Top 18+ Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An Trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình – Đề số 3

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An Trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình – Đề số 3

Câu 1. Thời kỳ hôn nhân là gì?

A. Là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày bắt đầu yêu nhau cho đến lúc hết yêu

B. Là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.

C. Cả 2 ý trên đều sai

Câu 2. Nam, nữ đủ điều kiện kết hôn không đăng ký kết hôn mà sống chung với nhau thì có làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng hay không?

A. Có

B. Không

C. Phải xét vợ chồng đã có con hay chưa

Câu 3. Nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì có quyền và nghĩa vụ với con hay không?

A. Có

B. Không

C. Chỉ có nghĩa vụ, không có quyền

Câu 4. Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do ai quyết định?

A. Vợ

B. Chồng

C. Theo thỏa thuận giữa vợ chồng

Câu 5. Vợ hoặc chồng mất năng lực hành vi dân sự, mà người kia có yêu cầu ly hôn, Tòa án sẽ giải quyết như thế nào?

A. Chấp nhận yêu cầu ly hôn

B. Căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn

C. Không chấp nhận yêu cầu ly hôn

Câu 6. Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

A. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm

B. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình

C. Cả 2 đáp án trên

Câu 7. Hiện nay, pháp luật yêu cầu người lao động bao nhiêu tuổi trở lên?

A. Từ 15 tuổi

B. Từ đủ 18 tuổi

C. Từ đủ 15 tuổi, có thể dưới 15 đối với một số công việc có tính chất đặc biệt

Câu 8. Thuê lao động dưới 13 tuổi làm việc có phải ký hợp đồng lao động không?

A. Không, vì pháp luật hiện hành không cho phép được sử dụng lao động dưới 13 tuổi

B. Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người dưới 13 tuổi

C. Chỉ cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động

Câu 9. Có bắt buộc ký hợp đồng lao động bằng văn bản không?

A. Nguyên tắc là bắt buộc, tuy nhiên với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì HĐLĐ có thể được giao kết bằng lời nói

B. Bắt buộc trong mọi trường hợp

C. Không bắt buộc, tùy vào thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động

Câu 10. Người lao động có được ủy quyền ký kết hợp đồng lao động không?

A. Không, trong mọi trường hợp phải tự mình ký HĐLĐ

B. Được trong trường hợp có lý do chính đáng

C. Được, hợp đồng mùa vụ hoặc công việc có thời hạn

Câu 11. Người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất năng lực hành vi dân sự là người có năng lực hành vi hôn nhân gia đình.

A. Đúng

B. Sai

Câu 12. Khi tòa án không công nhận nam nữ là vợ chồng thì tài sản chung chia đôi.

A. Đúng

B. Sai

Câu 13. Nam nữ chung sống trước ngày 01/01/2001 đều được công nhận là vợ chồng.

A. Đúng

B. Sai

Câu 14. Người đang chấp hành hình phạt tù không có quyền nhận người khác làm con nuôi.

A. Đúng

B. Sai

Câu 15. Khi ly hôn, việc giao con chung từ đủ 9 tuổi trở lên cho cha hoặc mẹ nuôi là căn cứ vào nguyện vọng của con.

A. Đúng

B. Sai

Câu 16. Ông bà là đại diện đương nhiên cho cháu khi cha mẹ của cháu chết.

A. Đúng

B. Sai

Câu 17. Vợ chồng có quyền lựa chọn việc sinh con theo điều kiện của mình?

A. Đúng

B. Sai

Câu 18. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình những phong tục tập quán thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc được áp dụng triệt để.

A. Đúng

B. Sai

Câu 19. Hai người đồng tính chung sống với nhau là một quan hệ hôn nhân.

A. Đúng

B. Sai

Câu 20. Khẳng định sau đúng hay sai: “Hai bên nam nữ chung sống như vợ chồng được coi là hôn nhân”?

A. Đúng

B. Sai

Câu 21. Mọi sự thỏa thuận của các chủ thể trong quan hệ hôn nhân và gia đình phải đảm bảo vì lợi ích chung của gia đình và con cái.

A. Đúng

B. Sai

Câu 22. Yếu tố tình cảm trong nhiều trường hợp mang tính chất quyết định cho việc hình thành hay chấm dứt quan hệ hôn nhân và gia đình.

A. Đúng

B. Sai

Câu 23. Vê nguyên tắc, các bên chủ thể trong quan hệ hôn nhân và gia đình đương nhiên phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho họ.

A. Đúng

B. Sai

Câu 24. Thành viên gia đình chỉ là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng.

A. Đúng

B. Sai

Câu 25. Cha mẹ là người đương nhiên quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên

A. Đúng

B. Sai

Câu 26. Cha mẹ có quyền định đoạt tài sản riêng của con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

A. Đúng

B. Sai

Câu 27. Nghĩa vụ cấp dưỡng được đặt ra ngay cả khi người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng sống chung với nhau.

A. Đúng

B. Sai

Câu 28. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con chỉ đặt ra khi cha mẹ ly hôn.

A. Đúng

B. Sai

Câu 29. Một người muốn mang thai hộ phải có sự đồng ý của người chồng nếu họ đang tồn tại quan hệ hôn nhân.

A. Đúng

B. Sai

Câu 30. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của một bên vợ chồng thu được trong thời kỳ hôn nhân không đương nhiên là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất.

A. Đúng

B. Sai

đáp án Trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình – Đề số 3

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 16 B
Câu 2 B Câu 17 B
Câu 3 A Câu 18 B
Câu 4 C Câu 19 B
Câu 5 B Câu 20 B
Câu 6 C Câu 21 A
Câu 7 C Câu 22 A
Câu 8 B Câu 23 A
Câu 9 A Câu 24 B
Câu 10 C Câu 25 B
Câu 11 B Câu 26 B
Câu 12 B Câu 27 A
Câu 13 B Câu 28 B
Câu 14 B Câu 29 A
Câu 15 A Câu 30 A

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An

Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
cách Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
hướng dẫn Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An
Bài Tập Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Co Dap An miễn phí

Scores: 4 (189 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn