Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Bạn đang tìm hiểu về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học hữu ích với bạn.

1. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm là mẫu bản báo cáo thành tích về công tác chủ nhiệm qua một năm học. Thông qua bản báo cáo có thể thấy những thành tích trong học tập của lớp giáo viên chủ nhiệm trong năm qua, những ưu và nhược điểm của giáo viên đề đề nghị khen thưởng với giáo viên đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm tại đây.

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm như sau:

PHÒNG GD&ĐT ………………..

TRƯỜNG ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————
………., ngày…….tháng…..năm….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Năm học: …………..

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên: ………………………………………………………………………………………………….

– Sinh ngày, tháng, năm: …………………………………………. Giới tính: ……………………

– Quê quán: ……………………………………………………………………………………………..

– Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………………………………………

– Nhiệm vụ được giao: ………………………………………………………………………………..

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Năm học …………………., tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp ……………., tại điểm trường ………………., cuối năm học lớp chủ nhiệm của tôi đã có nhiều thành tích tốt, được công nhận lớp tiên tiến, lớp giữ vở sạch viết chữ đẹp của năm học …………….

Bước vào năm học …………………….., khi được phân công làm chủ nhiệm lớp ……………, tại điểm trường ………………., bản thân tôi không khỏi băn khoăn, lo lắng. Đây là một lớp rất khó khăn, khó khăn về mọi thứ. Đầu năm học, lớp ………… có tất cả ………… học sinh, ……….. nữ, (cuối HK1 chuyển đến 1 em từ lớp ……….. Tổng số ……….. học sinh, ………. nữ) trong đó có đến ……….. em là người dân tộc thiểu số, kết quả khảo sát chất lượng đầu năm: TV- ………………….%, Toán – …………..% trung bình trở lên, một chất lượng không mấy thuận lợi. Hoàn cảnh gia đình của nhiều em lại vô cùng khó khăn (……… em thuộc hộ nghèo, ……………… em thuộc hộ cận nghèo), các em đến lớp mà sách, vở, dụng cụ học tập còn thiếu … Nhiều phụ huynh không mấy quan tâm đến việc học của các em, hầu như giao phó việc học của các em cho nhà trường, cho thầy cô …

Trước một tập thể lớp có nhiều khó khăn như vậy, là giáo viên chủ nhiệm lớp bản thân tôi không khỏi trăn trở tìm kiếm các giải pháp để quản lí, tổ chức và xây dựng lớp chủ nhiệm của mình ngày càng tiến bộ; kế thừa, phát huy những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp đã tích lũy sau nhiều năm công tác, tôi đã đề ra một số giải pháp có thể xem là hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp như sau:

a. Công tác tổ chức lớp.

Đây là công tác hàng đầu mà mỗi giáo viên chủ nhiệm phải thật sự quan tâm, khi đã làm tốt công tác này thì có thể nói đã thành công một nửa trong công tác chủ nhiệm lớp.

– Bước vào đầu năm học tôi tiến hành điều tra nắm bắt tình hình chung của lớp và cụ thể đến từng học sinh. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, khả năng học tập của các em. Tiến hành phân loại học sinh, em nào học giỏi, khá, em nào có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt quan tâm đến những đối tượng học sinh cá biệt, học sinh học yếu …

– Chia tổ, bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó.

Từ kết quả điều tra tình hình học sinh tôi sắp xếp chỗ ngồi cho các em, rồi chia tổ, thông thường tôi chia lớp làm 3 tổ. Mỗi tổ 8 học sinh, được bố trí ngồi trong một dãy bàn. Mỗi tổ phải đảm bảo nhiều đối tượng: có học sinh yếu, học sinh khá giỏi, học sinh trung bình và học sinh ở địa bàn xa, học sinh ở địa bàn gần, có học sinh ngoan, có học sinh cá biệt, học sinh người dân tộc ít người … để các em có điều kiện giúp nhau cùng tiến bộ.

Sau khi chia tổ xong, tôi tổ chức lấy ý kiến từ phía tập thể lớp, sau đó biểu quyết để bầu Ban cán sự lớp. Tất nhiên, trước khi bầu ban cán sự lớp, tôi đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể, ví dụ lớp trưởng, lớp phó phải có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, phải tự tin, mạnh dạn trước tập thể lớp, biết tổ chức, quản lí, điều hành các bạn học sinh trong lớp; tổ trưởng, tổ phó phải là những học sinh có trách nhiệm, biết lo lắng cho công việc của tổ …

Nếu tập thể học sinh chưa hiểu nhau, chưa gắn kết với nhau, chưa giới thiệu ra những bạn ưu tú để bầu vào ban cán sự lớp thì tôi gợi ý để tập thể lớp bầu ra một ban cán sự lớp như mong muốn.

– Ổn định nề nếp xếp hàng vào lớp, xếp hàng tập thể dục, nề nếp ra chơi, ra về. Quy định cụ thể về vở sách, quy định về việc học ở nhà, học ở lớp, tổ chức cho các em học nội quy trường lớp, trong đó cần chú ý cho các em nắm được, nhớ được những nhiệm vụ chính của học sinh.

Thường xuyên hoặc khi cần thiết tôi tổ chức đổi vị trí ngồi cho các em để các em thấy được sự gần gủi, sự quan tâm, sự khoa học, công bằng trong lớp. Em nào cũng có thể ngồi bàn đầu, dãy đầu hay những vị trí ngồi mà các em cho là quan trọng, là oách …

– Tiến hành giao nhiệm vụ cho Ban cán sự lớp một cách cụ thể.

* Lớp trưởng: Bao quát công việc chung của lớp, đôn đốc cả lớp thực hiện tốt nhiệm vụ chung của lớp và tổng hợp tình hình học tập trong tuần của cả lớp, báo cáo kịp thời các diễn biến phức tạp cho GVCN xử lý, nhắc nhở các tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra công tác vệ sinh trong và ngoài lớp, tắt đèn quạt, đóng cửa sổ khi ra khỏi phòng học, …

* Lớp phó học tập: Làm thay nhiệm vụ của lớp trưởng khi lớp trưởng vắng. Ghi nhận những bạn thuộc bài; ghi tên những bạn không thuộc bài, không học bài, không làm bài tập hoặc làm việc riêng báo cáo cho GVCN vào cuối từng buổi học để kịp thời xử lí. Tổ chức truy bài 15 phút đầu giờ, học tổ, nhóm theo sự phân công của GVCN.

* Lớp phó văn thể mỹ: Có nhiệm vụ theo dõi hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt tập thể, …

* Tổ trưởng: Điều hành công việc của tổ, theo dõi, đôn đốc các hoạt động hằng ngày của tổ về việc thực hiện nội quy, học tập, …

* Tổ phó: Theo dõi, điều hành công việc của tổ thuộc về lao động, vệ sinh môi trường, hoạt động ngoài giờ, …

Ngoài nhiệm vụ trên, tổ trưởng, tổ phó trong 15 phút đầu giờ phải tranh thủ kiểm tra tổ viên của mình về việc chuẩn bị bài ở nhà, học bài, làm bài tập ở nhà …

Tôi đã xây dựng và đưa ra những quy định cụ thể để các em lớp trưởng, lớp phó thuận tiện trong việc điều hành, tổ chức lớp; tổ trưởng, tổ phó đôn đốc, theo dõi chính xác và công bằng trong tổ. Ban cán sự lớp này, có thể thay đổi theo định kỳ hoặc khi cần thiết, để tất cả các em có cơ hội được làm cán sự lớp, giúp các em mạnh dạn, tự tin trước mọi người.

b. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh:

Nâng cao chất lượng học tập của học sinh là công tác quan trọng hàng đầu, thường xuyên của một GVCN, đây mới là giá trị đích thực cho mọi hoạt động giáo dục của nhà trường, đây mới là thước đo cho tài năng của một giáo viên đứng lớp. Như chúng ta đã biết, mỗi đối tượng học sinh, mỗi con người thì có đặc điểm tâm sinh lí khác nhau. Nhất là đối tượng học sinh yếu, học sinh dân tộc ít người thì tâm sinh lí của các em càng khác thường hơn, điều này tôi chỉ có thể nắm được qua trao đổi với phụ huynh.

Do đó, công tác đầu tiên là tôi triển khai họp phụ huynh lớp. Bản thân tôi sẽ cung cấp cho phụ huynh nắm được nội quy của nhà trường cũng như nội quy của lớp, những công việc cụ thể mà học sinh phải chuẩn bị ở nhà, hướng dẫn phụ huynh cách quản lí, giám sát, giúp đỡ việc học ở nhà của con em. Phía phụ huynh sẽ trao đổi với tôi về đặc điểm của con em mình … Từ việc tìm hiểu và thống kê đặc điểm tâm sinh lí của từng đối tượng học sinh, tôi đề ra các biện pháp và phương pháp dạy học thích hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch để phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

Để giúp cho học sinh yếu, học sinh dân tộc học tốt lên, tôi tổ chức các đôi bạn học tập, cứ một học sinh khá giỏi thì đi kèm một học sinh yếu. Các đôi bạn học tập này có trách nhiệm giúp nhau trong học tập, khi em này chưa hiểu bài, chưa chuẩn bị bài tốt, thì em kia hướng dẫn, giúp đỡ. Đồng thời, tranh thủ những giờ ra chơi, hoặc cuối buổi, tôi tổ chức phụ đạo thêm cho các em những kiến thức còn hỏng. Đặc biệt là tôi thường xuyên kêu các em yếu lên bảng để làm việc tay đôi với các em, giúp các em hiểu bài hơn, giúp các em được rèn luyện các kỹ năng tính toán nhiều hơn. Không chỉ thế tôi còn kịp thời khen ngợi và tuyên dương trước lớp về sự tiến bộ của các em đó dù rằng sự tiến bộ đó là rất ít. Có làm như vậy thì các em cảm thấy tự tin hơn và hứng thú hơn trong học tập.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ VNExpress

VNExpress
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ soha.vn

soha.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ vov.vn

vov.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ afamily.vn

afamily.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ coccoc.com

coccoc.com
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học từ facebook.com

facebook.com
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học

Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
cách Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
hướng dẫn Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học
Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học miễn phí

Scores: 4.5 (150 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn