Top 20+ Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án hữu ích với bạn.

Trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế có đáp án phần 2

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế có đáp án phần 2 giúp các em ôn tập học phần Thanh toán Quốc tế.

Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Trong hợp đồng thanh toán chậm nhà xuất khẩu nên chọn hối phiếu gì?

A. Trả ngay

B. Có kí chấp nhận

C. Hối phiếu ngân hàng

D. Có bảo lãnh

Câu 2. Trong hối phiếu thương mại “Blank endorsed” được hiểu là gì?

A. Ko kí hậu

B. Kí hậu ghi rõ tên người chuyển nhượng và người đc chuyển nhượng

C. Kí hậu ghi tên người chuyển nhượng

D. Kí hậu ghi tên người được chuyển nhượng

Câu 3. Trong thương mại quốc tế nhà xuất khẩu nên sử dụng sec gì?

A. Theo lệnh )

B. Gạch chéo

C. Đích danh

D. Xác nhận

Câu 4. Trong quan hệ thương mại quốc tế khi các bên tham gia hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau thì nên sử dụng phương thức thanh tóan nào?

A. Chuyển tiền

B. Mở tài khỏan ghi sổ

C. Nhờ thu trơn

D. Tín dụng chứng từ

Câu 5. Người thiết lập các điều khỏan nhờ thu D/P là ai?

A. Importer

B. Exporter

C. Remiting

D. Collecting bank

Câu 6. Trong thương mại quốc tế người yêu cầu sử dụng hình thức thanh tóan chuyển tiền (T/T; M/T) là ai?

A. Người nhập khẩu

B. Người xuất khẩu

C. Ngân hàng bên nhập khẩu

D. Ngân hàng bên xuất khẩu

Câu 7. Vì sao trong thanh toán fi mậu dịch tại ngân hàng, tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt lại thấp hơn tỷ giá mua chuyển khoản?

A. Ngân hàng không thích nhận tiền mặt

B. Ngân hàng thích nhận bằng chuyển khoản

C. Cung ngoại tệ tiền mặt nhiều

D. CF cho tiền mặt cao

Câu 8. Thời hạn giao hàng của L/C giáp lưng với L/C gốc phải như thế nào?

A. Trước

B. Sau

C. Cùng ngày

D. Tùy người giao hàng chọn

Câu 9. Trong phương thức gia công thương mại quốc tế các bên có thể áp dụng loại L/C nào dưới đây:

A. Irrevocable credit

B. Confirmed credit

C. Reciprocab credit

D. Red Clause credit

Câu 10. Ở VN tổ chức nào phát hành C/O?

A. Người xuất khẩu

B. Ngân hàng thương mại

C. Phòng thương mại và công nghiệp VN

D. Vinacontrol

Câu 11. Bảo lãnh thanh toán hàng hóa xuất nhâp khẩu có lợi cho ai?

A. Người nhập khẩu

B. Người xuất khẩu

C. Ngân hàng nhập khẩu

D. Ngân hàng xuất khẩu

Câu 12. Một hợp đồng thương mại đc bảo lãnh thanh tóan sẽ có lợi cho ai?

A. Người xuất khẩu

B. Người nhập khẩu

C. Nhập khẩu – Xuất Khẩu

D. Tất cả đáp án trên

Câu 13. Theo UCP 500 của ICC trong chứng từ bảo hiểm nếu ko quy định rõ số tiền được bảo hiểm thì số tiền tối thiểu phải là bao nhiêu?

A. 100%giá CIF

B. 110%giá CIF

C. 110%giá FOB

D. 100%giá hóa đơn

Câu 14. NH kiểm tra chỉ chấp nhận thanh tóan loại vận đơn nào dưới đây

A. Receive for shipment B/L

B. Clean B/L

C. Clean shipped on board B/L

D. Order B/L endorsement in blank

Câu 15. Trong phương thức thanh tóan nhờ thu trơn (clean collection) người XK phải xuất trình chứng từ nào?

A. Bill of lading

B. Bill of exchange

C. Invoice

D. Contract

Câu 16. Một chứng từ có ngày kí sau ngày lập chứng từ thì từ ngày phát hành là:

A. Ngày lập

B. Ngày kí

C. Có thể ngày lập hoặc ngày kí

D. Do NH tự quyết định

Câu 17. Tiền kí quỹ xác nhận L/C do ai trả:

A. Người NK

B. Người XK

C. NH FH L/C

D. NH thông báo

Câu 18. Những ctừ nào có thể do bên thứ 3 cấp theo yêu cầu của L/C “Third party documents acceptable”

A. Draft

B. Invoice

C. C/O

D. Packing list

Câu 19. 1 L/C giao hàng đk CIF và yêu cầu 1 giấy chứng nhận bảo hiểm trong số các loại sau, giấy chứng nhận nào đc chấp nhận

A. Bảo hiểm đóng 100% giá trị hóa đơn

B. Bảo hiểm đóng 120% CIF

C. Bảo hiểm 110% CIF, nếu L/C ko quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu

D. Bảo hiểm 110% số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định trong L/C

Câu 20. Theo UCP 500 của ICC hối phiếu có thể đc kí phát với số tiền ít hơn giá trị hóa đơn không?

A. Không

B. Có

C. Tùy theo NH quy định

D. Tùy theo nhà XK quy định

Câu 21. Hình thức mở L/C (thư, điện…) do ai quyết định

A. Người NK

B. Người XK

C. NH FH

D. NH thông báo

Câu 22. Người chịu trách nhiệm thanh tóan cho người thụ hưởng trong thanh tóan L/C là ai?

A. Người NK

B. NHFH

C. NH thông báo

Câu 23. Trong các loại L/C sau loại nào người trung gian ko phải lập chứng từ hàng hóa?

A. Irrvocable credit

B. Transferable credit

C. Back to back credit

D. Revoling credit

Câu 24. Trong thanh toán L/C người nhập khẩu dựa vào văn bản nào để kiểm tra chứng từ thanh toán?

A. Hợp đồng

B. L/C

C. Thỏa ước Nh

D. Hợp đồng và L/C

Câu 25. NH nước A muốn trả tiền cho NH nước B nhưng giữa 2 NH này chưa thiết lập quan hệ đại lí hỏi việc thanh tóan có thể thực hiện được không?

A. Có

B. Ko

C. Tùy thuộc NH A

D. Tùy thuộc NH B

Câu 26. Ngày xuất trong chứng từ trong thanh toán L/C phải là ngày nào?

A. Trước hoặc cùng ngày giao hàng

B. Cùng ngày giao hàng

C. Sau ngày giao hàng

D. Trước hoặc cùng ngày hết hạn hiệu lực L/C

Câu 27. Trong điều kiện giao hàng CIF, trên B/L phải ghi phí cước như thế nào?

A. Freight to collect

B. Freight prepayable

C. Freight prepaid

D. Freight to be prepaid

Câu 28. Khi sử dụng L/C tuần hòan sẽ có lợi cho ai?

A. Người NK

B. Người XK

C. NH FH

D. NH thông báo

Câu 29. Khi sử dụng L/C có xác nhận sẽ có lợi cho người nhập khẩu

A. Đúng

B. Sai

C. Ko đúng hoàn toàn

D. Tùy thuộc NH FH

Câu 30. “Stand by credit” là fương thức trả tiền hàng hóa xuất nhập khẩu?

A. Đúng

B. Sai

C. Không đúng hoàn toàn

D. Tùy thuộc người trả tiền

Câu 31. “Stand by credit” là 1 công cụ đảm bảo thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế?

A. Đúng

B. Sai

C. Thời kí thuộc NH

D. Không hoàn toàn đúng

Câu 32. Loại L/C nào đc sử dụng khi người xuất khẩu đóng vai trò là người môi giới

A. Revoling credit

B. Transferable credit

C. Stand by credit

D. Red clause credit

Câu 33. Một khách hàng có 1 tờ sec 20.000USD muốn đổi sang HKD. Biết tỷ giá USD/HKD=6,8514/20. Hỏi khách hàng sẽ nhận đc bao nhiêu HKD?

A. 137.038

B. 137.028

C. 137.048

D. 137.040

Câu 34. 1 khách du lịch có 2000 EUR muốn đổi sang VND với NH biết tỷ giá mua 1EUR=20.240 VND, 1 EUR=20.260 VND. Hỏi khách du lịch sẽ nhận đc số VND là bao nhiêu?

A. 40.520.000

B. 40.480.000

C. 40.620.000

D. 40.500.000

Câu 35. Một khách hàng đến NH chiết khấu 1 tờ hối fiếu thu đc 200.000SGD, họ đề nghị NH đổi sang JPY Biết tỷ giá USD/SGD=1,6812/20 USD/JPY=112,24/321. Hỏi khách hàng sẽ nhận đc số tiền bằng JPY là bao nhiêu?

A. 13.354.735,15

B. 13.361.884,37

C. 13.346.016,65

D. 13.350.210,50

Câu 36. Một khách hàng đến NH chiết khấu hối phiếu thu đc 500.000 HKD, họ muốn đổi sang SGD để thanh tóan hàng NK. Biết tỷ giá: USD/HKD=7,4020/28 USD/SGD=1,7826/32 Hỏi số SGD khách hàng sẽ nhận đc là bao nhiêu?

A. 120.400,39

B. 120.453,93

C. 120.413,40

D. 120.420,42

Câu 37. Nh chiết khấu 1 tờ hối fiếu trị giá 600.000 SGD lãi suất CK là 3% và số tiền CK 3000 SGD hỏi thời gian chiết khấu là bao nhiêu tháng?

A. 1,5

B. 2

C. 2,5

D. 3

Câu 38. NH chiết khấu 1 tờ hối phiếu trị giá 600.000 USD và thời hạn 2 tháng số tiền chiết khấu là 3000 USD. Hỏi lãi xuất chiết khấu tính theo % năm là bao nhiêu?

A. 2,0

B. 3,0

C. 2,5

D. 4,0

Câu 39. NH chiết khấu 1 tờ hối phiếu trị giá 500.000 EUR, l/s chiết khấu 2,5%/năm. Thời hạn 3 tháng. Số tiền chiết khấu (EUR) là bao nhiêu?

A. 3125

B. 3150

C. 3200

D. 3250

Câu 40. Ngân hàng chiết khấu 1 tờ hối phiếu, thời hạn chiết khấu 3 tháng, l/s chiết khấu 2,5%/năm, số tiền chiết khấu 3125 USD. Hỏi tờ hối phiếu này có giá trị ban đầu là bao nhiêu USD?

A. 502.000

B. 500.000

C. 520.000

D. 540.000

Câu 41. NH chiết khấu 1 tờ hối phiếu trị giá 500.000 USD thời hạn 3 tháng số tiền CK 3125 USD l/s tính % theo năm là bao nhiêu?

A. 2,0

B. 2,5

C. 3,0

D. 3,5

Câu 42. Trong nhờ thu D/A người XK (A) chuyển nhượng hối fiếu đã đc chấp nhận cho người thụ hưởng mới (B) đến hạn người thu hưởng B đòi tiền nhưng người nhập khẩu ko trả tiền với lí do hàng hóa họ nhận đc ko đúng với hợp đồng. Hỏi trách nhiệm thanh tóan này ai fải gánh chịu.

A. Người XK

B. Người NK

C. Người XK và người thụ hưởng

D. Người thụ hưởng

Câu 43. Là người xuất khẩu trong thanh tóan L/C nếu đc chọn L/C thì nên chọn loại nào?

A. Irrevocable credit

B. Revocable credit

C. Revoling credit

D. Irrevocable confirmed credit

Câu 44. Người xuất khẩu khi kiểm tra L/C phát hiện sai sót cần bổ xung sửa đổi thì phải liên hệ đề nghị với ai?

A. NH thông báo

B. NH phát hành

C. NH thanh toán

D. Người nhập khẩu

Câu 45. L/C đã đc thanh toán sau đó người nhập khẩu nhận hàng phát hiện hàng hóa bị thiếu.Họ khiếu nại yêu cầu ngân hàng FH hoàn trả lại số tiền của hàng hóa bị thiếu.Nhận xét của anh chị về khiếu nại này.

A. Sai

B. Đúng

C. Tùy NH quyết định

D. Tùy người vận chuyển quyết định

đáp án Trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế có đáp án phần 2

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 24 B
Câu 2 C Câu 25 A
Câu 3 D Câu 26 C
Câu 4 A Câu 27 C
Câu 5 B Câu 28 A
Câu 6 A Câu 29 B
Câu 7 D Câu 30 B
Câu 8 A Câu 31 A
Câu 9 C Câu 32 B
Câu 10 C Câu 33 B
Câu 11 B Câu 34 B
Câu 12 A Câu 35 C
Câu 13 B Câu 36 A
Câu 14 C Câu 37 B
Câu 15 B Câu 38 B
Câu 16 B Câu 39 A
Câu 17 C Câu 40 B
Câu 18 C Câu 41 B
Câu 19 C Câu 42 B
Câu 20 B Câu 43 D
Câu 21 A Câu 44 D
Câu 22 B Câu 45 A
Câu 23 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9819
Lượt xem: 22858661

THANH TOÁN QUỐC TẾ | CHƯƠNG 1 | BUỔI 1 | P.1 | KHANG DƯƠNG từ Youtube

MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ KÊNH ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHÉ
ĐÂY LÀ LINK CỦA LIST NHỮNG VIDEO MÌNH QUAY MÔN NÀY MỌI NGƯỜI XEM ĐỂ KHÔNG BỎ SÓT NHÉ:

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5171

3. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1002

4. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7024

5. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7478

6. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3355

7. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8727

8. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3858

9. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7914

10. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4173

11. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8394

12. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3313

13. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8549

14. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4183

15. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9734

16. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2423

17. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6658

18. Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6146

Câu hỏi về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án

Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
cách Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án
Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4 (124 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn