Top 18+ Bài tập tình huống quản trị nguồn nhân lực có đáp án chi tiết nhât 2023

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án hữu ích với bạn.

Bài tập tình huống quản trị nguồn nhân lực có đáp án

Câu 1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mang lại lợi ích cho đối tượng nào:

A. Doanh nghiệp.

B. Học viên được đào tạo.

C. Xã hội.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 2. Nối hoạt động với phương pháp đào tạo đúng:

(1) Công ty A cử quản lý bán hàng đi đào tạo tại trường Đại Học Kinh tế Huế.
(2) Trưởng quầy hướng dẫn nhân viên cấp dưới về thái độ phục vụ khách hàng.
(3) Quản lý phòng hành chính được lệnh chuyển sang làm quản lý phòng Marketing.
(4) Nhân viên phòng nhân sự tham gia các bài tập tình huống trong các buổi hội thảo học tập.
(5) Giám đốc hướng dẫn nhân viên phòng tài chính hướng dẫn rõ các bước làm việc cho nhân viên mới.

(A) Luân chuyển, thuyên chuyển.
(B) Cử người đi học ở các trường chính quy.
(C) Đào tạo kiểu phòng thí nghiệm.
(D) Kèm cặp và chỉ bảo.
(E) Chỉ dẫn công việc.
…..

A. 1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-E

B. 1-B, 2-E, 3-A, 4-C, 5-D

C. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5-E

D. 1-C, 2-E, 3-A, 4-B, 5-D

Câu 3. Sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển là:

A. Phạm vi tổ chức 2 hoạt động

B. Thời gian thực hiện

C. Mục đích thực hiện

D. Tất cả đều đúng

Câu 4. Những hoạt động không thuộc trong phát triển nguồn nhân lực:

A. Giáo dục

B. Đào tạo

C. Hoạch định nguồn nhân lực

D. Phát triển

Câu 5. Lợi ích nào sau đây mà đào tạo và phát triển nguồn nhân mang lại cho xã hội:

A. Nâng cao tính ổn định và năng động của tổ chức.

B. Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng phát triển của người lao động.

C. Chống lại thất nghiệp.

D. Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push();

Câu 6. _________ là việc xác định xem sau khi được đào tạo và phát triển, nhân viên đã tiếp thu được những kiến thức gì?

A. Tổng kết kết quả học tập của học viên.

B. Đánh giá kết quả học tập của học viên.

C. Nâng cao chất lượng học tập của học viên.

D. Định hướng kết quả học tập của học viên.

Câu 7. Câu trả lời nào sai cho câu hỏi “Vì sao tổ chức nên hạn chế hình thức đào tạo từ xa?”

A. Chi phí cao

B. Cần có phương tiện và trang thiết bị riêng cho học tập

C. Đầu tư cho việc chuẩn bị bài giảng lớn

D. Thiếu trao đổi trực tiếp giữa học viên và giảng viên

Câu 8. Sắp xếp theo trình tự xây dựng một chương trình đào tạo:

(1) Xác định mục tiêu ĐT,

(2) Lựa chọn đối tượng ĐT,

(3) Xác định nhu cầu ĐT,

(4) Lựa chọn và ĐT giảng viên,

(5) Xác định chương trình và phương pháp ĐT,

(6) Dự tính chi phí ĐT.

(7) Thiết lập quá trình lại.

A. 1-2-3-4-5-6-7

B. 1-2-3-5-4-6-7

C. 3-1-2-4-5-6-7

D. 3-1-2-5-4-6-7

Câu 9. Tổ trưởng phân xưởng hướng dẫn công nhân quy trình vận hành máy móc. Đây là phương pháp đào tạo nào?

A. Đào tạo theo kiểu học nghề.

B. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc.

C. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc.

D. Đào tạo theo phương thức từ xa.

Câu 10. Công tác xác định mục tiêu đào tạo bao gồm:

A. Những kỹ năng cụ thể cần được đào tạo và trình độ kỹ năng có được sau đào tạo.

B. Số lượng và cơ cấu học viên.

C. Thời gian đào tạo.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 11. Tốn kém chi phí cao không là nhược điểm của phương pháp đào tạo nào?

A. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp.

B. Đào tạo kỹ năng xử công văn và giấy tờ.

C. Đào tạo từ xa.

D. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm.

Câu 12. Ưu điểm của phương pháp “đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm”?

A. Đơn giản, dễ tổ chức.

B. Cung cấp thông tin cho học việc 1 lượng lớn thông tin về nhiều lĩnh vực khác nhau.

C. Được trang bị kiến thức lý thuyết và những kỹ năng thực hành.

D. Không tồn nhiều công sức tiền của.

Câu 13. Nhược điểm của loại hình đào tào nguồn nhân lực “kèm cặp và chỉ bảo” là gì?

A. Đắt

B. Làm hư hỏng

C. Bị lây nhiễm 1 số phương pháp, cách thức làm việc không tiên tiến

D. Không có điều kiện thử công việc thật

Câu 14. Phương pháp nào sau đây là phương pháp “đào tạo nguồn nhân lực ngoài công việc”?

1. Tổ chức các lớp canh DN.

2. Cử đi học ở các trường chính quy.

3. Đào tạo theo kiểu học nghề.

4. Đào tạo theo phương thức từ xa.

A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 1, 2, 4

D. 1, 4

Câu 15. Nhược điểm của phương pháp đào tạo NNL “luân chuyển và thuyên chuyển công việc” là gì?

A. Được làm ít công việc.

B. Thời gian ở lại một công việc hay một vị trí quá ngắn.

C. Không được mở rộng kỹ năng làm việc của học viên.

D. Đáp án khác.

Câu 16. Ba vấn đề ưu tiên quan trọng hàng đầu trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thế kỷ 21 là:

A. Phục vụ khách hàng – Đổi mới công nghệ – Đào tạo kỹ năng xử lí công văn, giấy tờ.

B. Nâng cao chất lượng – Đổi mới công nghệ, kỹ thuật – Phục vụ khách hàng.

C. Kỹ năng xử lí công văn, giấy tờ – Nâng cao chất lượng – Phục vụ khách hàng.

D. Nâng cao chất lượng – Đổi mới công nghệ, kỹ thuật – Mở rộng quy mô.

Câu 17. Đối với những nghề tương đối phức tạp, các công việc có tính đặc thù, nên thực hiện phương pháp đào tạo và phát triển nào?

A. Đào tạo bằng kèm cặp, chỉ bảo.

B. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn.

C. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp.

D. Đào tạo chương trình hóa với sự trợ giúp của máy tính.

Câu 18. Phương pháp được sử dụng để đào tạo rất nhiều kỹ năng mà không cần người dạy là:

A. Đào tạo theo phương thức từ xa.

B. Mô hình hóa hành vi.

C. Chương trình hóa có sự trợ giúp của máy tính.

D. Các bài giảng – hội nghị – báo cáo.

Câu 19. Xác định nhu cầu đào tạo là xác định:

A. Khi nào – bộ phận nào – ai đào tạo – cần bao nhiêu người.

B. Khi nào – bộ phận nào – đào tạo kỹ năng nào?

C. Khi nào – bộ phận nào – kỹ năng nào – loại lao động nào – cần bao nhiêu người.

D. Ai đào tạo – bộ phận nào – cần bao nhiêu người.

Câu 20. Phương pháp đào tạo bao gồm các cuộc hội thảo, học tập trong đó sử dụng các thủ thuật: bài tập tình huống, diễn kịch, mô phỏng trên vi tính, trò chơi quản lí là:

A. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm.

B. Mô hình hóa hành vi.

C. Chương trình hóa có sự trợ giúp của máy tính.

D. Đào tạo xử lí công văn giấy tờ.

Câu 21. … là điều kiện quyết định để các tổ chức có thể đứng vững và thắng lợi trong môi trường cạnh tranh:

A. Đào tạo và phát triển

B. Hoạnh định nguồn nhân lực

C. Giáo dục và đào tạo

D. Tất cả đều sai

Câu 22. Kèm cặp và chỉ bảo bao gồm:

A. Kèm cặp bởi người lãnh đạo trực tiếp.

B. Kèm cặp bởi một cố vấn.

C. Kèm cặp bởi người quản lý có kinh nghiệm.

D. Cả A, B, C.

Câu 23. Đào tạo theo kiểu chương trình hóa với sự trợ giúp của máy tính có ưu điểm là:

A. Được sử dụng để đào tạo rất nhiều kĩ năng mà không cần người chỉ dẫn.

B. Cung cấp tức thời những phản hồi đối với câu trả lời của người học thông qua việc cung cấp lời giảng sau câu trả lời.

C. Đơn giản, dễ tổ chức.

D. A và B đúng.

Câu 24. Đào tạo theo kiểu: bài giảng hội nghị hay thảo luận có nhược điểm gì?

A. Đầu tư cho sự chuẩn bị bài giảng rất lớn

B. Tốn thời gian,phạm vi hẹp

C. Cần có phương tiện và trang thiết bị riêng cho học tập

D. Có thể gây ra những thiệt hại

Câu 25. Phương pháp huấn luyện tại bàn giấy được áp dụng cho:

A. Quản trị gia và chuyên viên tại nơi làm việc.

B. Quản trị gia và chuyên viên ngoài nơi làm việc.

C. Công nhân tại nơi làm việc.

D. Công nhân ngoài nơi làm việc.

đáp án Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 13 (Có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 14 C
Câu 2 B Câu 15 B
Câu 3 D Câu 16 B
Câu 4 C Câu 17 C
Câu 5 C Câu 18 C
Câu 6 B Câu 19 C
Câu 7 B Câu 20 A
Câu 8 D Câu 21 A
Câu 9 B Câu 22 D
Câu 10 D Câu 23 D
Câu 11 B Câu 24 B
Câu 12 C Câu 25 A
Câu 13 C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111
Lượt xem: 81118111

2. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

3. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

4. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

5. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

6. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

7. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

8. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

9. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

10. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

11. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

12. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

13. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

14. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

15. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

16. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

17. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

18. Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

Câu hỏi về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Đáp Án

bài tập tình huống quản trị nguồn nhân lực có đáp an
bài tập tình huống quản trị nhân lực
20-bài tập tình huống quản trị nguồn nhân lực
bài tập tình huống đào tạo và phát triển nhân lực
tình huống quản trị nguồn nhân lực
tình huống quản trị nguồn nhân lực có lời giải
bài tập tình huống quản trị học
bài tập tình huống quản trị nhân lực có lời giải
bài tập tình huống quản trị nguồn nhân lực
bài tập tình huống quản trị nhân sự
tình huống hoạch định nguồn nhân lực
bài tập tình huống quản trị học có lời giải
bài tập tình huống quản trị học có lời giải chương 7
bài tập tình huống hoạch định nguồn nhân lực
bài tập tình huống quản trị học có lời giải chương 1
21 tình huống quản trị học
câu trả lời nào sai cho câu hỏi “vì sao tổ chức nên hạn chế hình thức đào tạo từ xa?”
nhược điểm của loại hình đào tào nguồn nhân lực “kèm cặp và chỉ bảo” là gì?
tình huống quản trị nhân lực
tình huống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Scores: 4.4 (62 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn