếc. Anh đã trả bằng hai phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100 000 đồng. Anh Sơn còn phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Tổng số tiền anh Sơn phải trả là:

2 . 125 000 + 3 . 95 000 + 5 . 17 000 = 620 000 (đồng)

Số tiền anh Sơn phải trả thêm là:

620 000 – 2 . 100 000 = 420 000 (đồng)

Bài 8 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Cô Hồng mua 30 quyển vở, 30 chiếc bút bi, hai hộp but chì mỗi hộp co 12 chiếc. Tổng số tiền cô phải thanh toán là 396 00 đồng. Cô chỉ nhớ giá của một quyển vở là 7 500 đồng, giá của một chiếc bút bi là 2 500 đồng. Hãy tính giúp cô Hồng xem một chiếc bút chì có giá bao nhiêu tiền.

Gợi ý đáp án:

Vậy số tiền phải trả để mua 30 quyển vở và 30 chiếc bút bi là:

30 . 7 500 + 30 . 2 500 = 300 000 (đồng)

vậy số tiền phải trả để mua 2 hộp bút chì là:

396 000 – 300 000 = 96 000 (đồng)

Một chiếc bút chì có giá tiền là:

96 000 : (2 . 12) = 4 000 (đồng)

Bài 9 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Một trường trung học cơ sở tổ chức cho lớp 6D gồm 40 học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa. Toàn bộ chi phí chuyến đi sẽ chia đều cho mỗi học sinh. Đến ngày đi, 4 học sinh của lớp 6D không tham gia được. Vì vậy mỗi bạn phải trả thêm 25 000 đồng so với dự kiến chi phí ban đầu. Tổng chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Số học sinh đi du lịch là:

40 – 4 = 36 (Học sinh)

Tổng số tiền các bạn phải trả thêm là:

36 . 25 000 = 900 000 (đồng)

Vậy tổng chi phí cho chuyến đi là:

900 000 : 4 x 40 = 9 000 000 (đồng)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444
Lượt xem: 94449444

2. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ VNExpress

VNExpress
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính rồi nhỉ? Nội dung Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

3. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

4. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

5. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính rồi nhỉ? Nội dung Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

6. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

7. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

8. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ soha.vn

soha.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính rồi nhỉ? Nội dung Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

9. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

10. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

11. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính rồi nhỉ? Nội dung Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

12. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

13. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ vov.vn

vov.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

14. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ afamily.vn

afamily.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính rồi nhỉ? Nội dung Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

15. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

16. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

17. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ coccoc.com

coccoc.com
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính rồi nhỉ? Nội dung Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

18. Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính từ facebook.com

facebook.com
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

Câu hỏi về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
cách Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
hướng dẫn Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính
Bài 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính miễn phí

Scores: 4.3 (128 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn