Top 18+ Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 Mẫu báo cáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Báo cáo cá nhân về học tập tấm gương Hồ Chí Minh năm 2017

Bạn đang tìm kiếm về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 Mẫu báo cáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Báo cáo cá nhân về học tập tấm gương Hồ Chí Minh năm 2017

Sau quá trình học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Đảng viên phải báo cáo lại những việc mình đã làm được, chưa làm được, rút ra kinh nghiệm của bản thân theo như bản đăng ký trước đây:

Mẫu báo cáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2017

ĐẢNG BỘ …………….

CHI BỘ …………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO
Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

– Họ và tên: ………………………., sinh ngày …………………..

– Ngày vào Đảng: ………………… , chính thức:………………….

– Chức vụ Đảng: ……………. …… , chính quyền: ………………

– Đơn vị công tác: ………………………………………………….……

– Sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………..

Qua học tập các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tự liên hệ và báo cáo lại những nội dung cụ thể như sau:

I. Những việc đã làm được:

1. Về nêu cao tinh thần trách nhiệm:

* Đối với công việc:

– Có tinh thần trách nhiệm cao việc nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thường xuyên biểu hiện thái độ đấu tranh bảo vệ Đảng giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng.

– Chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định, nôi quy của ngành và của đơn vị và mọi công việc được giao.

– Tận tâm, tận lực trong sự nghiệp giáo dục.

– Phấn đấu rèn luyện, trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao tay nghề.

– Tích cực tham gia các hoạt động, tác nghiệp trên tinh thần cầu thị, đoàn kết trong tập thể.

– Gương mẫu trong thực hiện giờ giấc kỷ luật lao động, trong giảng dạy; tác phong làm việc nhanh nhẹn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách kịp thời.

– Sắp xếp, sử dụng quỹ thời gian hợp lý trong thực hiện công việc, tránh lãng phí thời gian vô ích.

* Đối với học sinh:

– Đánh giá học sinh chính xác, trung thực mang lại công bằng và thúc đẩy học sinh học tập tiến bộ.

– Thường xuyên quan tâm, tìm hiểu, giúp đỡ học sinh trong học tập cũng như trong sinh hoạt khác.

– Giáo dục học sinh thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng…

2. Phong cách gương mẫu:

– Luôn giữ tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Trung thực, thẳng thắn, dân chủ, thống nhất nội bộ cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

– Hòa nhã với đồng nghiệp với phụ huynh và học sinh.

– Thực hành tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi.

– Luôn cố gắng thực hiện bằng hành động trước học sinh và mọi người những nội dung mà bản thân đã đề ra, để làm tấm gương cho học sinh noi theo.

II. Những việc chưa làm được (hạn chế):

– Trong công việc chưa mạnh dạn sáng tạo, tìm tòi những cái hay, cái mới để nâng cao chất lượng cho tổ khối.

– Tham gia các phong trào trong nhà trường còn hạn chế về thành tích.

– Còn ngán ngại góp ý, phê bình đồng nghiệp.

III. Nguyên nhân hạn chế:

– Khả năng sáng tạo còn hạn chế.

– Khả năng tham gia phong trào còn giới hạn, ít năng khiếu.

– Do đặc điểm công tác, ít thấy được khuyết điểm đồng nghiệp nên cũng ngại góp ý.

IV. Hướng khắc phục:

Tăng cường giải pháp mạnh mẽ khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

Xác nhận của Chi ủy

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………., ngày….tháng…..năm 2017

Người viết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444
Lượt xem: 94449444

2. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ VNExpress

VNExpress
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

3. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

4. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

5. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

6. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

7. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

8. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ soha.vn

soha.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

9. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

10. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

11. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

12. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

13. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ vov.vn

vov.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

14. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ afamily.vn

afamily.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

15. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

16. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

17. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ coccoc.com

coccoc.com
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

18. Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 từ facebook.com

facebook.com
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

Câu hỏi về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017

Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
cách Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
hướng dẫn Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017
Báo Cáo Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 miễn phí

Scores: 4.4 (104 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn