Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác Đề thi Toán lượng giác

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác Đề thi Toán lượng giác

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: LƯỢNG GIÁC

VẤN ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Phương trình lượng giác cơ bản

* cosx = cosα ↔ x = ± α + k2π

* holder

* tanx = tanα ↔ x = α + kπ

* cotx = cotα ↔ x = α + kπ

Với k thuộc Z

II. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác

* asin2x + bsinx + c = 0. Đặt t = sinx, |t| ≤ 1

* acos2x + bcosx + c = 0. Đặt t = cosx, |t| ≤ 1

* atan2x + btanx + c = 0. Đặt t = tanx

* acot2x + bcotx + c = 0. Đặt t = cotx

III. Phương trình bậc nhất đối với sinx, cosx

asinx + bcosx = c (*)

Điều kiện có nghiệm: a2 + b2 ≥ c2

Cách 1:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Cách 2:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Cách 3:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

IV. Phương trình đối xứng: a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

V. Phương trình đẳng cấp bậc 2 đối với sinx, cosx

asin2x + bsinxcosx + ccos2x = 0

– Xét cosx = 0 ↔ x = π/2 + kπ (k thuộc Z) có là nghiệm không?

– Xét cosx # 0. Chia 2 vế cho cos2x ta thu được phương trình bậc 2 theo tanx.

Chú ý: Nếu là phương trình đẳng cấp bậc k đối với sinx, cosx thì ta xét cosx = 0 và xét cosx # 0 chia 2 vế của phương trình cho coskx và ta thu được một phương trình bậc k theo tanx

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối A năm 2011

Giải phương trình:cÔn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Giải:

Điều kiện: sinx # 0. Khi đó:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Bài 2: Đại học khối B năm 2011

Giải phương trình: sin2x.cosx + sinx.cosx = cos2x + sinx + cosx

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Bài 3: Đại học khối D năm 2011

Giải phương trình: holder

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Download tài liệu để xem chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học

Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
cách Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
hướng dẫn Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học
Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Ôn Thi Đại Học miễn phí

Scores: 4.9 (124 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn