Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án Hoá học 11 Bài 1: Sự điện li Giải bài tập Hóa 11 trang 7

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án Hoá học 11 Bài 1: Sự điện li Giải bài tập Hóa 11 trang 7

Giải Hóa 11 Bài 1 giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững được kiến thức về nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo và muối trong nước. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa 11 chương 1 trang 7.

Giải bài tập Hóa 11 bài 1 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Sự điện li

1. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo và muối trong nước

– Các axit, bazo, muối khi tan trong nước phân li ra các ion làm cho dung dịch của chúng có tính dẫn điện.

– Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li.

– Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là chất điện li.

– Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li.

NaCl → Na+ + Cl

HCl → H+ + Cl

NaOH → Na+ + OH

2. Kết luận

a. Sự điện li:là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.

b. Chất điện li:là những chất tan trong nước phân li ra được ion. Dung dịch trong nước của các chất điện li sẽ dẫn điện được.

c. Phương trình điện li

AXIT → Cation H+ + Anion gốc axit

BAZƠ → Cation KL + Anion OH

MUỐI → Cation KL (hoặc NH4+) + Anion gốc axit

d. Các hệ quả:

– Trong một dung dịch, tổng ion dương = tổng ion âm.

– Tổng số gam các ion sẽ bằng tổng số gam các chất tan có trong dung dịch đó.

Giải bài tập Hóa 11 trang 7

Câu 1

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?

Gợi ý đáp án:

Các dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn điện được vì trong dung dịch có sự hiện diện của các ion. Các dung dịch ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được vì trong dung dịch không có sự hiện diện của các ion.

Câu 2

Sự điện li, chất điện li là gì?

Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.

Gợi ý đáp án:

  • Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li.
  • Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là những chất điện li
  • Axit, bazơ, muối là những chất điện li.
  • Chất điện li mạnh là các chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Ví dụ: NH 4 Cl --> NH 4+ + Cl

  • Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan chỉ phân li một phần ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Ví dụ CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

Câu 3

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Gợi ý đáp án

a) Các chất điện li mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3
0,01M          0,10M      0,20M

HNO3 → H+ + NO3
0,020M   0,020M    0,020M

KOH → K+ + OH
0,010M  0,010M  0,010M

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO ⇔ H+ + ClO

HNO2 ⇔ H+ + NO2

Câu 4

Chọn câu Gợi ý đáp án đúng trong các câu sau đây: Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do:

A. Sự chuyển dịch của các electron.
B. Sự chuyển dịch của các cation.
C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.
D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Gợi ý đáp án:

Chọn D.

Dung dịch chất điện li dẫn điện được do sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Câu 5

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.
B. CaCl2 nóng chảy.
C. NaOH nóng chảy.
D. HBr hòa tan trong nước.

Gợi ý đáp án:

Chọn A.

KCl rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Mạng tinh thể KCl tương tự mạng tinh thể NaCl (hình 3.1 SGK lớp 10). Tinh thể ion rất bền vững vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các ion K+ và Cl chỉ dao động tại các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dịch tự do) vì vậy, KCl rắn, khan không dẫn điện.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222
Lượt xem: 32223222

2. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

3. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

4. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

5. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

6. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

7. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

8. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

9. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

10. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

11. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

12. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

13. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

14. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

15. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

16. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

17. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

18. Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

Câu hỏi về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án

Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
cách Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án
Bài Tập Sự Điện Li Lớp 11 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.7 (69 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn