Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học Mẫu báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ

Bạn đang tìm kiếm về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học hữu ích với bạn.

1. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học Mẫu báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học là mẫu báo cáo được lập ra nhằm thực hiện chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý giáo dục góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả giáo dục. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:….. /BC-TNH

……….., ngày….tháng……..năm……

BÁO CÁO
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC……….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

Nhà trường có đầy đủ các văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên về công tác kiểm tra nội bộ tại đơn vị.

Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, một số đồng chí tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, có sự kết hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các bộ phận và tổ chuyên môn trong công tác kiểm tra.

Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo;

2. Khó khăn:

Một vài giáo viên giảng dạy còn rất trẻ, mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm cũng như chưa mạnh dạn trong việc đánh giá giờ dạy của đồng nghiệp.

Một số tổ trưởng đôi lúc chưa chủ động trong các hoạt động của tổ. Việc kiểm tra đánh giá chưa cụ thể còn mang tính vị nể.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH KIỂM TRA CỦA ĐƠN VỊ

1. Kết quả kiểm tra các nội dung quản lý

a. Số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ: Về việc bố trí, sử dụng đội ngũ và sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường; Hồ sơ kiểm tra như hồ sơ viên chức, các quyết định tổ chức và quyết định phân công).

Tổng số CB-GV:….. nữ

– Hiệu trưởng:….

– P.Hiệu trưởng….

– Hỗ trợ phục vụ:…. trong đó: Kế toán:…., văn phòng:…, thư viện-TB:…, Đoàn, Đội: 01/1, Học tập CĐ:….

– Giáo viên:….nữ. trong đó: GVCN:….; GVDC…

– Có…. tổ chuyên môn; …. tổ Văn phòng

– Có chi bộ Đảng gồm:…..nữ

– Tổ kiểm tra nội bộ đơn vị trường học:

Trưởng (phó) ban

Số lượng thành viên, cộng tác viên kiểm tra

– Duy trì sĩ số học sinh: Đạt 100%

Sĩ số đến thời điểm báo cáo…..; Bỏ học: Tỉ lệ bỏ học: 0%.

b. Các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:

* Ưu điểm:

Nhiều giáo viên rất tích cực trong việc tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng có hiệu quả.

* Hạn chế:

Nhà trường chưa được trang bị ĐDDH

Một số giáo viên tự làm ĐDDH còn ít.

c. Kết quả kiểm tra chuyên đề tổ chuyên môn

TS tổ chuyên môn

Số đã kiểm tra

Tỷ lệ %

Xếp loại

Tốt

Khá

ĐYC

CĐYC

* Ưu điểm:

Hầu hết các tổ đều có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau.

Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định

Xây dựng và triển khai kế hoạch hàng tháng kịp thời, đảm bảo theo yêu cầu.

Sinh hoạt tổ chuyên môn đúng quy định.

Tổ chức thực hiện các chuyên đề được giao theo kế hoạch.

* Hạn chế:

Tổ trưởng chưa năng động và phát huy được vai trò trách nhiệm đối với tổ.

Việc vận động giáo viên trong tổ tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm còn hạn chế.

…………

Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ VNExpress

VNExpress
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ soha.vn

soha.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ vov.vn

vov.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ afamily.vn

afamily.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ coccoc.com

coccoc.com
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học từ facebook.com

facebook.com
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học

Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
cách Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
hướng dẫn Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học
Báo Cáo Kiểm Tra Nội Bộ Trường Tiểu Học miễn phí

Scores: 4.6 (181 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn