Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 Công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học Cách tính hiệu suất phản ứng

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 Công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học Cách tính hiệu suất phản ứng

Hiệu suất phản ứng hoá học là đại lượng được đo lường bằng tỉ số giữa khối lượng thực tế so với khối lượng lý thuyết ban đầu. Vậy công thức tính hiệu suất phản ứng là gì? Mời các bạn hãy cùng Download.vn theo dõi trong bài viết dưới đây.

1. Hiệu suất phản ứng là gì?

Hiệu suất phản ứng hoá học có đơn vị tính là %. Chúng là đại lượng được đo lường bằng tỉ số giữa khối lượng thực tế so với khối lượng lý thuyết ban đầu. Theo đó khối lượng lý thuyết là khối lượng mà chúng phản ứng và tạo ra nhiều sản phẩm nhất trong phương trình phản ứng hoá học.

2. Công thức tính hiệu suất của phản ứng

A. Công thức tính hiệu suất của phản ứng hóa học và ví dụ cụ thể

Cho phản ứng hóa học: A + B → C

Hiệu suất phản ứng:

H = số mol pứ . 100% / số mol ban đầu

hoặc cũng có thể tính theo khối lượng:

H = khối lượng thu được thực tế . 100% / khối lượng thu được tính theo phương trình

Lưu ý là tính hiệu suất theo số mol chất thiếu (theo số mol nhỏ)

Từ công thức cũng có thể tính được:

nC = nA pứ = (nA ban đầu . H)/100

nA ban đầu cần dùng: nA ban đầu = (nC.100)/H

B. Công thức tính khối lượng chất tham gia khi có hiệu suất

Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, nên lượng chất tham gia thực tế đem vào phản ứng phải hơn nhiều để bù vào sự hao hụt. Sau khi tính khối lượng chất tham gia theo phương trình phản ứng, ta có khối lượng chất tham gia khi có hiệu suất như sau:

m_lt = fracm_{tt.100}H

C. Công thức tính khối lượng sản phẩm khi có hiệu suất

Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, nên lượng sản phẩm thực tế thu được phải nhỏ hơn nhiều sự hao hụt. Sau khi khối lượng sản phẩm theo phương trình phản ứng, ta tính khối lượng sản phẩm khi có hiệu suất như sau:

m_tt = frac{m_lt.H}100

Ví dụ cụ thể: Nung 0,1 mol CaCO3 thu được 0,08 mol CaO. Tính hiệu suất phản ứng hóa học xảy ra.

Trong bài này chúng ta có 2 cách để giải bài toán:

Cách 1:

CaCO3 → CaO + CO2

0,1 mol → 0,1 mol

Theo phản ứng ta có 0,1 mol CaCO3 tạo 0,1 mol CaO. Tuy nhiên theo thực tế đo được chỉ thu được 0,08 mol CaO. Như vậy đối với CaO lượng tính toán theo phản ứng là 0,1 (gọi là khối lượng theo lý thuyết) và lượng chắc chắn thu được là 0,08 (gọi là lượng thực tế). Hiệu suất phản ứng H(%) = (thực tế/lý thuyết)*100 = (0,08/0,1)*100 = 80%, tức là:

Cách 2:

CaCO3 → CaO + CO2

0,08 mol ← 0,08 mol

Nhìn tỉ lệ mol trên phương trình nếu thu được 0,08 mol vôi sống CaO cần dùng 0,08 mol CaCO3.

Tuy nhiên đề bài cho là nung 0,1 mol CaCO3.

Tóm lại đối với CaCO3 lượng tính toán theo phản ứng là 0,08 (gọi là lựong lý thuyết) và lượng chắc chắn cần phải có là 0,1 (gọi là lượng thực tế).

Hiệu suất phản ứng H = (lý thuyết/ thực tế).100 = (0,08/0,1).100 = 80%

Vậy tóm lại khi tính hiệu xuất phản ứng thì chúng ta cần xác định xem mình dựa vào tác chất hay sản phẩm để có công thức phù hợp để tính.

+ Nếu dựa vào sản phẩm thì công thức: H = (thực tế/ lý thuyết).100

+ Nếu dựa vào tác chất thì công thức: H = (lý thuyết/ thực tế).100

Theo kinh nghiệm của tôi với các bài tập tính toán hiệu suất phản ứng, khi làm bài đừng để ý đến thực tế, lý thuyết gì cả. Cứ thực hiện tính toán bình thường, dựa vào tác chất hay sản phẩm tùy ý, sau đó đối chiếu lượng ở đề bài cho xem giá trị nào lớn, giá trị nào nhỏ.

Hiệu suất = (giá trị nhỏ/ giá trị lớn).100

3. Ví dụ tính hiệu suất phản ứng trong Hóa học

Ví dụ 1: Tính khối lượng Na và thể tích khí Cl2 cần dùng để điều chế 4,68 gam muối Clorua, nếu hiệu suất phản ứng là 80%

Gợi ý đáp án

nNaCl= mNaCl/ MNaCl = 4,68/58,5 = 0,08 (mol)

Phương trình hóa học:

2Na + Cl2 → 2NaCl (1)

Từ phương trình hóa học (1) => số mol Na = 0,08.100/80 = 0,1 (mol)

n Cl2 = (0,08.100)/2*80 = 0,05 (mol)

mNa = 0,1.23 = 2,3 (gam)

VCl2 = 0,05.22,4 = 1,12 (lit)

Ví dụ 2: Cho 19,5 gam Zn phản ứng với 7 (lít) clo thì thu được 36,72 gam ZnCl2. Tính hiệu suất của phản ứng?

Gợi ý đáp án

nZn = 19,5/65 = 0,3 (mol)

nCl2 = 7/22,4 = 0,3125 (mol)

nZnCl2 = 0,27 (mol)

Phương trình hóa học

Zn + Cl2 → ZnCl2

Ta thấy:

nCl2 > nZn => so với Cl2 thì Zn là chất thiếu, nên ta sẽ tính theo Zn.

Từ phương trình => n Zn phản ứng = n ZnCl2 = 0,27 (mol)

Hiệu suất phản ứng: H = số mol Zn phản ứng .100/ số mol Zn ban đầu

= 0,27 . 100/0,3 = 90 %

Ví dụ 3: Nung 4,9 g KClO3 có xúc tác thu được 2,5 g KCl và khí oxi.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng.

Hướng tư duy:

Đề cho hai số liệu chất tham gia và sản phẩm. Do sản phẩm là chất thu được còn lượng chất tham gia không biết phản ứng có hết không nên tính toán ta dựa vào sản phẩm.

Từ mKCl → tính được nKCl → tính nKClO3 (theo phương trình) → tính mKClO3 (thực tế phản ứng)

Còn m đề bài cho là lượng lý thuyết => Tính H% theo công thức

Gợi ý đáp án

nKCl = 2,5/74,5 = 0,034 mol

2KClO3 oversett^{circ }rightarrow 2KCl + 3O2

2 2 3

0,034 0,034

Khối lượng KClO3 thực tế phả ứng:

mKClO3 = nKClO3.MKClO3 = 0,034.1225 = 4,165 gam

Hiệu suất phản ứng:

H = 4,165/4,9.100% = 85%

Ví dụ 4. Để điều chế 8,775 g muối natri clorua (NaCl) thì cần bao nhiêu gam natri và bao nhiêu lít clo (đktc), biết hiệu suất phản ứng = 75%.

Gợi ý đáp án

nNaCl = 0,15 mol

Phương trình phản ứng

2Na + Cl2 oversett^{circ }rightarrow 2NaCl

2 1 2

0,15 0,075 0,15

Khối lượng Na và thể tích khí clo theo lý thuyết:

mNa lý thuyết = nNa.MNa = 0,15.23 = 3,45 (gam)

VCl2 = nCl2.22,4 = 0,075.22,4 = 1,68 lít

Khi có H = 75%, khối lượng Na và thể tích khí clo thực tế là:

m_Na = frac3,45.10075 = 4,5gam

V_Cl2 = frac1,68.10075 = 2,24lit

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9

Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
cách Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
hướng dẫn Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9
Bài Tập Về Hiệu Suất Phản Ứng Hóa 9 miễn phí

Scores: 4.6 (96 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn