Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán Mẫu biên bản bàn giao căn hộ Biên bản bàn giao nhà ở, chung cư

Bạn đang tìm hiểu về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán hữu ích với bạn.

1. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán Mẫu biên bản bàn giao căn hộ Biên bản bàn giao nhà ở, chung cư

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản bàn giao căn hộ được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu biên bản bàn giao căn hộ được dùng để bàn giao chung cư, nhà ở đại diện bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở, căn hộ giữa hai bên. Nội dung trong biên bản cần phải nêu đầy đủ các thông tin các nhân của 2 bên và thông tin về căn nhà. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———-

………, ngày ……… tháng …….. năm ………

BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ

Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc chuyển nhượng quyền sở hữu Căn hộ giữa và Ông/ Bà

BÊN BÀN GIAO:

CÔNG TY:

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………….Fax:……………………….

Đại diện bởi: ……………………………………………………………..Chức vụ:…………….

Theo giấy ủy quyền số:……………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:…………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………..

Sau đây gọi là (“Bên Bán”) và:

BÊN NHẬN BÀN GIAO:

Tên Công ty/ Ông (Bà):

Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy CNĐT/ CMTND/Hộ chiếu số: …………cấp ngày tại…………..

Địa chỉ (HKTT):………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………….Fax:………………………………..

Đại diện bởi: ………………………………………………………Chức vụ:………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….

Sau đây gọi là (“Bên Mua”).

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn hộ số: …………….. tầng …………. tại với nội dung sau:

– Diện tích căn hộ:………………………………………………………………………………….

– Tổng số phòng:…………………………………………………………………………………….

– Khu phụ:………………………………………………………………………………………………

– Thiết bị (có Bảng bàn giao chi tiết thiết bị riêng tại khu nhà)…………………………

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

(Ghi chú: Sau khi nhận bàn giao nhà, Bên Mua chưa đến ở vẫn phải nộp đầy đủ tiền dịch vụ chung hàng tháng theo đúng quy định).

BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

2. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ VNExpress

VNExpress
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

3. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

4. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

5. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

6. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ tienphong.vn

tienphong.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

7. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

8. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ soha.vn

soha.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

9. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

10. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ kenh14.vn

kenh14.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

11. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ zingnews.vn

zingnews.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

12. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

13. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ vov.vn

vov.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

14. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ afamily.vn

afamily.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

15. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

16. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

17. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ coccoc.com

coccoc.com
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

18. Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán từ facebook.com

facebook.com
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

Câu hỏi về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán

Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
cách Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
hướng dẫn Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán
Biên Bản Bàn Giao Nhà Đất Khi Mua Bán miễn phí

Scores: 4.7 (177 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn