Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet Bài tập danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet Bài tập danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh

Nguyên tắc chuyển từ danh từ số ít sang số nhiều trong tiếng Anh không quá khó và phức tạp, các bạn chỉ cần nhớ những nguyên tắc cơ bản và 1 vài trường hợp đặc biệt là có thể nắm rõ kiến thức.

Sau đây Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Bài tập danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh để các bạn cùng tham khảo. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu học tập củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh

Bài 1: Viết dạng số ít của các Danh từ sau:

1. sandwiches →

2. fish →

3. feet →

4. roses →

5. boys →

6. families →

7. potatoes →

8. wives →

9. photos →

10. children →

11. lamps →

12. cities →

13. sheep →

14. cliffs →

15. roofs →

16. thieves →

17. pence →

18. pianos →

19. teeth →

20. bases →

Đáp án:

1. roses → rose

2. boys → boy

3. families → family

4. potatoes → potato

5. wives → wife

6. photos → photo

7. children → child

8. sandwiches → sandwich

9. fish → fish

10. feet → foot

11. lamps → lamp

12. cities → city

13. sheep → sheep

14. cliffs → cliff

15. roofs → roof

16. thieves → thief

17. pence → penny

18. pianos → piano

19. teeth → tooth

20. bases → base

Bài 2: Change the sentences into the plural form.

Example: My foot is big. → My feet are big.

1. The man is tall.

2. The woman is fat.

3. The child is sad.

4. The mouse is gray.

5. My tooth is white.

Đáp án:

1. The man is tall. → The men are tall

2. The woman is fat. → The women are fat

3. The child is sad. →The children are sad

4. The mouse is gray. →The mice are gray

5. My tooth is white.→ My teeth are white

Change the sentences into the singular form.

Example: The fish are quiet. → The fish is quiet.

1. The geese are in the yard.

2. The children are tired.

3. The policemen are old.

4. The mice are hungry.

5. The sheep are ugly.

Đáp án:

1. The geese are in the yard. → The goose is in the yard

2. The children are tired. → The child is tired

3. The policemen are old. →The policeman is old

4. The mice are hungry. →The mouse is hungry

5. The sheep are ugly. →The sheep is ugly

Bài 3: Cho dạng số nhiều của danh từ trong ngoặc.

1. These (person) are protesting against the president.

2. The (woman) over there want to meet the manager.

3. My (child) hate eating pasta.

4. I am ill. My (foot) hurt.

5. Muslims kill (sheep) in a religious celebration.

6. I clean my (tooth) three times a day.

7. The (student)are doing the exercise right now.

8. The (fish) I bought is in the fridge.

9. They are sending some (man) to fix the roof.

10. Most (houswife)work more than ten hours a day at home.

11. Where did you put the (knife)?

12. On the (shelf).

13. (Goose) like water.

14. (Piano) are expensive

15. Some (policeman) came to arrest him.

16. Where is my (luggage)?

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet

Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
cách Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
hướng dẫn Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet
Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet miễn phí

Scores: 4.1 (157 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn