Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Câu 1. Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là

A. ΔU=A+Q

B. Q=ΔU+A

C. ΔU=A-Q

D. Q=A-ΔU

Câu 2. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nguyên lí I của nhiệt động lực học?

A. ΔU=A-Q

B. $△U=dfracAQ$

C. ΔU=A.Q

D. ΔU=A+Q

Câu 3. Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là

A. chậu nước để ngoài nắng một lúc thì nóng lên

B. gió mùa đông bắc tràn về làm cho không khí lạnh đi

C. khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên

D. cho cơm nóng vào bát thì bưng bát cũng thấy nóng

Câu 4. Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là

A. để bình sữa nóng vào cốc nước mát thì bình sữa nguội đi

B. để viên đá từ tủ lạnh vào cốc nước ở nhiệt độ phòng, viên đá bị tan ra

C. hơ nóng thìa bằng ngọn nến thấy thìa nóng dần lên

D. cọ xát đồng xu vào mặt bàn ta thấy đồng xu nóng lên

Câu 5. Phát biểu không đúng với nguyên lí I nhiệt động lực học là:

A. Nhiệt lượng mà hệ nhận được sẽ chuyển hóa thành độ biến thiên nội năng của hệ và công mà hệ sinh ra

B. Công mà hệ nhận được bằng tổng đại số của độ biến thiên nội năng của hệ với nhiệt lượng mà hệ truyền cho môi trường xung quanh

C. Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng đại số nhiệt lượng và công mà hệ nhận được

D. Nhiệt lượng mà hệ truyền cho môi trường xung quanh bằng tổng của công mà hệ sinh ra và độ biến thiên nội năng của hệ

Câu 6. Phát biểu đúng với nguyên lí I nhiệt động lực học là:

A. Hiệu đại số nhiệt lượng và công mà hệ nhận được là độ biến thiên nội năng của hệ

B. Với A > 0, vật thực hiện công

C. Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng đại số nhiệt lượng và công mà hệ nhận được

D. Nhiệt lượng mà hệ truyền cho môi trường xung quanh bằng tổng của công mà hệ sinh ra và độ biến thiên nội năng của hệ

Câu 7. Biểu thức diễn tả đúng quá trình chất khí vừa nhận nhiệt vừa nhận công là:

A. ΔU=Q+A;Q>0;A

B. ΔU=Q;Q>0

C. ΔU=Q+A;Q0

D. ΔU=Q+A;Q>0;A>0

Câu 8. Biểu thức diễn tả đúng quá trình chất khí vừa truyền nhiệt vừa thực hiện công là:

A. ΔU=Q+A;Q>0;A

B. ΔU=Q;Q>0

C. ΔU=Q+A;Q

D. ΔU=Q+A;Q>0;A>0

Câu 9. Công A và nhiệt lượng Q trái dấu với nhau trong trường hợp hệ:

A. tỏa nhiệt và nhận công

B. tỏa nhiệt và sinh công

C. nhận nhiệt và nhận công

D. nhận công và biến đôocirc;̉i đoạn nhiệt

Câu 10. Công A và nhiệt lượng Q cùng dấu với nhau trong trường hợp hệ:

A. tỏa nhiệt và nhận công

B. tỏa nhiệt và thực hiện công

C. nhận nhiệt và thực hiện công

D. nhận công và biến đổi đoạn nhiệt

Câu 11. $△U=0$ trong trường hợp hệ:

A. biến đổi theo chu trình

B. biến đổi đẳng tích

C. biến đổi đẳng áp

D. biến đổi đoạn nhiệt

Câu 12. Độ biến thiên nội năng trong quá trình đẳng nhiệt có giá trị là:

A. ΔU=Q

B. ΔU=A

C. ΔU=T

D. ΔU=0

Câu 13. ΔU=Q là hệ thức của nguyên lí I áp dụng cho:

A. quá trình đẳng áp

B. quá trình đẳng nhiệt

C. quá trình đẳng tích

D. cả ba quá trình nói trên

Câu 14. Trong quá trình đẳng tích, độ biến thiên nội năng

A. ΔU=Q

B. ΔU=A

C. ΔU=T

D. ΔU=0

Câu 15. Một viên đạn bằng chì khối lượng m, bay với vận tốc v = 195m/s, va chạm mềm vào một quả cầu bằng chì cùng khối lượng m đang đứng yên. Nhiệt dung riêng của chì là c = 130J/kg.K. Nhiệt độ ban đầu của viên đạn và quả cầu bằng nhau. Coi nhiệt lượng truyền ra môi trường là không đáng kể. Độ tăng nhiệt độ của viên đạn và quả cầu là:

A. $146^0C$

B. $73^0C$

C. $37^0C$

D. $14,6^0C$

Câu 16. Một lượng khí lí tưởng thực hiện quá trình đẳng áp 1 – 2 rồi đẳng nhiệt 2 – 3. Trong mỗi đoạn, khí nhận công hay sinh công?
16 1599384993 rs650

A. 1 – 2 nhận công; 2 – 3 sinh công

B. 1 – 2 nhận công; 2 – 3 nhận công

C. 1 – 2 sinh công; 2 – 3 sinh công

D. 1 – 2 sinh công; 2 – 3 nhận công

Câu 17. Một khí lí tưởng thực hiện quá trình đẳng tích 1 – 2 rồi đẳng áp 2 – 3. Trong mỗi đoạn, khí nhận nhiệt hay tỏa nhiệt?
17 1599385132 rs650

A. 1 – 2 nhận nhiệt; 2 – 3 nhận nhiệt

B. 1 – 2 nhận nhiệt; 2 – 3 tỏa nhiệt

C. 1 – 2 tỏa nhiệt; 2 – 3 nhận nhiệt

D. 1 – 2 tỏa nhiệt; 2 – 3 tỏa nhiệt

Câu 18. Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng 0,5 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là

A. 1,5 J

B. 25 J

C. 40 J

D. 100 J

Câu 19. Trong một quá trình nung nóng đẳng áp ở áp suất $1,5.10^5Pa$, một chất khí tăng thể tích từ $40dm^3$ đến $60dm^3$ và tăng nội năng một lượng là 4,28J. Nhiệt lượng truyền cho chất khí là:

A. 1280 J

B. 3004,28 J

C. 7280 J

D. – 1280 J

Câu 20. Một lượng không khí nóng được chứa trong một xilanh cách nhiệt đặt nằm ngang có pit-tông có thể dịch chuyển được. Không khí nóng dãn nở đẩy pit-tông dịch chuyển. Nếu không khí nóng thực hiện một công có độ lớn là 2000 J thì nội năng của nó biến đổi một lượng bằng.

A. 2000 J

B. – 2000 J

C. 1000 J

D. – 1000 J

Câu 21. Chất khí không thực hiện công trong quá trình nào của đường biểu diễn ở đồ thị p – T như hình vẽ.
bai tap trac nghiem cac nguyen li cua nhiet dong luc hoc 8 rs650

A. (1) → (2)

B. (4) → (1)

C. (3) → (4)

D. (2) → (3)

Câu 22. Đồ thị bên biểu diễn một quá trình biến đổi trạng thái của khí lý tưởng. Hỏi trong quá trình này Q, A và ∆U phải có giá trị như thế nào?
bai tap trac nghiem cac nguyen li cua nhiet dong luc hoc 9 rs650

A. ∆U > 0; Q = 0; A > 0

B. ∆U = 0; Q > 0; A

C. ∆U = 0; Q 0

D. ∆U 0; A

Câu 23. Nội năng của khối khí tăng 10J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 30J. Khi đó khối khí đã

A. sinh công là 40J

B. nhận công là 20J

C. thực hiện công là 20J

D. nhận công là 40J

Câu 24. Khi truyền nhiệt lượng 6.$10^6$ J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng thêm 0,50 $m^3$. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.$10^6$ N/$m^2$và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công.

A. 3.$10^6$ (J)

B. 1,5.$10^6$ (J)

C. 2.$10^6$ (J).

D. 3,5.$10^6$ (J)

Câu 25. Trong xilanh có tiết diện $200cm^2$, pittong cách đáy 30cm, có khí ở $27^0C$ và áp suất $10^6N/m^2$. Khi nhận nhiệt lượng do 5g xăng bị cháy cung cấp, khí dãn nở đẳng áp, nhiệt độ tăng thêm $150^0C$ . Biết khi cháy 10% nhiệt lượng của xăng cung cấp cho khí. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là $4,8.10^7J/kg$. Tính công do khí thực hiện

A. 1500J

B. 3000J

C. 2480J

D. 1240J

Câu 26. Trong xilanh có tiết diện $200cm^2$, pittong cách đáy 30cm, có khí ở $27^0C$ và áp suất $10^6N/m^2$. Khi nhận nhiệt lượng do 5g xăng bị cháy cung cấp, khí dãn nở đẳng áp, nhiệt độ tăng thêm $150^0C$ . Biết khi cháy 10% nhiệt lượng của xăng cung cấp cho khí. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là $4,8.10^7J/kg$. Hiệu suất của quá trình:

A. 2,5%

B. 14%

C. 12,5%

D. 20%

Câu 27. Trong xilanh có tiết diện $50cm^2$, pittong cách đáy 30cm, có khí ở $32^0C$ và áp suất $10^6N/m^2$. Khi nhận nhiệt lượng do 5g xăng bị cháy cung cấp, khí dãn nở đẳng áp, nhiệt độ tăng thêm $150^0C$. Biết khi cháy 10% nhiệt lượng của xăng cung cấp cho khí. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là $4,8.10^7J/kg$. Tính công do khí thực hiện

A. 1500J

B. 2237,7J

C. 737,7J

D. 1005,5J

Câu 28. Trong xilanh có tiết diện $200cm^2$, pittong cách đáy 30cm, có khí ở$27^0C$ và áp suất $10^6N/m^2$. Khi nhận nhiệt lượng do 5g xăng bị cháy cung cấp, khí dãn nở đẳng áp, nhiệt độ tăng thêm $150^0C$ . Biết khi cháy 10% nhiệt lượng của xăng cung cấp cho khí. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là $4,8.10^7J/kg$. Hiệu suất của quá trình là

A. 3,07%

B. 7,03%

C. 12,5%

D. 20%

Câu 29. Chu trình hoạt động của một động cơ nhiệt như hình vẽ: Biết tác nhân là một khối khí lí tưởng đơn nguyên tử. Hiệu suất của động cơ nhiệt là:
18 1599401697 rs650

A. 20%

B. 16%

C. 17,8%

D. 26%

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 16 A
Câu 2 D Câu 17 C
Câu 3 C Câu 18 A
Câu 4 D Câu 19 B
Câu 5 D Câu 20 B
Câu 6 C Câu 21 B
Câu 7 D Câu 22 A
Câu 8 C Câu 23 C
Câu 9 A Câu 24 C
Câu 10 B Câu 25 B
Câu 11 A Câu 26 C
Câu 12 D Câu 27 C
Câu 13 C Câu 28 A
Câu 14 A Câu 29 D
Câu 15 B

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333
Lượt xem: 53335333

2. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

3. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

4. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

5. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

6. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

7. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

8. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

9. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

10. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

11. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

12. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

13. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

14. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

15. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

16. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

17. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

18. Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

Câu hỏi về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án

Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
cách Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.7 (97 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn