Top 20+ Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Bạn đang tìm hiểu về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki hữu ích với bạn.

https://doctailieu.com/chung-minh-bat-dang-thuc-bunhiacopxki-kem-vi-du-minh-hoa#Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Chứng minh Bất đẳng thức Bunhiacopxki kèm ví dụ minh họa

Bất đẳng thức Bunhiacopxki, các dạng BĐT Bunhiacopxki trong chương trình học, chứng minh và nhận dạng sai lầm hay gặp khi áp dụng Bunhiacopxki vào các bài toán

Cùng Đọc tài liệu điểm danh những kiến thức cơ bản đối với BĐT Bunhiacopxki em nhé:

Kiến thức cơ bản

Bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng thông thường

1. Dạng bài toán áp dụng bất đẳng thức này khá thông dụng trong chương trình học của các em:

(a² + b²)(c² + d²) ≥ (ac + bd)²

Chứng minh: 

(a² + b²)(c² + d²) ≥ (ac + bd)²

↔ (ac)² + (ad)² + (bc)² + (bd)² ≥ (ac)² + 2abcd + (bd)²

↔ (ad)² + (bc)² ≥ 2abcd ↔ (ad)² – 2abcd + (bc)² ≥ 0 ↔ (ad – bc)² ≥ 0 => luôn đúng

Dấu ” = ” xảy ra khi (displaystyle frac ac=frac bd)

2. Với a,b,x,y là các số thực, ta có các bất đẳng thức sau:

– ((ax + by)^2 le (a^2 + b^2)(x^2 + y^2))

Dấu bằng xảy ra khi (displaystyle frac xa=frac yb)

– (dfrac(a+b)^2x+y le dfraca^2x+dfracb^2y)

(với x,y > 0, a,b là số thực)

3. Với bộ 3 số a, b, c và x, y, z ta có:

– ((ax+by+cz)^2 le (a^2 +b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2))

Dấu bằng xảy ra khi  (dfracxa= dfracyb= dfraczc)

– (dfrac(a+b+c)^2x+y+z le dfraca^2x+dfracb^2y+dfracc^2z)

(x,y,z >0, a,b là số thực)

Bất đẳng thức Bunhiacopxki tổng hợp

Dạng 1

Cho hai dãy số thực (​​​​a_1,a_2,…a_n) và  (b_1,b_2,…b_n) ta có:

((a_1b_1+a_2b_2+…+a_nb_n)^2leq (a_1^2+a_2^2…+a_n^2)(b_1^2+b_2^2…+b_n^2))

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi (displaystyle fraca_1b_1=fraca_2b_2=…=fraca_nb_n)với quy ước nếu mẫu bằng 0 thì tử phải bằng 0

Đây là công thức do ba nhà toán học độc lập Cauchy – Bunhiacopxki – Schwarz phát hiện và đề xuất.

Chứng minh: 

Đặt (A=a_1^2+a_2^2+…+a_n^2,B=b_1^2+b_2^2+…+b_n^2,C=a_1b_1+a_2b_2+…+a_nb_n)

=> Chúng ta cần phải chứng minh được A.B > C²

Nếu A = 0 thì (​​​​a_1=a_2=…a_n), bất đẳng thức được chứng minh. Cũng vậy nếu B = 0. Do đó ta chỉ cần xét trường hợp A và B khác 0

Với mọi x ta có:

((a_1x-b_1)^2geq 0Rightarrow a_1^2x^2-2a_1b_1x+b_1^2geq 0 )

((a_2x-b_2)^2geq 0Rightarrow a_2^2x^2-2a_2b_2x+b_2^2geq 0 )

………

((a_nx-b_n)^2geq 0Rightarrow a_n^2x^2-2a_nb_nx+b_n^2geq 0)

Cộng từng vế của các bất đẳng thức trên được:

((a_1^2+a_2^2+…+a_n^2)x^2-2(a_1b_1+a_2b_2+…+a_nb_n)x+(b_1^2+b_2^2+…+b_n^2)geq 0)

tức là Ax² – 2Cx + B ≥ 0 (1)

Vì (1) đúng với mọi x nên thay (x=fracCA)  vào (1) ta được:

(A.fracC^2A^2-2.fracC^2A+Bgeq 0Rightarrow B-fracC^2Ageq 0Rightarrow AB-C^2geq 0Rightarrow ABgeq C^2)

Xảy ra đẳng thức khi và chỉ khi

(a_1x=b_1,a_2x=b_2,…,a_nx=b_n)

tức là (displaystyle fraca_1b_1=fraca_2b_2=…=fraca_nb_n) với quy ước rằng nếu mẫu bằng 0 thì tử phải bằng 0 => đpcm

Một số dạng Bất đẳng thức Bunhiacopxki khác mà em có thể tham khảo:

Dạng 2:

(displaystyle sqrtleft( a_1^2+a_2^2+…+a_n^2 right)left( b_1^2+b_2^2+…+b_n^2 right)ge left| a_1b_1+a_2b_2+…+a_nb_n right|)

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  (displaystyle fraca_1b_1=fraca_2b_2=…=fraca_nb_n)

Dạng 3:

(displaystyle sqrtleft( a_1^2+a_2^2+…+a_n^2 right)left( b_1^2+b_2^2+…+b_n^2 right)ge a_1b_1+a_2b_2+…+a_nb_n)

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  (displaystyle fraca_1b_1=fraca_2b_2=…=fraca_nb_n ≥ 0)

Dạng 4: 

Cho hai dãy số tùy ý (​​​​a_1,a_2,…, a_n) và  (x_1,x_2,… , x_n) ta có: với (x_1,x_2,… , x_n)> 0

Khi đó ta có:

(displaystyle fraca_1^2x_1+fraca_2^2x_2+…+fraca_n^2x_nge frac{{left( a_1+a_2+…+a_n right)^2}}x_1+x_2+…+x_n)

Dấu bằng xảy ra khi:  (displaystyle frac{a_1}x_1=frac{a_2}x_2=…=frac{a_n}x_nge 0)

Lưu ý khi biến đổi bất đẳng thức Bunhiacopxki

Với bất đẳng thức ba biến a, b, c ta có thể sử dụng một số phép biến đổi như:

biến đổi bất đẳng thức Bunhiacopxki 1

Với một số bất đẳng thức có giả thiết là ta có thể đổi biến:

biến đổi bất đẳng thức Bunhiacopxki 2

Sai lầm thường gặp khi áp dụng Bunhiacopxki

Cho a là số thức dương thỏa mãn a ≥ 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

(displaystyle A=a^2+frac1a^2)

Hướng dẫn:

sai lầm hay gặp phải khi áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki

Ví dụ minh họa

Tham khảo 2 bài toán áp dụng Bất đẳng thức Bunhiacopxki trong các bài toán thường gặp:

Bài toán 1: Cho a, b, là các số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

(displaystyle A=sqrta^2+frac1a^2+sqrtb^2+frac1b^2)

Bài làm:

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có:

(displaystyle left{ beginarraylsqrta^2+frac1a^2=frac1sqrt17.sqrt{left( a^2+frac1a^2 right).left( 4^2+1^2 right)}ge frac1sqrt17left( 4a+frac1a right)\sqrtb^2+frac1b^2=frac1sqrt17.sqrt{left( b^2+frac1b^2 right).left( 4^2+1^2 right)}ge frac1sqrt17left( 4b+frac1b right)endarray right.)

bài toán áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki số 1

Bài toán 2: Cho a, b, c là các số thực dương bất kỳ. Chứng minh rằng:

(displaystyle sqrtfraca+ba+b+c+sqrtfracb+ca+b+c+sqrtfracc+aa+b+cle sqrt6)

Bài làm

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki ta được

bài toán áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki số 2

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn

Hủy

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3009
Lượt xem: 11524004

[Toán 9 ] Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất từ Youtube

https://doboco.vn/

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7678

3. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6938

4. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7552

5. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki rồi nhỉ? Bài viết Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4108

6. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8056

7. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9095

8. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ soha.vn

soha.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki rồi nhỉ? Bài viết Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7758

9. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4211

10. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7416

11. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki rồi nhỉ? Bài viết Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9797

12. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1557

13. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ vov.vn

vov.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3242

14. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ afamily.vn

afamily.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki rồi nhỉ? Nội dung Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9430

15. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9424

16. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4678

17. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ coccoc.com

coccoc.com
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki rồi nhỉ? Nội dung Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9750

18. Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki từ facebook.com

facebook.com
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4515

Câu hỏi về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki

Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
cách Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
hướng dẫn Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki
Bất Đẳng Thức Bu-Nhi-A-Cốp-Xki miễn phí

Scores: 4.2 (64 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn