Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học Bài phát biểu tổng kết công tác Hội khuyến học Mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tổng kết Hội khuyến học

Bạn đang tìm hiểu về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học hữu ích với bạn.

1. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học Bài phát biểu tổng kết công tác Hội khuyến học Mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tổng kết Hội khuyến học

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Bài phát biểu tổng kết công tác Hội khuyến học được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đây là mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tổng kết lại công tác hoạt động của hội khuyến học trong suốt một năm và đưa ra phương hướng cho năm tiếp theo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài phát biểu
Tổng kết công tác Hội khuyến học năm………..

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa toàn thể hội nghị!

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ Việt Nam xã ……. kính chúc hội nghị tổng kết phong trào khuyến học năm…..được thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị đại biểu!

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm, tạo mọi điều kiện hoạt động, bởi vì đó là một công tác quan trọng hàng đầu, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước.

Xác định việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục, là điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế. Vì vậy, trong các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy đều có sự chỉ đạo thực hiện các hoạt động về giáo dục như khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm thực hiện đạt được hiệu quả cao nhất.

Kính thưa quý đại biểu!

Trong thời gian qua, Đảng ủy đã quan tâm, lãnh đạo Hội khuyến học xã ……………. trên các lĩnh vực như công tác vận động cán bộ, nhân dân, giáo viên tham gia vào các hoạt động của Hội nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đã tạo sự chuyển biến rõ nét giúp cho hoạt động Hội khuyến học đạt được những kết quả thiết thực như: Vận động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp phổ cập trung học phổ thông, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, xây dựng sửa chữa trường lớp, tu bổ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học….

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên cũng còn một vài tồn tại, hạn chế đó là: Chưa phát triển được tổ chức Hội trong các ngành, đoàn thể, chưa tổ chức được hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng chưa xây dựng quy chế để hoạt động có hiệu quả, Ban Chấp hành hội hoạt động chưa đồng bộ…

Thay mặt Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ tôi đề nghị trong thời gian tới Hội cần cố gắng thực hiện các mặt công tác như: Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ, phổ cập và giáo dục Trung học phổ thông, phát triển mạng lưới trường lớp theo chương trình kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu học tập của con em nhân dân. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục, tích cực vận đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học gắn với xây dựng gia đình văn hóa ở ấp văn hóa, vận động các lực lượng xã hội tích cực tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, chống học sinh bỏ học, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên các lĩnh vực, là hạt nhân để thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng công tác giáo dục ngày càng lớn mạnh…

Cuối cùng tôi xin chúc sức khỏe quý vị đậi biểu, quý vị khách mời, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111
Lượt xem: 41114111

2. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ VNExpress

VNExpress
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

3. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

4. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

5. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

6. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

7. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

8. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ soha.vn

soha.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

9. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

10. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

11. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

12. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

13. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ vov.vn

vov.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

14. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

15. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

16. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

17. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

18. Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học từ facebook.com

facebook.com
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

Câu hỏi về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học

Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
cách Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
hướng dẫn Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học
Bài Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội Khuyến Học miễn phí

Scores: 4 (94 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn