Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 Bài tập Toán lớp 6: Thứ tự thực hiện các phép tính Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 6

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 Bài tập Toán lớp 6: Thứ tự thực hiện các phép tính Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 6

Bài tập Toán lớp 6: Thứ tự thực hiện các phép tính mang tới những kiến thức lý thuyết trọng tâm, cùng các dạng bài tập tương ứng cho các em ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán của mình thật tốt.

Nhờ đó, các em sẽ chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1, cuối học kì 1 lớp 6 thật tốt. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tính

1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

– Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

– Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa → nhân và chia → cộng và trừ.

2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn , ta thực hiện phép tính theo thứ tự:

( ) →[ ] →

Các dạng toán Thứ tự thực hiện các phép tính

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Phương pháp: Áp dụng đúng thứ tự thực hiện phép tính

Ví dụ:

a) 2^4 - 50:25 + 13.7 = 16 - 50:25 + 13.7 = 16 - 2 + 91 = 105

b)

beginarrayl,,,,,2.left[ left( {195 + 35:7 right):8 + 195} right] - 400\ = 2.left[ left( {195 + 5 right):8 + 195} right] - 400\ = 2.left( 200:8 + 195 right) - 400\ = 2.left( 25 + 195 right) - 400\ = 2.220 - 400\ = 440 - 400\ = 40endarray

Dạng 2: Tìm x

Phương pháp: Hiểu rõ mối quan hệ giữa các số hạng trong một tổng, các thừa số trong một tích,…

Ví dụ: Tìm x biết 5.left( x + 15 right) = 5^3

Ta có:

beginarrayl5.left( x + 15 right) = 5^3\5.left( x + 15 right) = 125\,,,,,,,,x + 15 = 125:5\,,,,,,,,x + 15 = 25\,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,, = 25 - 15\,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,, = 10endarray

Bài tập Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài toán 1: Thực hiện phép tính.

a. 5 . 22– 18 : 32

c. 17 . 85 + 15 . 17 – 120

e) 75 – ( 3.52– 4.23)

g) 150 + 50 : 5 – 2.32

b) 23 . 17 – 23 . 14

d) 20 – [ 30 – (5 – 1)2]

f) 2.52+ 3: 710 – 54: 33

h) 5.32– 32 : 42

Bài toán 2: Thực hiện phép tính.

a. 27 . 75 + 25 . 27 – 150

c. 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1

e. 15 – 25 . 8 : (100 . 2)

b. 12 : 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]

d. 18 : 3 +182 + 3.(51 : 17)

f. 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 – 8

Bài toán 3: Thực hiện phép tính.

a. 23– 53 : 52 + 12.22

c) (52001– 52000) : 52000

e) (72005 + 72004) : 72004

g) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)

i) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)

l. [(52.23) – 72.2) : 2].6 – 7.25

b. [(85 – 35 : 7) : 8 + 90] – 50

d. [(7 – 33: 32) : 22 + 99] – 100

f. 27: 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25

h. (35. 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7

k. 32.[(52– 3) : 11] – 24 + 2.103

Bài toán 4: Tìm số tự nhiên x, biết.

a. 70 – 5.(x – 3) = 45

c. 130 – (100 + x) = 25

e. 175 + (30 – x) = 200

l. (x + 12) + 22 = 92

k. 95 – 5(x + 2) = 45

g) 10 + 2x = 45: 43

b. 12 + (5 + x) = 20

d) 15x – 133 = 17

f) 155 – 10(x + 1) = 55

h) 6(x + 23) + 40 = 100

n) 22.(x + 32) – 5 = 55

Bài toán 5 : Tìm x, biết.

a) 22+ (x + 3) = 52

b) 23+ (x – 32) = 53 – 43

c) 4(x – 5) – 23= 24.3

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5

e) 72– 7(13 – x) = 14

f) 5x – 52 = 10

g) 9x – 2.32 = 34

h) 10x + 22.5 = 102

k) 125 – 5(4 + x) = 15

l) 26 + (5 + x) = 34

Bài toán 6 : Tìm x, biết.

a) 15 : (x + 2) = 3

b) 20 : (1 + x) = 2

c) 240 : (x – 5) = 22.52– 20

d) 96 – 3(x + 1) = 42

e) 5(x + 35) = 515

f) 12x – 33 = 32. 33

g) 541 + (218 – x) = 73

h) 1230 : 3(x – 20) = 10

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444
Lượt xem: 84448444

2. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

3. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

4. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

5. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

6. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

7. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

8. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

9. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

10. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

11. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

12. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

13. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

14. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

15. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

16. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

17. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

18. Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

Câu hỏi về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6

Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
cách Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
hướng dẫn Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6
Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Lớp 6 miễn phí

Scores: 4.8 (164 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn