Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải Bài tập tổng hợp Nguyên lý Kế toán Có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải Bài tập tổng hợp Nguyên lý Kế toán Có đáp án

Bài tập tổng hợp Nguyên lý Kế toán

Bài 1:

Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SPA, nộp TGTGT theo PP khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, xuât kho theo PP nhập trước xuất trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau:

1. Nhập kho 2.000 kg NVL chính đơn giá 800.000đ/kg, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ lô NVL chính về đến kho của DN là 3.150.000đ, gồm 5% thuế GTGT, DN thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt. Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi trừ đi khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ.

2. Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 39.000 đ/kg, TGTGT 10%, thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 2.100.000đ, trong đó gồm 5% TGTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt

3. Xuất kho 1.000kg NVL chính dùng trực tiếp sản xuất SP A

4. Xuất kho 2.000kg VL phụ, trong đó, dùng trực tiếp sản xuất SP A là 1.500kg, bộ phận quản lý phân xưởng là 500 kg

5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá 20.000.000đ

6. Tính ra tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất là 300.000.000 đ, bộ phận quản lý phân xưởng là 100.000.000đ, bộ phận bán hàng là 50.000.000đ, và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 100.000.000đ

7.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí 19%, trừ lương công nhân 6%

8. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 250.000.000đ, tính cho bộ phận sản xuất là 180.000.000, bộ phận bán hàng là 30.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 40.000.000đ

9. Điện nước điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000 đ, trong đó TGTGT 10%, sử dụng cho bộ phận sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000đ

10. Trong kỳ SX hoàn thành 4.000 SP A nhập kho. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 40.000.000đ, số lượng SP dở dang cuối kỳ là 200 SP . Biết rằng DN đánh giá SPDD theo phương pháp NVL chính

Yêu cầu: Định khoán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị SP A

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999
Lượt xem: 29992999

2. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

3. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

4. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

5. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

6. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

7. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

8. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

9. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

10. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

11. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

12. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

13. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

14. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

15. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

16. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

17. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

18. Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

Câu hỏi về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
cách Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
hướng dẫn Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải miễn phí

Scores: 4.1 (196 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn