Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Câu 1. Khi tổng hợp hai lực thành phần có giá đồng quy quy $overrightarrowF_1$ và $overrightarrowF_2$, độ lớn hợp lực $overrightarrowF$ của chúng

A. không bao giờ bằng độ lớn của hai lực thành phần.

B. không bao giờ nhỏ hơn độ lớn của hai lực thành phần

C. luôn lớn hơn độ lớn của hai lực thành phần

D. luôn thỏa mãn hệ thức

Câu 2. Một cầu thang đang được sử dụng để di chuyển các vật nặng lên xuống theo phương thẳng đứng. Dây cáp chịu lưc căng lớn nhất khi

A. vật được nâng lên thẳng đều

B. vật được đưa xuống thẳng đều

C. vật được nâng lên nhanh dần

D. vật được đưa xuống nhanh dần

Câu 3. Ba quả cầu đặc bằng chì, bằng sắt và bằng gỗ có thể tích bằng nhau, được thả rơi không vận tốc đầu từ cùng một độ cao xuống. Biết lực cản của không khí tác dụng vào các quả cầu bằng nhau. Khi đó

A. quả cầu bằng chì rơi chạm đất trước

B. quả cầu bằng sắt rơi chạm đất trước

C. quả cầu bằng gỗ rơi chạm đất trước

D. ba quả cầu rơi chạm đất cùng lúc

Câu 4. Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất luôn

A. cùng phương, cùng chiều.

B. cùng độ lớn và cùng chiều

C. cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn

D. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn

Câu 5. Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Độ biến dạng của lò xo

B. Bản chất của chất làm lò xo.

C. Chiều dài của lò xo

D. Khối lượng của lò xo.

Câu 6. Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Khi chạm đất, thành phần vận tốc theo phương thẳng đứng có độ lớn là

A. $v=2gh$

B. $v=sqrt{2gh}$

C. $v={sqrt{dfrac{{2h}}g}}$

D. $v=dfrac{{2g}}h$

Câu 7. Vệ tinh chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất R. Biết lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm. Gọi M là khối lượng Trái Đất. Biểu thức xác định vận tốc của vệ tinh là:

A. $v=sqrt{dfrac{{{GM}}{{2R}}}}$

B. $v=sqrt{dfrac{{{GM}}R}}$

C. $v=dfrac{{GM}}R$

D. $v=dfracR{{GM}}$

Câu 8. Chất điểm chịu tác dụng của lực có độ lớn là $F_1=F_2$= 6 N. Biết hai lực này hợp với nhau góc 150o và hợp lực của chúng có giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $F_1$là

A. 2 N

B. 4√3 N

C. 4 N

D. 5 N

Câu 9. Một vật khối lượng 2,5 kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang thì chịu tác dụng của lực kéo 15 N theo phương ngang và bắt đầu chuyển động. Biết trong 1 phút đầu tiên sau khi chịu tác dụng lực, vật đi được 2700 m. Coi lực cản tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Lực cản tác dụng vào vật bằng

A. 11,25 N

B. 13,5 N

C. 9,75 N

D. 15,125 N

Câu 10. Một xe ô tô có khối lượng 1,2 tấn, chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại thì đi được quãng đường 96 m. Biết quãng đường xe đi được trong giây đầu tiên gấp 15 lần quãng đường xe đi được trong giây cuối. Độ lớn của hợp lực tác dụng vào xe trong quá trình chuyển động chậm dần đều là

A. 2500 N

B. 1800 N

C. 3600 N

D. 2900 N

Câu 11. Biết sao Hỏa có bán kính bằng 0,53 bán kính Trái Đất và có khối lượng bằng 0,1 lần khối lượng Trái Đất. Một vật có gia tốc rơi tự do ở trên mặt đất là 9,8 $m/s^2$, nếu vật này rơi tự do trên sao hỏa thì gia tốc rơi là

A. 3,5 $m/s^2$

B. 7,0$m/s^2$

C. 2,8$m/s^2$

D. 3,25$m/s^2$

Câu 12. Một đoàn tàu hỏa gồm đầu máy nối với hai toa xe A khối lượng 40 tấn rồi nối tiếp với toa xe B có khối lượng 20 tấn bằng hai lò xo giống nhau, có độ cứng 150000 N/m. Sau khi khởi hành 1 phút thì đoàn tàu đạt vận tốc 32,4 km/h. Độ giãn của các lò xo khi đó là

A. 4 cm và 8 cm

B. 6 cm và 4 cm

C. 6 cm và 2 cm

D. 4 cm và 2 cm

Câu 13. Một ô tô có khối lượng 1200 kg, đang đứng yên bắt đầu chịu tác dụng của lực kéo động cơ theo phương song song với mặt đường nằm ngang thì chuyển động nhanh dần và sau 30 s, vận tốc của ô tô đạt 30 m/s. Cho hệ số ma sát của xe là 0,2. Lấy g = 10 $m/s^2$. Độ lớn lực kéo của động cơ là

A. 1200 N.

B. 2400 N

C. 4800 N

D. 3600 N

Câu 14. Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 15 m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một người đi xe đạp trong vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 100kg. Lấy g = 10$m/s^2$. Biết tại điểm cao nhất, tốc độ của xe là v =15 m/s. Lực ép của xe lên vòng xiếc tại điểm thấp nhất gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2100 N

B. 2800 N

C. 3000 N

D. 2450 N

Câu 15. Từ vị trí A, một vật được ném ngang với tốc độ $v_0$= 2 m/s. Sau d dó 1s, tại vị trí B có cùng độ cao với A người ta ném thẳng đứng một vật xuống dưới với tốc độ ban đầu $v’_0$. Biết AB = 6 m và hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động. Lấy g = 10$m/s^2$. Vận tốc $v’_0$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15 m/s

B. 10 m/s

C. 12 m/s

D. 9 m/s

Câu 16. Một đèn tín hiệu giao thông được treo tại chính giữa một dây nằm ngang làm dây bị võng xuống. Biết trọng lượng đèn là 100N và góc giữa hai nhánh dây là 1500. Tìm lực căng của mỗi nhánh dây.

A. 386,4N

B. 193,2N

C. 173,2N

D. 200N

Câu 17. Người ta treo một cái đèn trọng lượng P = 3N vào một giá đỡ gồm hai thanh cứng nhẹ AB và AC như hình vẽ. Biết rằng α = 60° và g = 10$m/s^2$. Hãy xác định lực độ lớn lực mà đèn tác dụng lên thanh AB.
bai tap trac nghiem on tap cuoi chuong 2 phan 2 17 rs650

A. 5,2 N

B. 1,7 N

C. 2,6 N

D. 1,5 N

Câu 18. Một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn nhẹ O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ bằng hai dây nhẹ OA và OB. Biết OA nằm ngang còn OB hợp với phương thẳng đứng góc 45° (hình vẽ). Tìm lực căng của dây OA và OB.
bai tap trac nghiem on tap cuoi chuong 2 phan 2 20 rs650

A. $30sqrt2N và 60sqrt2N$

B. $60Nvà60sqrt2N$

C. $30sqrt2N và 120N$

D. $45Nvà60sqrt2N$

Câu 19. Cho hai vật được nối với nhau như hình vẽ. Vật A có khối lượng $m_1$= 2kg, vật B có khối lượng $m_2$= 1kg. Các sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn. Hệ được kéo lên bằng lực $overrightarrowF$ có độ lớn 36 N. Lấy g = 10m/s2. Tính gia tốc của mỗi vật và lực căng của dây nối hai vật.

A. 24 N

B. 18 N

C. 12 N.

D. 6 N

Câu 20. Chọn câu trả lời đúng.

A. Lực quán tính do hệ quy chiếu quán tính tác dụng vào các vật trong hệ đó

B. Lực quán tính do hệ quy chiếu phi quán tính tác dụng vào các vật trong hệ đó

C. Lực quán tính cho phép khảo sát chuyển động của các vật trong hệ quy chiếu quán tính

D. Lực quán tính cho phép khảo sát chuyển động của các vật trong hệ quy chiếu phi quán tính

Câu 21. Hệ quy chiếu phi quán tính là:

A. hệ quy chiếu gắn vào vật chuyển động có gia tốc.

B. hệ quy chiếu gắn vào vật chuyển động không có gia tốc.

C. hệ quy chiếu gắn vào vật chuyển động thẳng đều

D. hệ quy chiếu gắn vào vật chuyển đứng yên

Câu 22. Đâu là biểu thức đúng của lực quán tính:

A. $ overrightarrowF_qt=moverrightarrowa$

B. $ overrightarrowF_qt=-m overrightarrowa$

C. $ overrightarrowF_qt=ma$

D. $ overrightarrowF_qt=-ma$

Câu 23. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Trong hệ quy chiếu phi quán tính, các định luật Niutơn được nghiệm đúng

B. Lực quán tính là một lực ta hình dung ra để có thể áp dụng các định luật Niutơn trong các hệ phi quán tính

C. Lực quán tính và phản lực của nó cùng giá nhưng ngược chiều nhau

D. Lực quán tính cũng gây ra gia tốc và biến dạng như các lực thông thường

Câu 24. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Trong hệ quy chiếu phi quán tính, các định luật Niutơn không được nghiệm đúng

B. Lực quán tính là một lực ta hình dung ra để có thể áp dụng các định luật Niutơn trong các hệ phi quán tính

C. Lực quán tính và phản lực của nó cùng giá nhưng ngược chiều nhau

D. Lực quán tính không gây ra gia tốc và biến dạng như các lực thông thường

Câu 25. Một toa tàu đang chuyển động theo chiều mũi tên. Chiếc lò xo dãn ra.
7 1599024426 rs650
Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Toa tàu đang chạy chậm dần

B. Toa tàu đang chạy nhanh dần

C. Toa tàu đang chạy với vận tốc không đổi

D. Toa tàu đang phanh gấp

Câu 26. Một toa tàu đang chuyển động theo chiều mũi tên. Chiếc lò xo bị nén vào.
7 1599024426 rs650
Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Toa tàu đang chạy chậm dần

B. Toa tàu đang chạy nhanh dần

C. Toa tàu đang chạy với vận tốc không đổi

D. Không đủ dữ kiện để kết luận.

Câu 27. Khi nào thì trọng lượng của một vật tăng hoặc giảm?

A. Khi một vật di chuyển từ xích đạo tới một địa cực, trọng lượng của nó tăng lên

B. Khi một người đi thang máy, trọng lượng của người đó có thể tăng hoặc giảm

C. Khi một nhà du hành vũ trụ ở trong con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất, trọng lượng của người đó giảm xuống bằng 0

D. Trọng lượng của một vật có giá trị khác nhau tùy theo cách chuyển động của người đó

Câu 28. Một người đi thang máy, trọng lượng của người đó tăng khi:

A. thang máy chuyển động thẳng đều đi lên

B. thang máy chuyển động chậm dần đều đi xuống

C. thang máy chuyển động nhanh dần đều đi xuống.

D. thang máy thang chuyển động thẳng đều đi xuống

Câu 29. Hệ quy chiếu nào sau đây là hệ quy chiếu phi quán tính

A. Hệ quy chiếu gắn với một toa tàu đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi so với mặt đất.

B. Hệ quy chiếu gắn với bánh xe trước của một xe đạp đang chuyển động thẳng đều

C. Hệ quy chiếu gắn với một ghế ngồi trên một đu quay

D. Hệ quy chiếu gắn với một ô tô đang bắt đầu chuyển bánh

Câu 30. Hệ quy chiếu nào sau đây không là hệ quy chiếu phi quán tính

A. Hệ quy chiếu gắn với một toa tàu đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi so với mặt đất.

B. Hệ quy chiếu gắn với bánh xe trước của một xe đạp đang chuyển động thẳng nhanh dần đều

C. Hệ quy chiếu gắn với thang máy chuyển động chậm dần đều đi xuống

D. Hệ quy chiếu gắn với một ô tô đang bắt đầu chuyển bánh

Câu 31. Một người đứng yên trên một cân lò xo trước khi vào thang máy, thấy kim chỉ 60kg. Khi đứng trên đó trong thang máy chuyển động thấy kim chỉ 72kg. Điều đó xảy ra trong trường hợp nào sau đây?

A. Thang máy sắp dừng lại khi đang chuyển động trở lên

B. Thang máy sắp dừng lại khi đang chuyển động trở xuống

C. Thang máy đang chuyển động đều trở lên

D. Thang máy đang chuyển động đều trở xuống

Câu 32. Một người đứng yên trên một cân lò xo trước khi vào thang máy, thấy kim chỉ 60kg. Khi đứng trên đó trong thang máy chuyển động thấy kim chỉ 54kg. Điều đó xảy ra trong trường hợp nào sau đây?

A. Thang máy sắp dừng lại khi đang chuyển động trở lên

B. Thang máy sắp dừng lại khi đang chuyển động trở xuống

C. Thang máy đang chuyển động đều trở lên

D. Thang máy đang chuyển động đều trở xuống

Câu 33. Một vật khối lượng 200g treo vào lực kế trong một thang máy chuyển động biến đổi đều. Xác định hướng chuyển động của thang máy khi số chỉ của lực kế là 1,6N. Lấy g = 10m/$s^2$

A. Thang máy đi lên nhanh dần đều

B. Thang máy đi xuống chậm dần đều

C. Thang máy đi lên chậm dần đều

D. Thang máy đi xuống thẳng đều

Câu 34. Một vật khối lượng 200g treo vào lực kế trong một thang máy chuyển động biến đổi đều. Xác định hướng chuyển động của thang máy khi số chỉ của lực kế là 2,5N. Lấy g = 10m/$s^2$

A. Thang máy đi lên nhanh dần đều

B. Thang máy đi xuống chậm dần đều

C. Thang máy đi lên chậm dần đều

D. Thang máy đi xuống thẳng đều

Câu 35. Lò xo có độ cứng 50N/m, vật có khối lượng 400g gắn vào lò xo, một đầu lò xo cố định như hình sau. Bỏ qua ma sát giữa vật m với A, xe A chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 4m/s2. Độ biến dạng của lò xo là:
16 1599025256 rs650

A. 3,2cm

B. 1,6cm

C. 3cm

D. 2,5cm

Câu 36. Xe chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương ngang, trong xe có treo một con lắc đơn. Lấy g = 10m/$s^2$, Gia tốc của xe có giá trị là bao nhiêu để góc lệch của con lắc so với phương thẳng đứng là $30^o$.

A. 1,12m/$s^2$

B. 2,24m/$s^2$

C. 4,32m/$s^2$

D. 5,77m/$s^2$

Câu 37. Xe chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương ngang, trong xe có treo một con lắc đơn. Lấy g = 10m/$s^2$, Gia tốc của xe có giá trị là bao nhiêu để góc lệch của con lắc so với phương thẳng đứng là $45^o$

A. 10m/$s^2$

B. $5sqrt2m/s^2$

C. $5sqrt{3}m/s^2$

D. 5m/$s^2$

Câu 38. Áp lực của một vật nặng 40kg được đặt cố định trên sàn thang máy trong các trường hợp sau có giá trị là bao nhiêu? Lấy g = 10m/$s^2$

A. 400N

B. 480N

C. 280N

D. 0N

Câu 39. Tổng áp lực của người lớn nặng 58kg và một em bé nặng 25kg được đặt cố định trên sàn thang máy trong các trường hợp sau có giá trị là bao nhiêu? Lấy g = 10m/$s^2$

A. 830N

B. 581N

C. 1079N

D. 0N

đáp án Ôn tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 2: Động lực học chất điểm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 21 A
Câu 2 C Câu 22 B
Câu 3 A Câu 23 C
Câu 4 C Câu 24 D
Câu 5 D Câu 25 B
Câu 6 B Câu 26 A
Câu 7 A Câu 27 B
Câu 8 B Câu 28 B
Câu 9 A Câu 29 D
Câu 10 C Câu 30 A
Câu 11 A Câu 31 B
Câu 12 C Câu 32 A
Câu 13 D Câu 33 C
Câu 14 D Câu 34 B
Câu 15 C Câu 35 A
Câu 16 B Câu 36 D
Câu 17 A Câu 37 A
Câu 18 A Câu 38 A
Câu 19 C Câu 39 A
Câu 20 D

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111
Lượt xem: 51115111

2. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

3. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

4. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

5. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

6. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

7. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

8. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

9. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

10. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

11. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

12. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

13. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

14. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

15. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

16. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

17. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

18. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

Câu hỏi về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
cách Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.5 (118 votes)

Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10 516 câu hỏi luyện thi lớp 10 môn Vật lý

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10 516 câu hỏi luyện thi lớp 10 môn Vật lý

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan ôn tập Vật lý 10 bao gồm 516 câu trắc nghiệm xuyên suốt các chuyên đề trong chương trình Vật lý 10.

Tài liệu giúp các bạn học sinh tự ôn tập, kiểm tra kiến thức bản thân, nắm chắc lý thuyết và các bài tập Vật lý lớp 10 nâng cao và cơ bản. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

516 câu hỏi luyện thi lớp 10 môn Vật lý

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều:

holder

Câu 2: Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có :

A. Gia tốc a >0.

B. Tích số a.v > 0.

C. Tích số a.v < 0.

D. Vận tốc tăng theo thời gian.

Câu 3: Hình bên là đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động. Đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều:

holder

Câu 4: Trong chuyển động thẳng đều , nếu quãng đường không thay đổi thì :

A. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

B. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

C. Thời gian và vận tốc luôn là 1 hằng số .

D. Thời gian không thay đổi và vận tốc luôn biến đổi .

Câu 5: Vật nào được xem là rơi tự do ?

A. Viên đạn đang bay trên không trung .

B. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù).

C. Quả táo rơi từ trên cây xuống .

D. Máy bay đang bay gặp tai nạn và rơi xuống.

Câu 6: Câu nào là sai ?

A. Gia tốc hướng tâm chỉ đặc trưng cho độ lớn của vận tốc.

B. Gia tốc trong chuyển động thẳng đều bằng không .

C. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi về hướng và cả độ lớn .

D. Gia tốc là một đại lượng véc tơ.

Câu 7: Câu nào là câu sai ?

A. Quỹ đạo có tính tương đối.

B. Thời gian có tính tương đối.

C. Vận tốc có tính tương đối.

D. Khoảng cách giữa hai điểm có tính tương đối .

Câu 8: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m . Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong giây thứ 2 là : Lấy g = 10m/s2.

A. 20m và 15m

B. 45m và 20m

C. 20m và 10m

D. 20m và 35m

Câu 9: Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau khi đi thêm được 64m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là ?

A. a = 0,5m/s2, s = 100m .

B. a = -0,5m/s2, s = 110m .

C. a = -0,5m/s2, s = 100m .

D. a = -0,7m/s2, s = 200m .

Câu 10: Điểm nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc tức thời ?

A. Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm nào đó .

B. Vận tốc tức thời là vận tốc tại một vị trí nào đó trên quỹ đạo .

C. Vận tốc tức thời là một đại lượng véc tơ .

D. Các phát biểu trên là đúng .

Câu 11: Chuyển động nào sau đây được coi là chuyển động tịnh tiến ?

A. Một bè gỗ trôi trên sông .

B. Quả cầu lăn trên máng nghiêng .

C. Cánh cửa quay quanh bản lề .

D. Chuyển động của mặt trăng quay quanh trái đất.

Câu 12: Điều nào sau đây là phù hợp với đặc điểm của vật chuyển động thẳng biến đổi đều :

A. Vận tốc biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm số bậc 2 .

B. Gia tốc thay đổi theo thời gian .

C. Gia tốc là hàm số bấc nhất theo thời gian .

D. Vận tốc biến thiên được những lượng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.

Câu 13: Một vật được thả từ một độ cao nào đó . Khi độ cao tăng lên 2 lần thì thời gian rơi sẽ ?

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Giảm 4 lần.

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888
Lượt xem: 98889888

2. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

3. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

4. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

5. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

6. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

7. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

8. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

9. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

10. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

11. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

12. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

13. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

14. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

15. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

16. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

17. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

18. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

Câu hỏi về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
cách Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.8 (113 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn