Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 Bài tập về nguyên phân và giảm phân Tài liệu ôn tập môn Sinh học lớp 10

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 Bài tập về nguyên phân và giảm phân Tài liệu ôn tập môn Sinh học lớp 10

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu học tập môn Sinh học, Download.vn xin giới thiệu tài liệu Bài tập về nguyên phân và giảm phân.

Bài tập về nguyên phân và giảm phân là tài liệu hữu ích tổng hợp các bài tập về nguyên phân và giảm phân có kèm lời giải chi tiết giúp các em học tốt môn Sinh học phần nguyên phân, giảm phân, ôn thi học sinh giỏi môn Sinh lớp 10, lớp 11 hiệu quả. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập về nguyên phân và giảm phân

Bài tập 1

10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân.

Hãy xác định:

  1. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó
  2. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?

Cách giải

a. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, ta có:

left\begin{matrix 2n(2^x - 1)10 = 2480  \ 2n2^x10 = 2560 endmatrixright. rightarrow 2n = 8 (ruồi giấm)

2n.2x.10 = 2560 → x = 5

b. Số tế bào con sinh ra: 320

Số giao tử tham gia thụ tinh: frac12810times100 = 1280

Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử: frac1280320=4 suy ra là con đực.

Bài tập 2:

Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.

  1. Tìm số ong thợ con và số ong đực con.
  2. Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?
  3. Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?

Cách giải:

a. Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02x

Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96

b. Tổng số trứng đẻ là (4800×100/80) + (96×100/60) = 6160

c. Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến

  • Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng
  • Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000
  • Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng

……………………………………………………

Tải về để xem thêm các bài tập và bài giải khác

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000
Lượt xem: 40004000

2. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

3. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

4. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

5. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

6. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

7. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

8. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

9. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

10. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

11. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

12. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

13. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

14. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

15. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

16. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

17. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

18. Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

Câu hỏi về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10

Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
cách Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
hướng dẫn Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10
Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân Lớp 10 miễn phí

Scores: 4.1 (170 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn