Top 18+ Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án | Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 9

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án hữu ích với bạn.

 Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Câu 1. “Mức độ sẵn sàng làm việc của đối tượng ở một thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian làm việc quy định” là khái niệm mô tả chỉ số chất lượng nào sau đây?

A. Hệ số độ tin cậy

B. Hệ số sẵn sàng của sản phẩm

C. Hệ số chỉ tiêu làm việc của sản phẩm

D. Hệ số thời gian làm việc trung bình của sản phẩm

Câu 2. Bên cung ứng phải lập số tay chất lượng là yêu cầu của nội dung nào trong tiêu chuẩn ISO 9001?

A. Xem xét hợp đồng

B. Hệ thống chất lượng

C. Kiểm soát thiết kế

D. Kiểm soát tài liệu

Câu 3. “Nghiên cứu thị trường” có thể là nội dung của nguyên tắc quản lý chất lượng nào?

A. Nguyên tắc “Quản lý chất lượng phải được định hướng bởi khách hàng”

B. Nguyên tắc “Coi trọng con người trong quản lý chất lượng”

C. Nguyên tắc “Quản lý chất lượng phải đồng bộ”

D. Nguyên tắc “Khách hàng là trên hết”

Câu 4. Việc tốn chi phí cho thiết bị máy móc để thử nghiệm là một trong những tốn kém bắt buộc phải có của phương pháp đánh giá chất lượng nào sau đây?

A. Phương pháp xã hội học

B. Phương pháp phòng thí nghiệm

C. Phương pháp chuyên viên

D. Phương pháp phân tích

Câu 5. Mức chất lượng là một trong những chỉ số thể hiện mức độ như thế nào của sản phẩm so với những mong muống về sản phẩm đó?

A. Chất lượng

B. Phù hợp chất lượng

C. Phù hợp

D. Đo lường chất lượng

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push();

Câu 6. ISO 9000 là tiêu chuẩn được soạn thảo nhằm:

A. xác định lĩnh vực chất lượng nào công ty bạn nên theo đuổi

B. được dùng để mô tả, giải thích các lĩnh vực trong hệ thống chứng chỉ ISO 9000

C. xác định sự phù hợp với nhu cầu

D. xác định những giới hạn về công nghệ

Câu 7. Tổn thất do phải dự trữ quá nhiều nguyên liệu để đề phòng thiết hụt do sản phẩm hỏng là:

A. chi phí sai hỏng nội bộ

B. chi phí sai hỏng bên ngoài

C. chi phí tồn kho

D. chi phí tổn thất

Câu 8. Chi phí ẩn trong sản xuất có thể tính thông qua giá trị của hệ số nào sau đây?

A. Mức chất lượng sản phẩm

B. Hệ số hiệu suất sử dụng sản phẩm

C. Chất lượng toàn phần

D. Mức chất lượng sản phẩm và chất lượng toàn phần

Câu 9. Bước thứ hai trong quy trình đánh giá chất lượng bằng phương pháp chuyên viên là:

A. xác định mục tiêu

B. xác định trọng số các chỉ tiêu chất lượng

C. xây dựng hệ thống chỉ tiêu chất lượng phù hợp với mục đích đánh giá

D. lựa chọn thang điểm và phương pháp đánh giá

Câu 10. Chi phí cho việc xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp là:

A. chi phí sai hỏng

B. chi phí thẩm định

C. chi phí phòng ngừa

D. chi phí vận hành

Câu 11. MBO là viết tắt của:

A. quản lý theo quá trình

B. quản lý theo mục tiêu

C. quản lý theo hệ thống

D. quản lý theo ISO

Câu 12. Bước cuối cùng trong các bước thiết lập biểu đồ nhân quả là:

A. lựa chọn một số lượng nhỏ các nguyên nhân chính, thu thập số liệu và nỗ lực kiểm soát các nguyên nhân

B. hội thảo với những bên có liên quan

C. điều chỉnh các yếu tố

D. phát triển biểu đồ bằng cách liệt kê những nguyên nhân ở cấp tiếp theo

Câu 13. Trong những trường hợp thống kê nào nên dùng biểu đồ Pareto?

A. Xác định toàn bộ các nguyên nhân chính và phụ ảnh hưởng đến kết quả

B. Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến chất lượng

C. Thu thập thông tin và dữ liệu một cách dễ dàng

D. Mô tả quá trình

Câu 14. Việc mời các chuyên viên, tiến hành cho điểm về chất lượng sản phẩm là hoạt động của phương pháp:

A. phân hạng

B. cảm quan

C. chỉ số chất lượng

D. chuyên viên

Câu 15. Chi phí dành cho việc bảo hành sửa chữa miễn phí của hãng SamSung thuộc:

A. chi phí sai hỏng bên ngoài

B. chi phí thẩm định

C. chi phí sai hỏng bên trong

D. chi phí phòng ngừa

Câu 16. ISO là viết tắt của:

A. hệ thống quản lý chất lượng

B. hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ

C. tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa

D. tổ chức khu vực về tiêu chuẩn hóa

Câu 17. “Ngày làm việc không lỗi” là một sự kiện nhằm:

A. để mọi thành viên tự ý thức được những thay đổi về chất lượng đã xảy ra

B. để các bộ phận tham gia sản xuất thực hiện sản xuất sản phẩm không lỗi

C. thực hiện sản xuất không lỗi trong khoản thời gian một tuần

D. để ban lãnh đạo ý thức về chất lượng sản phẩm

Câu 18. Mối quan hệ nghịch là biểu hiện của hình dạng nào trong biểu đồ tán xạ?

A. Hình đám mây theo chiều mũi tên hướng xuống dưới

B. Hình đám mây theo chiều mũi tên hướng lên trên

C. Hình đám mây theo chiều mũi tên nằm ngang

D. Không có hình nào biểu hiện quan hệ nghịch giữa 2 biến

Câu 19. Trong tiêu chuẩn ISO 9000, kiểm soát thiết kế liên quan đến:

A. thiết lập và duy trì các thủ tục để quản lý thiết kế sản phẩm

B. văn bản xác định rõ trách nhiệm của ban lãnh đạo

C. văn bản xác định quy trình thống kê chất lượng

D. văn bản xác định kiểm soát quá trình

Câu 20. Chức năng kiểm soát nhằm:

A. đánh giá việc thực hiện chất lượng trong doanh nghiệp

B. so sánh chất lượng thực tế với kế hoạch đặt ra

C. tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm khắc phục những sai lệch

D. đánh giá việc thực hiện chất lượng, so sánh chất lượng thực tế với kế hoạch đặt ra, tiến hành các hoạt động cần thiết khắc phục những sai lệch

đáp án Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 9 (có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 11 B
Câu 2 B Câu 12 A
Câu 3 A Câu 13 B
Câu 4 B Câu 14 D
Câu 5 B Câu 15 A
Câu 6 A Câu 16 C
Câu 7 A Câu 17 A
Câu 8 D Câu 18 A
Câu 9 C Câu 19 A
Câu 10 C Câu 20 D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777
Lượt xem: 57775777

2. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

3. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

4. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

5. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

6. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

7. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

8. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

9. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

10. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

11. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

12. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

13. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

14. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

15. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

16. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

17. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

18. Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

Câu hỏi về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Môn Quản Trị Chất Lượng Có Đáp Án

bài tập quản trị chất lượng
bài tập môn quản trị chất lượng có đáp an
bài tập quản lý chất lượng
bài tập môn quản lý chất lượng có đáp an
bài tập môn quản trị chất lượng
bài tập hệ số mức chất lượng có đáp an
bài tập quản trị chất lượng có lời giải
câu hỏi môn quản trị chất lượng có đáp an
bài tập quản trị chất lượng có lời giải chương 4
“ngày làm việc không lỗi” là một sự kiện nhằm:
trắc nghiệm quản trị chất lượng
hệ số mức chất lượng

Scores: 4.1 (156 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn