Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Câu 1. Từ trường là:

A. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện đứng yên. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

B. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực điện tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

C. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

D. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện đứng yên. Từ trường gây ra lực điện tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

Câu 2. Để phát hiện ra từ trường tồn tại trong khoảng không gian người ta sử dụng

A. Dây dẫn mang dòng điện

B. Điện tích thử

C. Nam châm điện

D. Nam châm điện

Câu 3. Người ta dùng kim nam châm để phát hiện:

A. Điện trường tồn tại trong khoảng không gian

B. Trường hấp dẫn tồn tại trong khoảng không gian

C. Từ trường tồn tại trong khoảng không gian

D. Điện trường và từ trường tồn tại trong khoảng không gian

Câu 4. Để đặc trưng cho từ trường tại một điểm, người ta vẽ tại đó một véctơ

A. Cường độ điện trường $overrightarrowE$

B. Cảm ứng từ $overrightarrowB$

C. Lực điện $overrightarrowF$

D. Lực từ $overrightarrowF$

Câu 5. Đường sức từ là:

A. Đường sức từ là đường được vẽ trong điện trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ điện trường tại điểm đó

B. Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

C. Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng song song với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

D. Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng vuông góc với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

Câu 6. Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?

A. Tương tác giữa nam châm với nam châm

B. Tương tác giữa nam châm với dòng điện

C. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện

D. Tương tác giữa dòng điện với điện tích đứng yên

Câu 7. Tương tác nào sau đây là tương tác từ?

A. Tương tác giữa các điện tích đứng yên

B. Tương tác giữa nam châm với các điện tích đứng yên

C. Tương tác giữa dòng điện với các điện tích đứng yên

D. Tương tác giữa dòng điện với các điện tích đứng yên

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

A. Có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó

B. Có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó

C. Có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó

D. Có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó

Câu 9. Lực nào sau đây không phải là lực từ?

A. Lực tương tác giữa nam châm với nam châm

B. Lực tương tác giữa nam châm với dòng điện

C. Lực tương tác giữa dòng điện với dòng điện

D. Lực tương tác giữa dòng điện với điện tích đứng yên

Câu 10. Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. Gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó

B. Gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó

C. Gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó

D. Gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh

Câu 11. Chọn phương án đúng? Từ trường gây ra

A. Lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó

B. Lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó

C. Lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó

D. Sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ

B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng

C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nới có cảm ứng từ nhỏ

D. Các đường sức từ của nam châm thẳng là những đường cong kín

Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được nhiều đường sức từ

B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng

C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ

D. Các đường sức từ của từ trường đều là những đường cong kín

Câu 14. Từ phổ là:

A. Hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường

B. Hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau

C. Hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm

D. Hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song

Câu 15. Từ trường đều là:

A. Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm khác nhau

B. Một từ trường mà lực điện tại mọi điểm đều bằng nhau

C. Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau

D. Một từ trường mà cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ

B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ thông về mặt gây ra tác dụng từ

C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường

D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác điện

B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng lực

C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường

D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường có thể vẽ nhiều đường sức từ

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Từ trường đều là từ trường có:

A. Các đường sức song song và cách đều nhau

B. Cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau

C. Lực từ tác dụng lên các điện tích đứng yên là như nhau

D. Các đặc điểm bao gồm cả phương án A và B

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 19: Từ trường

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 10 A
Câu 2 D Câu 11 A
Câu 3 C Câu 12 B
Câu 4 B Câu 13 C
Câu 5 B Câu 14 A
Câu 6 D Câu 15 C
Câu 7 D Câu 16 C
Câu 8 D Câu 17 B
Câu 9 D Câu 18 C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111
Lượt xem: 51115111

2. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

3. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

4. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

5. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

6. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

7. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

8. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

9. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

10. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

11. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

12. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

13. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

14. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

15. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

16. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

17. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

18. Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

Câu hỏi về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11

Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
cách Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
hướng dẫn Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11
Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường Vật Lý 11 miễn phí

Scores: 4.3 (143 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Sông Ngồi Nhật Bản Có Đặc Điểm Nào Sau Đây Đặc điểm nổi bật của sông ngòi Nhật Bản là

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn