Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 Công thức Hóa học lớp 9 Công thức Hóa 9

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 Công thức Hóa học lớp 9 Công thức Hóa 9

Công thức Hóa 9 là tài liệu cực kì hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 ham khảo.

Công thức hóa học lớp 9 tổng hợp toàn bộ công thức quan trọng của 5 chương trong SGK như: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi kim. Qua đó giúp các bạn nhanh chóng nắm vững được công thức để giải các bài tập Hóa 9. Vậy sau đây là toàn bộ Công thức Hóa học lớp 9, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Chương 1. Các loại hợp chất vô cơ

Dạng bài toán CO2/SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Oxit axit thường sử dụng là CO2 và SO2. Dung dịch kiềm thường được sử udngj:

Nhóm 1: NaOH, KOH (kim loại hóa trị I)

Nhóm 2: Ca(OH)2, Ba(OH)2 (kim loại hóa trị II)

Phương pháp giải

1. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch NaOH, KOH

Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)

Đặt T = nNaOH/nCO2

Nếu T = 2: chỉ tạo muối Na2CO3

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối NaHCO3

Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

2. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2

Do ta không biết sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ T:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nCa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3

Nếu T = 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2

Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ. Biết rằng 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) tác dụng vừa đủ vơi 400ml NaOH tạo thành muối trung hòa.

a) Tính khối lượng muối thu được

b) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng

Hướng dẫn giải chi tiết

Sản phẩm tạo thành muối trung hòa → là Na2CO3

Phương trình hóa học của phản ứng:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

0,2→ 0,4 → 0,2

Số mol CO2: nCO2 = 0,2 mol

a) Khối lượng Na2CO3 tạo thành: mNa2CO3 = 0,2.106 = 21,2 gam

b) Nồng độ mol dung dịch NaOH đã dùng: CMNaOH = 0,4/0,4 = 1 M

Chương 2. Kim loại

1. Phương pháp tăng giảm khối lượng

A + B2(SO4)n → A2(SO4)m + B

Trường hợp 1: mA (tan) < mB (bám)

m B (bám) – m A (tan) = m kim loại tăng

Trường hợp 2: mA (tan) > mB (bám)

m A (tan) – m B (bám) = m kim loại giảm

2. Bảo toàn khối lượng

∑m các chất tham gia = ∑ m chất tạo thành

m thanh kim loại + mdung dịch = m’ thanh kim loại + m’ dung dịch

Phản ứng nhiệt nhôm:

nH2 = nFe + (3/2).nAl

nH2 = nFe + (3/2).nAl

Chương 3. Phi kim

Trong các phản ứng của C, CO, H2 thì số mol CO= nCO2, nC= nCO2, nH2= nH2O.

m bình tăng = mhấp thụ

m dd tăng = m hấp thụ – m kết tủa

m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụ

Chương 4. Hiđrocacbon

1. Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Bước 1: Tìm phân tửu khối của hợp chất hữu cơ

Phân tử khối của hợp chấy hữu cơ có thể được tính theo các cách sau:

Dựa vào khối lượng mol hợp chất hữu cơ: M = 12x + y + 16z (g/mol)

Dựa vào công thức liên hệ giữa khối lượng và số mol: M = m/n

Dựa vào tỉ khối (Áp dụng với các chất khí): dA/B = MA/MB; dA/kk = MA/Mkk =MA/29

Bước 2: Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Dựa vào phần trăm khối lượng của các nguyên tố: %mC/12 = %mH/1 = %mO/16

Dựa vào công thức đơn giản nhất: Kí hiệu công thức phân tử (CTPT), công thức đơn giản nhất = CTĐGN

CTPT = (CTĐGN)n

2. Tìm công thức phân tử bằng phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ

Bước 1: Lập công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ: CxHyOz

Bước 2: Chuyển đổi các đại lượng đầu bài cho thành số mol.

Bước 3: Viết phương trình tổng quát của phản ứng cháy:

C_xH_yO_z + (x + fracy4 - fracz2)O_2 to xCO_2 + fracy2H_2O

Bước 4: Thiết lập tỉ lệ số mol các nguyên tố trong công thức

Tìm khối lượng mỗi nguyên tố

left\begin{arrayl
{m_{C_xH_yO_z}} = m_C + m_H + m_O\
m_C = {n_{CO_2}}.12;m_H = 2{n_{H_2O}};m_O = m_{CxHyOz} - m_C - m_H
endarray right.

TH1: mCxHyOz = mC + mH => mO = 0, trong côn thức phân tửu chỉ có C và H (hidrocabon)

TH2: mO > 0, trong công thức phân tử có cả C, H, O

Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố, thiết lập tỉ lệ số mol

x:y:z = n_C:n_H:n_O = fracm_C{12}:fracm_H1:fracm_O{16}

Bước 5: Biện luận CTPT của hợp chất hữu cơ: M = (CxHyOz)n => n, M

Chương 5. Dẫn xuất của hidrocacbon – Polime

1. Độ rượu

Khái niệm: Độ rượu được định nghĩa là số mol etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

Công thức tính độ rượu:

Độ rượu = fracVancoletylicVrươu.100 (1)

Như ta biết: tỉ khối cảu ancol etylic (d1 = 0,8g/cm3), tỉ khối của nước (d2 = 1g/cm3)

Biến đổi (1) về độ rượu ta có:

Độ rượu = fracV ancol etylicV rượu .100 = V ancol etylic ;(V ancol etylic + VH2O) .100

2. Công thức tính khối lượng riêng

D = m/V (g/ml)

Một số công thức khác cần nắm

1. Công thức tính phần trăm khối lượng hóa học

Khi biết công thức của hợp chất đã cho học sinh có thể tính thành phần phần trăm dựa vào khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất đó với những bước sau:

Bước 1: Tính khối lượng mol của hợp chất AxBy:

Bước 2: Tính số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có chứa trong 1 mol hợp chất AxBy. 1 mol phân tử AxBy có: x mol nguyên tử A và y mol nguyên tử B.

– Tính khối lượng các nguyên tố chứa trong 1 mol hợp chất AxBy.

mA = x.MA

mB = y.MB

– Thực hiện tính phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố theo công thức:

beginarrayl
% m_A = frac{m_A}{{m_{{A_xB_y}}}} times 100% \
% m_B = frac{m_B}{{m_{{A_xB_y}}}} times 100% 
endarray

Hoặc %mB = 100% – %mA

Hoặc %mB = 100% – %mA

Lưu ý: Công thức trên có thể mở rộng cho các hợp chất có 3,4,… nguyên tố.

Ví dụ 1: Tính thành phần % về khối lượng của nguyên tố Al trong nhôm oxit Al2O3

Gợi ý đáp án

Ta có: Al = 27 => MAl = 27 g

Al2O3 = 2.27 + 3.16 = 102 => MAl 2 O 3 = 102 g

%mAl = 2.27/102.100% = 52,94%

Ta có tể tính luôn được % khối lượng của oxi có trong

Al2O3 = 100% – 52,94% = 47,06%

Ví dụ 2: Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất KNO3

Gợi ý đáp án:

Khối lượng mol của hợp chất: MKNO3 = 39 + 14 + 16.3 = 101 gam/mol

Trong 1 mol KNO3 có: 1 mol nguyên tử K; 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử O

Thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố là:

%mK = 39.100%/101 = 36,8%

%mN = 14.100%/101= 13,8%

%mO = 16.3.100%/101= 47,6% hoặc %mO = 100% – (36,8% + 13,8%) = 47,6%

2. Tính tỉ số khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất

Từ công thức hóa học đã cho AxBy ta có thể lập được tỉ số khối lượng của các nguyên tố:

mA : mB = x.MA : y.MB

Ví dụ: Xác định tỉ số khối lượng của các nguyên tố cacbon và hidro trong khí C2H4

Gợi ý đáp án

Ta có: C = 12.2 = 24 gam

H = 4.1 = 4

Trong 1 mol C2H4 có 2 nguyên tử C, 4 nguyên tử H

mC : mH = 2.12 : 4.1 = 24 : 4 = 6: 1

Lưu ý: Nếu đã biết thành phần % về khối lượng của các nguyên tố thì lập tỉ số theo tỉ lệ thành phần % nà, ví dụ như: Fe2O3 ở trên ta được %mFe = 70% và %mO = 30%. Khi đó mFe : mO = 7:3

3. Tính khối lượng của nguyên tố có trong một lượng chất đã biết

Nếu có m là khối lượng của một hợp chất đã biết có CTHH là AxBy ta có thể tính mA là khối lượng của nguyên tố A theo công thức sau:

m_A=fracx.M_AM_{A_xB_y}.m

Ví dụ: Tính khối lượng của nguyên tố có trong 8 g muối đồng sunfat CuSO4

Gợi ý đáp án

Ta có: CuSO4 = 64 + 32 + 64 = 160 => MCuSO 4 = 160 g

m_O=frac4.16160.8g=3,2 g

4. Công thức tính thành phần phần trăm khối lượng

Cách 1.

+ Tìm khối lượng mol của hợp chất

+ Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất rồi quy về khối lượng

+ Tìm thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất

Cách 2. Xét công thức hóa học: AxByCz

% A = frac{x.{M_A}}{{M_{hc}}}.100% ; % B = frac{y.{M_B}}{{M_{hc}}}.100% ; % C = frac{z.{M_C}}{{M_{hc}}}.100%

Hoặc %C = 100% – (%A + %B)

Ví dụ: Photphat tự nhiên là phân lân chưa qua chế biến hóa học, thành phần chính là canxi photphat có công thức hóa học là Ca3(PO4)2

Gợi ý đáp án

Bước 1: Xác định khối lượng mol của hợp chất.

MCa 3 (PO 4 ) 2 = 40.3 + 31.2 + 16.4.2 = 310 g/mol

Bước 2: Xác định số mol nguyên tử của mỗi nguyên tó trong 1 mol hợp chất

Trong 1 mol Ca3(PO4)2 có: 3 mol nguyên tử Ca, 2 mol nguyên tử P và 8 mol nguyên tử O

Bước 3: Tính thành phần % của mỗi nguyên tố.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9

Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
cách Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
hướng dẫn Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9
Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 miễn phí

Scores: 4.2 (132 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn