Top 18+ Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải Phương trình đường tròn: Lý thuyết và các dạng bài tập Chuyên đề phương trình đường tròn Toán 10

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải Phương trình đường tròn: Lý thuyết và các dạng bài tập Chuyên đề phương trình đường tròn Toán 10

Phương trình đường tròn là một trong những kiến thức rất thú vị, vừa khó vừa hay, và được sử dụng nhiều trong các bài toán Oxy.

Nhằm cung cấp thêm nền tảng kiến thức về chuyên đề Phương trình đường tròn cũng như cũng cố thêm kỹ năng giải bài tập Toán 10, Download.vn xin giới thiệu Tổng hợp lý thuyết và bài tập về phương trình đường tròn. Hi vọng đây tài liệu bổ ích giúp các bạn sẽ thêm yêu môn Hình học. Chúc các bạn học tốt.

1. Lập phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước

Phương trình đường tròn có tâm I (a; b), bán kính R là :

(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2

2. Nhận xét

Phương trình đường tròn(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 có thể được viết dưới dạng

x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0

trong đó c = a^2 + b^2 - R^2

Ngược lại, phương trình x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 là phương trình của đường tròn (C) khi và chỉ khi a^2 + b^2-c>0. Khi đó đường tròn (C) có tâm I(a; b) và bán kính R = sqrta^{2+b^2 - c}

3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Cho điểm M_0(x_0;y_0) nằm trên đường tròn (C) tâm I(a; b).Gọi ∆ là tiếp tuyến với (C) tại M_0

Ta có M_0 thuộc ∆ và vectơ vecIM_{0}=(x_0 - a;y_0 - b) là vectơ pháp tuyến cuả ∆

Do đó ∆ có phương trình là:

(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0

Phương trình (1) là phương trình tiếp tuyến của đường tròn (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 tại điểm M_0 nằm trên đường tròn.

4. Xác định tâm và bán kính của đường tròn

– Nếu phương trình đường tròn (C) có dạng: (x-a)^2+(y-b)^2=R^2 thì (C) có tâm I(a;b) và bán kính R.

Nếu phương trình đường tròn (C) có dạng: x^2+y^2+2 a x+2 b y+c=0 thì  

Biến đổi đưa về dạng (x-a)^2+(y-b)^2=R^2

 Một số bài tập áp dụng

Bài 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình dường tròn. Tìm tâm và bán kinh của đường tròn đó:

a) x^2+y^2-2 x-2 y-2=0

b) x^2+y^2-6 x+4 y-12=0

c) x^2+y^2+2 x-8 y+1=0

d) x^2+y^2-6 x+5=0

e) 16 x^2+16 y^2+16 x-8 y=11

f) 7 x^2+7 y^2-4 x+6 y-1=0

g) 2 x^2+2 y^2-4 x+12 y+11=0x^2+y^2-6 x+2 y ln m+3 ln m+7=0

h) 4 x^2+4 y^2+4 x-5 y+10=0

Bài 2. Tìm m để các phương trình sau là phương trình đường tròn

a) x^2+y^2+4 m x-2 m y+2 m+3=0

b) x^2+y^2-2(m+1) x+2 m y+3 m^2-2=0

c) x^2+y^2-2(m-3) x+4 m y-m^2+5 m+4=0

d) x^2+y^2-2 m x-2left(m^2-1right) y+m^4-2 m^4-2 m^2-4 m+1=0

Bài 3. * Tìm m đề các phương trình sau là phương trình đường tròn:

a) x^2+y^2-6 x+2 y ln m+3 ln m+7=0

b)x^2+y^2-2 x+4 y+ln (m-2)+4=0

c) x^2+y^2-2 e^2 m x+2 e^m y+6 e^2 m-4=0

d) x^2+y^2-2 x cos m+4 y+cos ^2 m-2 sin m+5=0

e)x^2+y^2-4 x cos m+2 y sin m-4=0

5. Lập phương trình đường tròn

Để lập phương trình đường tròn (C) ta thường cần phải xác định tâm I (a; b) và bán kính R
của (C). Khi đó phương trình đường tròn (C) là:

(x-a)^2+(y-b)^2=R^2

+ Dạng 1: (C) có tâm I và đi qua điểm A.

– Bán kính R = IA.

+ Dạng 2: (C) có tâm I và tiếp xúc với đường thẳng

– Bán kính R=d(I, Delta)

+ Dạng 3: (C) có đường kính AB.

– Tâm I là trung điểm của AB.

+ Dạng 4: (C) đi qua hai điểm A, B và có tâm I nằm trên đường thẳng .

– Viết phương trình đường trung trực d của đoạn AB.

– Xác định tâm I là giao điểm của d

– Bán kính R = IA

+ Dạng 5: (C) đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với dường thẳng Delta

– Viết phương trình đường trung trực d của đoạn AB

+ Dạng 6: (C) đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng Delta  tại điểm B

– Viết phương trình đường trung trực d của đoạn AB

………………

Một số bài tập vận dụng

Bài 1. Viết phương trình đường tròn có tâm I và đi qua điểm A, với: dạng 1

a) mathrmI(2 ; 4), mathrmA(-1 ; 3)

b)mathrmI(-3 ; 2), mathrmA(1 ;-1)

c) mathrmI(-1 ; 0), mathrmA(3 ;-11)

d) mathrmI(1 ; 2), mathrmA(5 ; 2)

Bài 2. Viết phương trình đường tròn có tâm I và tiếp xúc với đường thẳng Delta với dạng 2

a) I(3 ; 4), Delta: 4 x-3 y+15=0

b) I(2 ; 3), Delta: 5 x-12 y-7=0

c) I(-3 ; 2), Delta equiv O x

d) I(-3 ;-5), Delta equiv O y

Bài 3. Viết phương trình đường tròn có đường kính AB, với: (dạng 3)

a) mathrmA(-2 ; 3), mathrmB(6 ; 5)

b) mathrmA(0 ; 1), mathrmC(5 ; 1)

c) mathrmA(-3 ; 4), mathrmB(7 ; 2)

d) mathrmA(5 ; 2), mathrmB(3 ; 6)

Bài 4. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A, B và có tâm I nằm trên đường thẳng, với: (dạng 4)

a) A(2 ; 3), B(-1 ; 1), Delta: x-3 y-11=0

b) A(0 ; 4), B(2 ; 6), Delta: x-2 y+5=0

c)A(2 ; 2), B(8 ; 6), Delta: 5 x-3 y+6=0

……………………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
Lượt xem: 54445444

2. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

3. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

4. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

5. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

6. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

7. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

8. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

9. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

10. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

11. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

12. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

13. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

14. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

15. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

16. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

17. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

18. Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

Câu hỏi về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải

Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
cách Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
hướng dẫn Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải
Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Có Lời Giải miễn phí

Scores: 4.8 (177 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn