Tổng hợp bài tập nâng cao hình học 9 chương 1 có đáp án mới nhất 2023

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Tổng hợp bài tập nâng cao hình học 9 chương 1 có đáp án

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 9 bao gồm 5 đề kiểm tra 45 phút chương I có đáp án chi tiết kèm theo.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 9 – Đề 1

Câu 1 (2đ): Cho DABC vuông tại A, có AB = 5cm, AC = 12cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B.

Câu 2 (2đ): Cho các tỉ số lượng giác sau: sin250, cos350, sin190, sin470, cos620.

a/ Hãy viết các tỉ số lượng giác cosin thành các tỉ số lượng giác sin.

b/ Sắp xếp các tỉ số lượng giác đã cho theo thứ tự tăng dần (có giải thích).

Câu 3 (2đ): Giải tam giác DEF vuông tại D, biết rằng DE = 5cm, DF = 9cm.

Câu 4 (2,5đ): Cho DABC vuông tại A, đường cao AH. Biết rằng BH = 64cm, HC = 225cm

a/ Tính độ dài các cạnh AB, AC, AH.

b/ Tính các góc nhọn B và C.

Câu 5 (1,5đ): Cho DABC vuông tại A, có đường cao AH (với H thuộc BC).

Biết rằng fracABAC= frac35 , tính tỉ số fracHBHC

Đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 9 – Đề 2

I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1/ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sao đây sai?

A. AB.AC = BC.AH

B. BC.BH = AH2

C. AC2= HC.BC

D. AH2 = AB.AC

2. Cho ABC, A = 900, đường cao AD. Biết DB = 4cm, CD = 9cm, độ dài của AD =

A. 6cm

B. 13cm

mathrmC cdot sqrt6 mathrmcm

D. 2 sqrt13 mathrmcm

3/ Tam giác ABC vuông tại A, thì tanB bằng:

A cdot fracA CB C

mathrmB cdot frac{mathrmAB}{mathrmAC}

C. cotC

D. cosC

4/ Câu nào sau đây đúng ? Với alpha là một góc nhọn tùy ý, thì:

A. tan alpha=fracsin alphacos alpha

B. cot alpha=fracsin alphacos alpha quad

C. tan alpha+cot alpha=1

D. sin ^2 alpha-cos ^2 alpha=1

5/ Cho tam giác BDC vuông tại D, B = 600, DB = 3cm. Độ dài cạnh DC bằng:

A. 3 mathrmcm

B. 3 sqrt3 mathrmcm

mathrmC cdot sqrt3 mathrmcm

D. 12 mathrmcm

6/ Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với:

A. sin góc đối hoặc cosin góc kề.

B. cot góc kề hoặc tan góc đối.

C. tan góc đối hoặc cosin góc kề.

D. tan góc đối hoặc cos góc kề.

II/ TỰ LUẬN (7 điểm):

Bài 1: (5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm.

1/ Giải tam giác vuông ABC

2/ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:

a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.

b/ Tính: EAEB + AFFC

Bài 2: (2 điểm). Dựng góc alpha biết sinalpha = 0,6. Hãy tính tanalpha.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 9 – Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau;

Câu 1: Trên hình 1, x bằng:

A. x = 1

B. x = 2

C. x = 3

D. x = 4

Hình 1
Hình 1

Câu 2: Trên hình 2, kết quả nào sau đây là đúng.

A. x = 9,6 và y = 5,4

B. x = 1,2 và y = 13,8

C. x = 10 và y = 5

D. x = 5,4 và y = 9,6

Hình 2
Hình 2

Câu 3: Trong hình 3, ta có: sin a = ?

A. frac43

B. frac35 quad

C. frac34 quad

D. frac45

Hình 3
Hình 3

Câu 4: Trong hình 4, ta có: x = ?

A. 24

B. 12 sqrt3

C. 6 sqrt3

D. 6

holder

Câu 5: Cũng ở hình 4, ta có: y = ?

A. 24

B. 12 sqrt3

C. 6 sqrt3

D. 6

Câu 6: Cho triangle mathrmABC vuông tại A, hệ thức nào sai:

A. sin B=cos C

B. sin ^2 B+cos ^2 B=1

C. cos B=sin left(90^circ-Bright)

D. sin C=cos left(90^circ-Bright)

…………..

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888
Lượt xem: 78887888

2. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

3. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

4. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

5. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

6. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

7. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

8. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

9. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

10. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

11. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

12. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

13. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

14. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

15. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

16. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

17. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

18. Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

Câu hỏi về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
cách Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án
Bài Tập Nâng Cao Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.7 (147 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn