Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án Bài tập trắc nghiệm về cách phát âm ed và s/es Trắc nghiệm phát âm tiếng Anh

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án Bài tập trắc nghiệm về cách phát âm ed và s/es Trắc nghiệm phát âm tiếng Anh

Cách phát âm ed và s/es là kiến thức quan trọng trong tiếng Anh, tuy nhiên, rất nhiều người học tiếng Anh vẫn thường nhầm lẫn giữa các cách phát âm này. Vì vậy hôm nay Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm về cách phát âm ed và s/es.

Bài tập trắc nghiệm về cách phát âm ed và s/es là tuyển tập bài tập hữu ích dành cho các bạn đọc giả thông qua các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau việc ôn luyện củng cố ngữ pháp được tốt hơn. Bên cạnh các dạng bài tập cơ bản chúng ta cũng sẽ được làm quen thêm nhiều dạng bài tập mới, giúp nâng cao củng cố kiến thức của mình. Sau đây là nội dung chi tiết mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tại đây.

Bài tập trắc nghiệm về cách phát âm ed và s/es

1. /ɪd/ sau âm /t, d/

2. /t/ sau những phụ âm vô thanh (trừ âm /t/) : /p, k, f, ʃ, s, tʃ, θ/

3. /d/ sau những nguyên âm và phụ âm hữu thanh (trừ âm /d/) : / ð, b, v, z, ʒ, dʒ, g, m, n, ŋ, l/

EXERCISE 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1.

A. arrived

B. believed

C. received

D. hoped

2.

A. opened

B. knocked

C. played

D. occurred

3.

A. rubbed

B. tugged

C. stopped

D. filled

4.

A. dimmed

B. travelled

C. passed

D. stirred

5.

A. tipped

B. begged

C. quarrelled

D. carried

6.

A. tried

B. obeyed

C. cleaned

D. asked

7.

A. packed

B. added

C. worked

D. pronounced

8.

A. watched

B. phoned

C. referred

D. followed

9.

A. agreed

B. succeeded

C. smiled

D. loved

10.

A. laughed

B. washed

C. helped

D. weighed

11

A. walked

B. ended

C. started

D. wanted

12

A. killed

B. hurried

C. regretted

D. planned

13

A. visited

B. showed

C. wondered

D. studied

14

A. sacrificed

B. finished

C. fixed

D. seized

15

A. needed

B. booked

C. stopped

D. washed

16

A. loved

B. teased

C. washed

D. rained

17

A. packed

B. punched

C. pleased

D. pushed

18

A. filled

B. naked

C. suited

D. wicked

19

A. caused

B. increased

C. practised

D. promised

20

A. washed

B. parted

C. passed

D. barked

21

A. killed

B. cured

C. crashed

D. waived

22

A. imagined

B. released

C. rained

D. followed

23

A. called

B. passed

C. talked

D. washed

24

A. anded

B. needed

C. opened

D. wanted

25

A. cleaned

B. attended

C. visited

D. started

26

A. talked

B. fished

C. arrived

D. stepped

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
cách Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án
Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.2 (144 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn