Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án Bài tập sinh học lớp 10: ADN, ARN và protêin Tài liệu ôn tập môn Sinh học lớp 10

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án Bài tập sinh học lớp 10: ADN, ARN và protêin Tài liệu ôn tập môn Sinh học lớp 10

Xin giới thiệu đến các bạn Bài tập sinh học lớp 10: ADN, ARN và protêin được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Bài tập sinh học lớp 10: ADN, ARN và protêin là tài liệu vô cùng bổ ích dành cho các bạn tự ôn tập, nhằm củng cố kiến thức, học tốt môn Sinh học lớp 10. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

PHẦN BÀI TẬP ADN

Bài 1: Cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (nu) loại A bằng 100000 nu chiếm 20% tổng số nucleotit.

a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X.

b. Chiều dài của phân tử ADN này là bao nhiêu .

Bài 2: Cho biết trong một phân tử ADN, số nu loại G là 650000, số nu loại A bằng 2 lần số nu loại G. Khi phân tử này tự nhân đôi (1 lần), nó sẽ cần bao nhiêu lần nu tự do trong môi trường nội bào.

Bài 3: Chiều dài của một phân tủ ADN là 0,102mm.

a. Khi phân tử ADN này tự nhân đôi nó cần bao nhiêu nu tự do.

b. Cho biết trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. tính số lượng mỗi loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu có chiều dài 0,408 và có hiệu số giữa nu loại G với loại nu khác là 10% số nu của gen.

a. Tìm khối lượng của gen. Biết khối lượng trung bình của một nu là 300 đvC.

b. Tỷ lệ % và số lượng từng loại nu của gen.

c. Tính số liên kết hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn thứ nhất của gen có 10%A, 30%G. mạch đơn thứ hai gủa gen có 20%A.

a. Khi gen tự nhân đôi cần tỷ lệ % từng loại nu của môi trường nội bào bằng bao nhiêu?

b. Chiều dài của gen là 5100 Ao. Tính số lượng từng loại nu của mỗi mạch.

Bài 6: Một gen có tỉ số nu từng loại trong mạch thứ nhất như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu.

a. Tính tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu ở mỗi mạch.

b. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu trong cả gen.

Bài 7: Một gen có phân tử lượng là 480.103 đvC. Gen này có tổng nu loại A và một loại nu khác là 480 nu.

a. Tính số nu từng loại của gen.

b. Gen nói trên gồm bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen có chiều dài 5100A0, trong đó nu loại A chiếm 20%.

a. Số lượng từng loại nu của gen bằng bao nhiêu?

b. Khi tế bào nguyên phân 3 đợt liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp từng loại nu bằng bao nhiêu?

c. Tính số liên kết hidro của gen.

d. Tính số liên tiếp cộng hóa trị của gen.

Bài 9: Trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 103 nu.

a. Tìm tỉ lệ phần và số lượng từng loại nu trong mỗi mạch của ADN.

b. Tìm tỉ lệ và số lượng từng loại nu trong cả phân tử ADN.

c. Biết khối lượng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính khối lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen có số liên kết hidro là 3120 và số liên kết hóa trị là 4798.

a. Tìm chiều dài và số chi kì xoắn của gen.

b. Tìm số nu từng loại của gen.

c. Trên 1 mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G với A là 30%. Hãy tìm số nu từng loại của mỗi nhánh.

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333
Lượt xem: 43334333

2. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

3. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

4. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

5. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

6. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

7. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

8. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

9. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

10. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

11. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

12. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

13. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

14. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

15. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

16. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

17. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

18. Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

Câu hỏi về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
cách Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án
Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.4 (61 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn