Top 18+ Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử Bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khử SGK Hóa 10

Bạn đang tìm kiếm về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử Bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khử SGK Hóa 10

Đề bài: Viết tường trình bài thực hành số 1 (trang 92 sgk Hóa 10)

Lời giải:

Báo cáo Bài thực hành số 1 SGK Hóa 10

1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit.

Hiện tượng: Có bọt khí nổi lên

Giải thích: Vì Zn đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học nên có thể đẩy được H ra khỏi dung dịch axit của nó → có khí H2 thoát ra.

Phương trình phản ứng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Vai trò: Trong phản ứng trên Zn là chất khử, H là chất oxi hóa.

2. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối.

Hiện tượng: Đinh sắt có 1 lớp màu đỏ bám vào, màu xanh của CuSO4 bị mất đi

Giải thích: Vì Fe đứng trước Cu trong dãy hoạt động hoá học nên có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối → lớp Cu màu đỏ bám vào đinh sắt.

Phương trình phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Vai trò: Fe là chất khử, Cu là chất oxi hóa

3. Phản ứng oxi hóa – khử trong môi trường axit

Hiện tượng: Màu thuốc tím nhạt dần → hết màu

Giải thích: Vì trong môi trường axit FeSO4 là chất khử đã oxi hoá Mn từ Mn7+ xuống Mn2+

Phương trình phản ứng: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Vai trò: Fe là chất khử, Mn là chất oxi hóa.

————

Xem thêm các bài tập chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử và hướng dẫn giải Hóa lớp 10 tại doctailieu.com

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333
Lượt xem: 53335333

2. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ VNExpress

VNExpress
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử rồi nhỉ? Bài viết Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

3. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

4. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

5. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử rồi nhỉ? Bài viết Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

6. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

7. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

8. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ soha.vn

soha.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử rồi nhỉ? Bài viết Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

9. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

10. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

11. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử rồi nhỉ? Bài viết Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

12. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

13. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ vov.vn

vov.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

14. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử rồi nhỉ? Bài viết Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

15. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

16. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

17. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử rồi nhỉ? Bài viết Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

18. Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử từ facebook.com

facebook.com
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

Câu hỏi về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
cách Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
hướng dẫn Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử
Bài Thực Hành Số 1 Phản Ứng Ôxi Hóa Khử miễn phí

Scores: 4.7 (187 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn