Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2023 Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2023 Mức lương của cán bộ cấp xã mới nhất

Bạn đang tìm kiếm về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 hữu ích với bạn.

1. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 Mức lương của cán bộ cấp xã mới nhất

Năm 2022, Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện vào mức lương cơ sở theo Nghị quyết 34/2021/QH15. 

holder

Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quốc hội đã quyêt nghị về lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, với việc lùi thời điểm cải cách tiền lương thì lương cán bộ, công chức cấp xã sẽ tiếp tục thực hiện theo mức lương cơ sở. Ngoài ra, Quốc hội cũng như Chính phủ không ban hành quy định mới về mức lương cơ sở, vì vậy năm 2022 tiếp tục thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Như vậy, bảng lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 gồm:

  • Bảng lương Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Bảng lương Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.

1. Cán bộ xã, công chức cấp xã là ai?

Theo Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức, cán bộ xã, phường, thị trấn, công chức xã được quy định như sau:

Cán bộ xã là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội.

2. Lương cán bộ xã, công chức xã năm 2022

Theo Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội sẽ chưa thực hiện vào năm 2022.

Chín vì vậy, lương cán bộ, công chức cấp xã sẽ tiếp tục thực hiện theo mức lương cơ sở. Theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở năm 2022 là 1.490.000 đồng/tháng.

Bảng lương cán bộ xã năm 2022 và bảng lương công chức xã năm 2022 gồm:

Bảng lương 1: Bảng lương cán bộ xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. (Đơn vị: đồng)

STT Chức vụ Bậc 1 Bậc 2
Hệ số
lương
Mức lương
năm 2021
Hệ số
lương
Mức lương
năm 2021
1 Bí thư đảng ủy 2,35 3.501.500,00 2,85 4.246.500
2 – Phó Bí thư đảng ủy 2,15 3.203.500,00 2,65 3.948.500
– Chủ tịch Hội đồng nhân dân 3.203.500,00 3.948.500
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân 3.203.500,00 3.948.500
3 – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 1,95 2.905.500,00 2,45 3.650.500
– Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2.905.500,00 3.650.500
– Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2.905.500,00 3.650.500
4 – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1,75 2.607.500,00 2,25 3.352.500
– Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 2.607.500,00 3.352.500
– Chủ tịch Hội Nông dân 2.607.500,00 3.352.500
– Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 2.607.500,00 3.352.500

Bảng lương 2: Bảng lương cán bộ xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên. (Đơn vị: đồng)

Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại Bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204.

holder

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888
Lượt xem: 48884888

2. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ VNExpress

VNExpress
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 rồi nhỉ? Bài viết Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

3. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

4. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

5. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 rồi nhỉ? Bài viết Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

6. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

7. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

8. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ soha.vn

soha.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 rồi nhỉ? Bài viết Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

9. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

10. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

11. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 rồi nhỉ? Bài viết Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

12. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

13. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ vov.vn

vov.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

14. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ afamily.vn

afamily.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 rồi nhỉ? Bài viết Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

15. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

16. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

17. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ coccoc.com

coccoc.com
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 rồi nhỉ? Bài viết Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

18. Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 từ facebook.com

facebook.com
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

Câu hỏi về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021

Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
cách Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
hướng dẫn Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021
Bảng Lương Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Năm 2021 miễn phí

Scores: 4.1 (106 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn