Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn Báo cáo tổng kết thư viện trường học năm 2023 Mẫu báo cáo tổng kết thư viện trường học mới nhất

Bạn đang tìm hiểu về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn hữu ích với bạn.

1. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn Báo cáo tổng kết thư viện trường học năm 2022 Mẫu báo cáo tổng kết thư viện trường học mới nhất

Báo cáo tổng kết thư viện trường học là biểu mẫu được lập ra để báo cáo về các hoạt động của thư viện trong năm học vừa qua. Mẫu báo cáo này thường được sử dụng vào cuối mỗi năm học.

Nội dung trong mẫu báo cáo tổng kết thư viện trường học bao gồm các thông tin cơ bản như: thực trạng thư viện, kết quả hoạt động, cơ sở vật chất, kỹ thuật nghiệp vụ. Đồng thời trình bày ưu, nhược điểm và phương hướng hoạt động trong năm học tiếp theo. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

Báo cáo tổng kết hoạt động thư viện – Mẫu 1

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN…………….
TRƯỜNG TH………

Số:…./BC.THVVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…… tháng…. năm…….

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 20…. – 20….

Căn cứ Kế hoạch số: ……/KHTV-THCS ngày … tháng … năm 20…. về Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 20….-20….. Trường THCS …….. báo cáo tổng kết hoạt động thư viện năm học 20….-20…. như sau:

I. THỰC TRẠNG THƯ VIỆN

1.Thuận lợi.

– Thư viện có phòng riêng, rộng, thoáng để trưng bày và hoạt động.

– Các trang thiết bị bên trong của thư viện khá đầy đủ, đảm bảo khâu bảo quản và hoạt động.

– Có trang thư viện điện tử thcs-baclenh-laocai.violet.vn với nhiều chuyên mục phong phú.

– BGH, GV và HS quan tâm, tích cực ủng hộ, giúp đỡ cho thư viện – thiết bị về kinh phí và hoạt động.

2. Khó khăn.

– Số lượng đầu sách còn hạn chế

– Một số học sinh chưa có ý thức cao khi tham gia đọc sách.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Cơ sở vật chất thư viện

* Phòng thư viện:

– Thư viện trường khang trang, rộng, thoáng, ở vị trí thuận lợi cho bạn đọc đến thư viện.

– Diện tích phòng thư viện đạt yêu cầu, đủ điều kiện cho thư viện hoạt động.

– Thư viện có tổng diện tích 130 m2 cả ngoài trời.

* Tổng số tài liệu trong thư viện

Tổng số: 4098 bản. Trong đó:

– Sách giáo khoa: 613 bản. Đảm bảo 100% giáo viên có đủ sách giáo khoa để giảng dạy. Lưu lại thư viện 5 bản/ tên sách (nhưng không đồng bộ). Duy trì tủ sách giáo khoa dùng chung cho học sinh mượn đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa học tập.

– Sách nghiệp vụ: 589 bản. Đảm bảo sách nghiệp vụ của giáo viên trực tiếp giảng dạy đủ mỗi người 1 bản và lưu lại ở thư viện 3 bản (nhưng không đồng bộ).

– Sách tham khảo: 1436 bản.

– Sách thiếu nhi: 1460 bản.

– Có các loại báo, tạp chí

* Trang thiết bị chuyên dùng:

– Máy vi tính kết nối internet: 25 bộ; Máy in: 1 chiếc

– Tủ đựng hồ sơ thư viện: 01; Giá chuyên dùng để đựng sách: 7 chiếc

– Tủ trưng bày sách: 01; Bàn làm việc của cán bộ thư viện: 01

– Có đủ bàn ghế phòng đọc: 18 bộ; 54 chỗ ngồi; bàn di động 5 bàn với 25 chỗ ngồi, ánh sáng, quạt điện cho phòng đọc.

Trong năm học 20….-20…., thư viện thường xuyên tiến hành dọn dẹp, sắp xếp kho thư viện – thiết bị sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.

2. Phát triển sách, báo, tạp chí:

– Số lượng sách bổ sung có gia tăng về số lượng cũng như giá trị so với cùng kỳ năm trước.

– Sách bổ sung có nội dung phù hợp với yêu cầu giảng dạy, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của giáo viên.

3. Về kỹ thuật nghiệp vụ:

– Sách mới bổ sung được xử lý kỹ thuật đúng nghiệp vụ và kịp thời đưa ra phục vụ bạn đọc.

– Tất cả tài liệu có trong thư viện đều được xử lý kỹ thuật đúng nghiệp vụ thư viện và được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, khoa học, phục vụ có hiệu quả nhu cầu đọc của bạn đọc thư viện.

– Thư viện có đầy đủ các bảng biểu, nhiều khẩu hiệu thư viện để duy trì hoạt động thư viện có hiệu quả cao.

4. Về tổ chức – hoạt động:

– Cử đ/c Phó hiệu trưởng trực tiếp lãnh đạo công tác thư viện.

– Đã thành lập được đội ngũ cộng tác viên thư viện trong giáo viên và học sinh từ đầu năm học.

– Xây dựng được kế hoạch phối hợp các tổ chức, cá nhân trong trường với thư viện.

– Giáo viên và học sinh thường xuyên đến thư viện đọc, mượn sách.

– Hoạt động của thư viện phù hợp với công tác của giáo viên và tâm sinh lý của học sinh, các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

– Tổ chức thường xuyên việc cho đọc, mượn sách, tài liệu thư viện.

– Tổ chức được các hình thức hoạt động thư viện như tuyên truyền giới thiệu sách, trưng bày triển lãm sách: Trong năm học tổ chức được 8 lần giới thiệu sách, chủ yếu là giới thiệu trong giờ chào cờ đầu tuần và đăng trên website của nhà trường.

– Thư viện có lịch hoạt động cụ thể trong tuần và thực tế có hoạt động theo lịch.

– Trong năm học thư viện xây dựng được 2 bản thư mục sách phục vụ bạn đọc.

– Số lượt bạn đọc vào thư viện tăng hơn so với cùng kì năm học trước

– Tổ chức ngày hội sách thành công với nhiều hoạt động phong phú như thi xếp sách nghệ thuật, thi kể chuyện Bác Hồ, các hoạt động được đông đảo bạn đọc hưởng ứng nhiệt tình.

5. Về quản lý.

– BGH rất quan tâm, chỉ đạo các hoạt động của thư viện nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

– Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách để thư viện hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

– Sách, báo, tài liệu thư viện được bảo quản tốt, sử dụng thường xuyên, có hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1.Ưu điểm.

– Ban giám hiệu quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Có sự giúp đỡ, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong trường.

– Cán bộ thư viện nhiệt tình, tích cực trong công tác thư viện.

– CSVC dành cho thư viện – thiết bị ngày càng khang trang, chắc chắn.

– Sách, báo, tài liệu thư viện và đồ dùng thiết bị dạy học được bổ sung có gia tăng về số lượng và chất lượng.

– Chất lượng phần trang trí, trưng bày trong TV-TB có tiến bộ hơn.

2. Nhược điểm.

– Hồ sơ sổ sách thống kê hàng ngày chưa được sạch sẽ.

– Chưa vận động được tối đa học sinh tham gia đọc sách, vì ảnh hưởng của mạng internet.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 20…. – 20……

– Lập ké hoạch bổ sung sách báo tài liệu cho thư viện

– Cập nhật thường xuyên, kịp thời các loại sổ sách quản lý thư viện.

– Tiếp tục phục vụ bạn đọc, nhắc nhở giáo viên thường xuyên đến thư viện sử dụng tài liệu hơn nữa.

– Thường xuyên vệ sinh kho thư viện và thư viện ngoài trời.

– Thực hiện tuyên truyền giới thiệu sách hàng tháng để thu hút bạn đọc đến thư viện đông đảo hơn nữa.

– Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức, cá nhân trong trường để hoạt động thư viện có hiệu quả.

Trên đây là những hoạt động của thư viện đã đạt được trong năm học 20…. – 20…. và phương hướng năm học 20…. – 20……

………., ngày…tháng…năm…

TỎ TRƯỞNG TỔ THƯ VIỆN
Hiệu trưởng

NGƯỜI LÀM BÁO CÁO

Báo cáo tổng kết thư viện trường học – Mẫu 2

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN…………….
TRƯỜNG TH………

Số:…./BC.THVVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…… tháng…. năm…….

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC 
Năm học…………..

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

1. Đặc điểm, tình hình

+ Tình hình nhân sự:

 • Tổng số CB-GV-CNV: 47
 • Ban giám hiệu: 3
 • Giáo viên đứng lớp: 21
 • Giáo viên bộ môn: 9 (trong đó có 4 GV thỉnh giảng)

+ Các số liệu liên quan (lớp, học sinh, giáo viên,…):

KHỐI LỚP SỐ LỚP SỐ HỌC SINH SỐ GIÁO VIÊN GHI CHÚ
1 5 254 5 Và 5 GV BM:-1 GV Thể dục-1 GV Vi tính-1 GV Anh văn-1 GV Hát nhạc-1 GV Mỹ thuật
2 4 216 4
3 4 192 4
4 4 179 4
5 4 205 4
CỘNG 21 1046 21

Thuận lợi và khó khăn:

Địa điểm trường thuộc vùng sâu, cách xa Phòng giáo dục, đa số học sinh thuộc diện nghèo, gia đình chính sách.

Thuận lợi:

 • Phòng Thư viện được đặt tại lầu 1 của trường có máy vi tính có nối mạng để nắm bắt kịp thời các thông tin của PGD gửi về và truy cập các dữ liệu để phục vụ giảng dạy.
 • Được sự quan tâm của BGH trong việc bổ sung các sách, tài liệu từng học kì và sự ủng hộ tích cực của tất cả giáo viên ,công nhân viên và học sinh trong tất cả các hoạt động Thư viện.
 • Chuyên trách Thư viện tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thư viện.

Khó khăn:

 • Tài liệu còn nhiều hạn chế, đa phần là tài liệu cũ nên không đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

2. Những việc chính đã thực hiện về công tác Thư viện cả năm

 • Thực hiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện năm học……
 • Thành lập tổ cộng tác viên Thư viện năm học….. nhằm hỗ trợ công tác thư viện, đáp ứng nhu cầu đọc sách vào giờ chơi của HS
 • Kiểm tra tình hình sách giáo khoa của học sinh 2 lần/năm: Về tình hình đủ, thiếu và việc bảo quản sách vở của tất cả học sinh từ Khối 1 đến Khối 5: Chuyên trách thư viện kịp thời hỗ trợ sách GK cho các em còn thiếu hoặc rách, mất. Và động viên các em chưa bao bìa dán nhãn đầy đủ. Kết quả 100% học sinh có đầy đủ sách giáo khoa để học tập.
 • Bổ sung các sách, báo tài liệu phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh.
 • Bổ sung đầy đủ các sách pháp luật do PGD cung cấp.
 • Phục vụ việc mượn sách, tài liệu phục vụ GV và HS. Vận động tất cả GV và CNV đọc sách báo cập nhật thông tin kịp thời.
 • Đón đoàn kiểm tra của PGD vào ngày…..
 • Thường xuyên giới thiệu sách bằng văn bản: 7 lần
 • Phối hợp với GV tổ chuyên môn thực hiện việc biên soạn Thư mục phục vụ giảng dạy: 2 thư mục: 1 thư mục “Chuyên đề toán học” (35 tác phẩm ); 1 thư mục chuyên để văn học (34 tác phẩm).
 • Giới thiệu, trưng bày sách: 1 lần / 1 tháng: 7 lần
 • Sưu tập tài liệu phục vụ dạy và học: 3 tư liệu (1 tư liệu về hình ảnh, 1 tư liệu về các tài liệu phục vụ giảng dạy môn Toán, 1 Tư liệu về Biển đảo)
 • Phối hợp với TPT, 2 PHT tổ chức các hội thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Thi vẽ tranh, thi kể chuyện sách.
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp thường kỳ.
 • Thu hồi sách, truyện đọc của GV và HS.
 • Thông báo và phát hành sách cho năm học…..
 • Thực hiện các mẫu Báo cáo, mẫu Kiểm kê, mẫu thanh lý theo yêu cầu của PGD và nộp đúng thời gian quy định.
 • Tiếp tục cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu Vemis thư viện.

3. Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ Thư viện:

– Đại học

4. Đơn vị và cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong công tác Thư viện đề nghị khen thưởng:

– Thư viện tiên tiến năm học……..

5. Những kiến nghị và đề xuất:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………., ngày…tháng…năm…

Tổ trưởng tổ thư viện
Hiệu trưởng

Người làm báo cáo

Báo cáo tổng kết thư viện trường học – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Báo cáo
Tổng kết thư viện trường học năm học ………..

I – Đặc điểm tình hình:

Năm học ………………. đơn vị trường ……………………. được biên chế …….. đ/c cán bộ giáo viên, công nhân viên.

Trường có tổng số ………… học sinh được biên chế thành …. lớp, khối ..: … lớp, khối ..:…. lớp, khối ..:…. lớp, khối ..:….lớp, khối ..:…. lớp

1- Thuận lợi:

– Nhà trường sắp xếp một phòng đủ diện tích vừa làm kho sách vừa làm phòng đọc cho học sinh. Tổng diện tích ….m²,…. m² dùng làm kho, còn lại…. m² dùng làm phòng đọc cho học sinh.

– Ban giám hiệu nhà trường quan tâm đến công tác thư viện trường học và coi kho sách của thư viện là một yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

– Đội ngũ giáo viên của trường được đào tạo chuẩn hoá và trên chuẩn, đa số giáo viên trẻ, khoẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, ham học hỏi, thích đọc sách báo.

– Trường đã có thư viện được công nhận đạt chuẩn năm học ……………..

– Trường đầu tư kinh phí mua sách tham khảo, sách nâng cao phục vụ cho việc hoạt động giảng dạy và học, đặc biệt là đối với các khối lớp.

– Học sinh có ý thức học tập tốt, ham học, ham hiểu biết thường xuyên đến thư viện để mượn sách, truyện đọc nhằm tích luỹ kiến thức mở rộng, hiểu biết.

2 – Khó khăn:

* Về cơ sở vật chất: Mới đạt là thư viện chuẩn cần phấn đấu thư viện tiên tiến, phải đầu tư thêm tủ, giá đựng sách để trưng bày.

Cần đầu tư thêm sách tham khảo, truyện đọc cho học sinh, vì vậy nhà trường cần có kế hoạch đầu tư kinh phí để mua bổ sung.

Nhu cầu tiềm năng của giáo viên và học sinh thì đa dạng và phong phú việc định hướng nhu cầu tiềm năng và đáp ứng đủ cho các em học sinh cần sự quan tâm của cả gia đình, nhà trường và xã hội.

II – Kết quả đạt được

1 – Cơ sở vật chất.

– Hiện nay kho sách nhà trường nhìn chung đã phục vụ đủ cho nhu cầu đọc sách và nghiên cứu của giáo viên.

– Tuy nhiên số lượng sách tham khảo chủ yếu là sách chuyên môn nâng cao. Đề nghị nhà trường bổ sung thêm sách bổ trợ kiến thức xã hội, tâm lý thanh thiếu nhi như: về truyện tranh, truyện cổ tích phát huy khả năng đọc hiểu của các em.

– Cần bổ sung thêm kho sách đạo đức để giúp các em có điều kiện mượn đọc nhiều và phục vụ đọc theo chủ đề được phong phú, đa dạng, hấp dẫn, đầy đủ và hiệu quả cao.

2 – Về nề nếp hoạt động.

– Học sinh nhìn chung có nề nếp trong việc đọc và mượn trả sách .

– Tổ chức kể chuyện sách theo chuyên đề ,dưới cờ và đợt thi đua của nhà trường nghiêm túc, đầy đủ.

– Học sinh là bạn đọc tiền năng có ý thức cao về tự học và đọc sách chuyên cần.

– Giáo viên ngoài đọc sách chuyên môn, một số còn rất thích tìm kiếm thông tin trên báo, tạp chí.

III – Đánh giá hoạt động tổ nghiệp vụ thư viện

– Để phát huy được vai trò quan trọng của thư viện trường học, người làm thư viện phải luôn có tư tưởng tiên tiến, hết lòng vì học sinh, luôn suy nghĩ và hành động phục vụ con em nhân dân theo mục đích phương châm, đường lối giáo dục tư tưởng.

Tổ nghiệp vụ thư viện được thành lập vì yêu cầu của công việc và sự liên kết chặt chẽ giữa giáo viên và học sinh để đẩy mạnh chất lượng dạy và học. Có như vậy mới thực hiện được nhiệm vụ cùng cán bộ thư viện làm những việc sau:

1 – Làm tốt các khâu tổ chức kỹ thuật, xây dựng thư viện hoàn chỉnh tổ chức theo đúng nghiệp vụ thư viện, có sổ sách quản lý chặt chẽ nhất là việc bổ sung sách báo, xây dựng mục lục, biên soạn thư mục để phục vụ yêu cầu giảng dạy học tập của giáo viên và học sinh. Người làm thư viện phải cần cù, kiên nhẫn, chịu khó, hiểu rõ mục tiêu đào tạo và chương trình học tập của trường.

2 – Tham mưu với lãnh đạo nhà trường đề xuất những ý kiến xây dựng và kiện toàn thư viện, vận động giáo viên và học sinh đọc làm theo sách, chủ động phát động học sinh, giáo viên đọc sách nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, phục vụ các đợt học tập chính trị bồi dưỡng là. Tìm hiểu nhu cầu của giáo viên và học sinh, giúp họ chọn sách và đọc sách có hệ thống, biết cách tra cứu và sử dụng thư mục sách nhằm sử dụng triệt để kho sách nhất là sách nghiệp vụ và sách tham khảo.

3 – Phối hợp với Hội đồng giáo viên thành lập mạng lưới giới thiệu, tuyên truyền sách, báo trong giáo viên và học sinh dưới mọi hình thức như:

Tổ chức triển lãm, trình bày sách phục vụ giảng dạy và học tập, theo dõi giúp đỡ học sinh đọc sách, tìm đọc những cuốn sách phù hợp bổ ích. Hướng dẫn học sinh làm quen với thư viện, có thói quen đọc sách và có phương pháp đọc khoa học cho kết quả cao.

4 – Hướng dẫn, vận động bạn đọc giữ gìn sách báo, bảo vệ và xây dựng thư viện. Đóng góp sách báo cũ, bọc dán phục chế sách, sửa chữa bàn ghế, tủ thư viện. Tổ chức tốt việc cho mượn sách tham khảo, sách giáo khoa,

Để làm tốt những nhiệm vụ trên người làm thư viện phải thường xuyên học tập chính trị, quan điểm giáo dục, mục tiêu đào tạo của nhà trường, có phương pháp xây dựng, tổ chức hoạt động thư viện đạt kết quả tốt, có nhiệt tình tâm huyết và lòng yêu nghề tha thiết, có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức trong sạch, toàn tâm, toàn ý với công việc của mình. Có nhận thức đúng đắn về vai trò tầm quan trọng của công tác thư viện, phấn đấu không ngừng để nâng cao trình độ nghiệp vụ toàn diện.

Từ những nhiệm vụ trên trường ……………. đã thành lập tổ thư viện từ đầu năm và đã hoạt động có hiệu quả. Học sinh ham đọc sách và học tập có tiến bộ, nhất là thư viện đã ưu tiên cho các em ôn thi học sinh giỏi có cơ hội mượn sách và đọc sách, có giá trị phục vụ nhiệm vụ học tập của mình. Tóm lại, tổ nghiệp vụ thư viện đã và đang phát huy vai trò tích cực của mình trong việc học và tuyên truyền sách của nhà trường.

5 – Tổ chức hoạt động.

– Nói chung hoạt động đúng theo kế hoạch thư viện đã đặt ra.

– Tổ chức việc mượn, đọc đúng quy chế.

– Thu hút đông đảo giáo viên và học sinh sử dụng sách.

– Có kế hoạch xây dựng và phát triển thư viện, có lịch hoạt động cụ thể.

– Tham khảo học hỏi trường bạn

– Đề nghị Ban giám hiệu bổ sung về sách và cơ sở vật chất cho thư viện, sửa bàn ghế hỏng, mua thêm khoá tủ, mua băng dính để tu bổ sách.)

6 – Về quản lý thư viện.

– Có lãnh đạo phụ trách và có kế hoạch riêng về công tác thư viện.

– Tài sản của thư viện được kiểm kê, kiểm tra theo định kỳ.

– Hoàn thành nhiệm vụ

IV – Phương hướng năm sau

– Cần tập trung thời gian để xử lý nghiệp vụ sách báo được tốt hơn như làm thư mục sách.

– Kiểm tra, sắp xếp, xử lý kỹ thuật thư viện để phục vụ bạn đọc được nhanh chóng kịp thời, hiệu quả.

– Đúc rút kinh nghiệm, nâng cao khâu quản lý và tổ chức để hoạt động đạt kết quả cao vào những năm sau.

– Tận dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, làm tốt công tác xã hội thư viện, huy động nguồn kinh phí đầu tư cho thư viện.

– Kết hợp với các bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng vốn tài liệu.

– Làm tốt các khâu từ bổ xung, xử lý nghiệp vụ đến phục vụ bạn đọc.

Trên đây là những báo cáo cụ thể về công tác thư viện trường học.

Tôi xin báo cáo với các cấp lãnh đạo đề nghị lãnh đạo trường quan tâm hơn nữa tới công tác thư viện nhất là khâu bổ sung để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong những năm tới.

………., ngày…tháng…năm…

Tổ trưởng tổ thư viện
Hiệu trưởng

Người làm báo cáo

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666
Lượt xem: 26662666

2. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ VNExpress

VNExpress
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

3. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

4. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

5. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

6. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ tienphong.vn

tienphong.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

7. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

8. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ soha.vn

soha.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

9. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

10. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ kenh14.vn

kenh14.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

11. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ zingnews.vn

zingnews.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

12. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

13. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ vov.vn

vov.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

14. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ afamily.vn

afamily.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

15. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

16. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

17. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ coccoc.com

coccoc.com
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

18. Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn từ facebook.com

facebook.com
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

Câu hỏi về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn

Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
cách Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
hướng dẫn Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn
Báo Cáo 5 Tiêu Chuẩn Thư Viện Đạt Chuẩn miễn phí

Scores: 4.8 (183 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn