Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Câu 1. Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài:

A. $I=dfracER+r$

B. $U_AB=ξ–I_r$

C. $U_AB=ξ+I_r$

D. $U_AB=I_AB(R+r) – ξ$

Câu 2. Trong một mạch kính gồm nguồn điện có suất điện động, điện trở ngang r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là:

A. $I=dfracER$

B. $I=E{sqrt{dfracER}}$

C. $I=dfracER+r$

D. $I=dfracEr$

Câu 3. Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để:

A. Có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn

B. Có được bộ nguồn có suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn

C. Có được bộ nguồn có điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn

D. Có được bộ nguồn có điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài

Câu 4. Khi ghép nối tiếp các bộ nguồn với nhau ta được bộ nguồn có suất điện động:

A. Lớn hơn các nguồn có sẵn

B. Nhỏ hơn các nguồn có sẵn

C. Không xác định được

Câu 5. Việc ghép song song các nguồn điện giống nhau thì:

A. Có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn

B. Có được bộ nguồn có suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn

C. Có được bộ nguồn có điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn

D. Có được bộ nguồn có điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài

Câu 6. Khi ghép song song các bộ nguồn giống nhau với nhau ta được bộ nguồn có suất điện động:

A. Lớn hơn các nguồn có sẵn

B. Nhỏ hơn các nguồn có sẵn

C. Bằng các nguồn có sẵn

D. Không xác định được

Câu 7. Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở $R_N$thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở được tính bởi biểu thức

A. $H= dfracR_Nr.100%$

B. $H= dfracrR_N.100%$

C. $H= dfracR_NR_N+r.100%$

D. $H= dfracR_N+rR_N.100%$

Câu 8. Đối với mạch điện kín, thì hiệu suất của nguồn điện không được tính bằng công thức:

A. $H=dfracA_{coich}{A_{nguon}.100%$

B. $H=dfracU_NE.100%$

C. $H=dfracR_NR_N+r.100%$

D. $H=dfracrR_N+r.100%$

Câu 9. Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài R=r thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch:

A. Vẫn bằng I

B. Bằng 1,5I

C. Bằng I/3

D. Bằng 0,5I

Câu 10. Một bộ nguồn có ba nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu đảo hai cực của một nguồn thì:

A. Độ giảm hiệu điện thế ở điện trở trong của bộ nguồn không đổi

B. Cường độ dòng điện trong mạch giảm đi hai lần

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở mạch ngoài giảm đi ba lần

D. Công suất tỏa nhiệt trên mạch ngoài giảm đi bốn lần

Câu 11. Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi giá trị từ 0 đến vô cùng. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là:

A. 4,5V và 4 ,5Ω

B. 9V và 2 ,5Ω

C. 9V và 4 ,5Ω

D. 4,5V và 0 ,25Ω

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 7 C
Câu 2 C Câu 8 D
Câu 3 A Câu 9 B
Câu 4 A Câu 10 C
Câu 5 C Câu 11 D
Câu 6 C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000
Lượt xem: 60006000

2. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

3. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

4. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

5. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

6. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

7. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

8. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

9. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

10. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

11. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

12. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

13. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

14. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

15. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

16. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

17. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

18. Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

Câu hỏi về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
cách Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
hướng dẫn Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải
Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải miễn phí

Scores: 4.5 (194 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn