Top 18+ Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao Định luật bảo toàn khối lượng Định luật bảo toàn khối lượng lớp 8

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao Định luật bảo toàn khối lượng Định luật bảo toàn khối lượng lớp 8

Định luật bảo toàn khối lượng giúp các em học sinh giải quyết một cách nhanh chóng bài tập tính toán hóa học hiệu quả nhất. Vậy định luật bảo toàn là gì? Công thức định luật bảo toàn như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

1. Định luật bảo toàn khối lượng là gì?

Định luật bảo toàn khối lượng (định luật Lomonosov – Lavoisier) – là một trong các định luật rất cơ bản trong lĩnh vực hóa học, được định nghĩa như sau: Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành.

2. Nội dung định luật bảo toàn khối lượng là gì?

Để giúp bạn vận dụng một cách chính xác nhất về công thức hóa học, cần hiểu rõ về nội dung cũng như bản chất của chúng.

– Nội dung của định luật bảo toàn khối lượng như sau: Trong mỗi phản ứng hoá học có sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử, thế nhưng sự thay đổi này chỉ liên quan đến các điện tử còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố được giữ nguyên cũng như khối lượng của các nguyên tử không đổi. Chính vì thế mà, tổng khối lượng các chất vẫn được bảo toàn.

Định luật này đôi khi cũng được gọi là định luật bảo toàn khối lượng của các chất, bởi ở cùng một địa điểm trọng lượng tỷ lệ thuận với khối lượng. Theo Lomonosov cũng nhận thấy rằng, việc bảo toàn năng lượng cũng có giá trị khá lớn đối với các phản ứng hóa học.

– Ý nghĩa của định luật bảo toàn khối lượng: Trong mỗi phản ứng hóa học, chỉ có sự thay đổi điện tử, còn số nguyên tử của nguyên tố vẫn được giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi. Vì vậy, mà khối lượng của các chất được bảo toàn.

3. Cách tính định luật bảo toàn khối lượng

Định luật bảo toàn khối lượng có cách tính như sau:

Giả sử bạn có phản ứng giữa A + B tạo ra C + D, khi đó công thức định luật bảo toàn khối lượng sẽ được viết như sau: mA + mB = mC + mD

Ví dụ Bari clorua +natri sunphat tạo ra bari sunphat + natri clorua. Khi này, chúng ta sẽ có công thức định luật bảo toàn khối lượng như sau:

mbari clorua + mnatri sunphat = mbari sunphat + mnatri clorua

Áp dụng định luật bảo toàn ta có kết quả: Trong một phản ứng có n chất, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì ta sẽ tính được khối lượng của chất còn lại.

4. Bài tập định luật bảo toàn khối lượng

A. Bài tập trắc nghiệm 

Bài 1. Cho 20g hỗn hợp 2 kim loại Fe,Mg tác dụng với dung dịch HCl thu được 11,2lít H2 (đktc).Dung dịch thu được đem cô cạn thu được hỗn hợp muối có khối lượng là:

A: 45,5

B: 50,7

C: 55,5

D: 60,3

Bài 2: Cho 14,5g hỗn hợp gồm Mg , Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lit khí (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?

A: 34,3

B: 43,9

C: 43,3

D: 35,8

Bài 3: Cho 22,2g hỗn hợp Fe, Al tác dụng hết với HCl thu được 13,44 lít H2 (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?

A: 63,8

B: 64,8

C: 65,8

D: 66,8

Bài 4: Cho 14,7g hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Al tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được m gam muối và 12,32 lít SO2 (đktc).Gía trị của m là:

A: 70,20

B: 52,80

C: 60,24

D: 42,55

Bài 5:Hoà tan hoàn toàn 5,0g hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl thu được 5,71g muối khan và V lít khí X(đktc).Gía trị của V là:

A: 0,224

B: 2,24

C: 0,448

D: 4,48

Bài 6: Hoà tan hoàn toàn một muối cacbonat của kim loại hoá trị 1 và một muối cacbonat của kim loại hoá trị 2 vào dung dịch HCl thu được 4,48lit CO2 (đktc).Tính khối lượng muối mới tạo thành?

A: 24

B: 28

C: 26

D: 30

Bài 7: Để khử hoàn toàn 20,5g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 cần vừa đủ 2,24lit CO (đktc).Tính khối lượng Fe thu được?

A: 18,9

B: 17,7

C: 19,8

D: 16,8

Bài 8: Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2.Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa.Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua.Gía trị của m là:

A: 2,26

B: 22,6

C: 26,6

D: 6,26

Bài 9:Cho từ từ một luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp bột gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 đun nóng thu được 64g bột sắt và hỗn hợp khí X.Cho X đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40g kết tủa.Gía trị m là:

A: 70,4

B: 80,4

C: 90,4

D: 75,4

Bài 10: Cho 5,5g hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300ml dung dịch AgNO3 1M.Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn.Gía trị của m là:

A: 33,95

B: 35,20

C: 39,35

D: 35,39

B. Bài tập tự luận

Bài 1:

a. Phát biểu chính xác định luật bảo toàn khối lượng.

b. Hãy giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra, khối lượng các chất được bảo toàn?

Bài 2:

Trong phản ứng hóa học như sau: Bari clorua + Natri sunphat tạo ra bari sunphat + natri clorua. Cho biết khối lượng của natri sunphat Na2SO4 là 14,2 gam, còn khối lượng của bari sunphat BaSO4 và khối lượng natri clorua NaCl lần lượt là : 23,3 g và 11,7 g.

Bài 3:

Đem đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí, ta thu được 15g hỗn hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy sẽ xảy ra phản ứng với oxi O2 ở trong không khí

a. Hãy viết phản ứng hóa học trên.

b. Hãy viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra ở trên.

c. Hãy tính khối lượng của khí oxi đã tham gia phản ứng.

Bài 4:

Đem đốt cháy m(g) cacbon cần 16g oxi, ta thu được 22g khí cacbonic. Bạn hãy tính m.

Bài 5:

Đem đốt cháy 3,2g lưu huỳnh S ở trong không khí, ta thu được 6,4g lưu huỳnh đioxit. Bạn hãy tính khối lượng của oxi đã tham gia phản ứng.

Bài 6:

Ta đem đốt cháy m(g) kim loại magie Mg ở trong không khí, ta thu được 8g hợp chất magie oxit (MgO). Biết rằng khối lượng magie Mg khi tham gia bằng 1,5 lần khối lượng của oxi (không khí) tham gia phản ứng.

a. Bạn hãy viết phản ứng hóa học.

b. Hãy tính khối lượng của Mg và oxi đã tham gia phản ứng.

Bài 7:

Bạn hãy giải thích vì sao khi ta nung thanh sắt thì thấy khối lượng của thanh sắt tăng lên. Còn khi nung nóng đá vôi lại thấy khối lượng bị giảm đi?

Bài 8

Khi hòa tan cacbua canxi (CaC2) vào nước (H2O) ta thu được khí axetylen (C2H2) và canxi hiđroxit (Ca(OH)2).a. Hãy lập phương trình khối lượng cho phản ứng trên. b. Nếu như ta dùng 41g CaC2 thì thu được 13 g C2H2 và 37 g Ca(OH)2. Vậy cần phải dùng bao nhiêu mililit nước cho phản ứng trên? Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/ml.

Bài 9

Khi cho Mg tác dụng với axit clohiđric thì khối lượng của magie clorua (MgCl2) nhỏ hơn tổng khối lượng của Mg và axit clohiđric khi tham gia phản ứng. Vậy, điều này có phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng hay không? Bạn hãy giải thích.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555
Lượt xem: 85558555

2. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

3. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

4. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

5. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

6. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

7. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

8. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

9. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

10. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

11. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

12. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

13. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

14. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

15. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

16. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

17. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

18. Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

Câu hỏi về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
cách Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
hướng dẫn Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao
Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao miễn phí

Scores: 4.1 (145 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn